(14.10 hodin)

(pokračuje Jičínský)

K jeho kritické poznámce na adresu poslanců bych chtěl říci jednu věc. Samozřejmě málokdo z nás dospěje k sokratovské moudrosti, že "vím, že nic nevím". A někdy by bylo dobře, kdybychom se dopracovali aspoň k tomu, že si přiznáme, že víme málo a že předtím, než rozhodujeme, měli bychom se chtít aspoň poučit o tom, jak věc vypadá.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Zdeňku Jičínskému. Hlásí se dále někdo do obecné rozpravy? Hlásí se pan poslanec Marek Benda, kterému udílím slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážená paní místopředsedkyně, vážení členové vlády, dámy a pánové. Myslím, že zcela v logice předchozí debaty, která proběhla před polední přestávkou, navrhnu zamítnutí návrhu tohoto zákona. Mám pocit, že jsme se tady mnoho bavili o procedurách. To, o čem se nebavíme, je sama podstata problému, a to, že značná část této sněmovny nechce soudcovské samosprávy v rozsahu, v jakém by si je představovala nepochybně Soudcovská unie a do jakého se posunuly vládní návrhy zákonů. Myslím, že to je podstata, a pak je rozumnější projednávat ony střízlivější návrhy, které předložila paní kolegyně Parkanová.

Čili navrhuji zamítnutí tohoto návrhu zákona.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se dále někdo do rozpravy? Hlásí se pan ministr Motejl, dostane závěrečné slovo.

Do rozpravy se dále nikdo nehlásí, obecnou rozpravu končím. K závěrečnému slovu se přihlásil pan ministr Otakar Motejl.

 

Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl: Paní předsedající, vážená Poslanecká sněmovno. Říkám to nerad, ale splnilo se to, čeho jsem se opravdu obával. Jestliže se dalo hovořit o tom, že předcházející předloha, zákon o soudech, vzhledem k vašemu postoji nutně vyžaduje pro nesouladnost s ústavou korekturu, tato materie, která upravuje řekl bych elementární práva a povinnosti soudců, která nově upravuje kárnou odpovědnost soudců, která nově a obsáhle definuje kvalifikační a konkursní podmínky pro obsazování soudních funkcí, je skutečně záležitost, kterou nelze identifikovat s obecně paušálně uplatňovaným argumentem, že je v rozporu s ústavním systémem.

Prosím proto, abyste zvážili, zda to, co se stalo, to znamená tvrdé politické přerušení rozpravy zahájené ve výboru Poslanecké sněmovny a návrhem na oddělené projednávání této osnovy v okamžiku, kdy se sjednával vlastně jednací program tohoto zasedání Poslanecké sněmovny, čemu tento postup prospěje.

Dovoluji si vám doporučit, abyste v okamžiku, až budete zvedat ruku pro jeden či druhý návrh, nahlédli do toho, jak tato materie je pojednána v dosud platném zákonu, v několika málo obecných ustanoveních, zda a do jaké míry se touto materií zabývá poslanecký návrh, který není předmětem tohoto jednání, a co je vlastně obsahem těch 70 paragrafů tohoto zákona.

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministru Motejlovi. O slovo se dále přihlásila zpravodajka paní poslankyně Vlasta Parkanová, které udílím slovo.

 

Poslankyně Vlasta Parkanová: Dámy a pánové, abych vyloučila jakékoliv podezření z toho, že některá slova mají politický podtext, omezím své vystoupení pouze na citaci první části stanoviska legislativního odboru této sněmovny. Cituji: "Připomínáme, jak již bylo řečeno v prvém čtení v rámci rozpravy, že navrhovaná věcná řešení vyžadují změnu ústavy a tisk 541, který změnu ústavy obsahoval, byl ve druhém čtení 17. května roku 2000 zamítnut." Děkuji.

Chtěla bych připomenout, že v této obecné rozpravě padly dva návrhy. Jednak to byl návrh na vrácení výboru k dalšímu projednání a druhým návrhem byl návrh na zamítnutí.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. V tuto chvíli tedy přistoupíme k hlasování. V hlasování pořadové číslo 76 rozhodneme nejprve o návrhu na vrácení návrhu zákona výboru k novému projednání. Na žádost z pléna vás všechny odhlašuji a prosím o novou registraci.

 

V tuto chvíli zahajuji hlasování pořadové číslo 76 a ptám se, kdo je pro návrh na vrácení návrhu zákona výboru k novému projednání. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 76 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 131 vyslovilo 65 a 62 bylo proti.

 

Vzhledem k tomu, že se jednalo o velmi těsný výsledek hlasování, počkám několik okamžiků na kontrolu hlasovacího protokolu. (Krátká přestávka.)

Udílím slovo ministru vnitra Stanislavu Grossovi.

 

Ministr vnitra Stanislav Gross: Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové, není to často zvykem, ani se nepamatuji, že se mi to stalo, ale pravdou je, že na sjetině mám "N", chtěl jsem hlasovat a myslím si, že jsem hlasoval "ANO". Tudíž formálně zpochybňuji toto hlasování. Nevím, zdali mám říci, že jsem udělal chybu já, či technika, ale každopádně formální náležitosti ke zpochybnění hlasování jsem naplnil.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano, děkuji. V hlasování pořadové číslo 77 tedy budeme rozhodovat o procedurální námitce pana ministra Grosse.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 77 a ptám se, kdo souhlasí s námitkou o zpochybnění posledního hlasování. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 77 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 136 vyslovilo 122 a 8 bylo proti.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP