(12.30 hodin)

(pokračuje Motejl)

Je to svým způsobem materie, která se týká skupiny lidí, kterých si je třeba vážit a ke kterým je třeba přistupovat, k celému úseku soudnictví, trochu s nadhledem a s určitou obezřetností. Je to skutečně třetí moc ve státě, která nemá zde žádného svého kvalifikovaného zástupce, je to třetí moc ve státě, která svým způsobem není nijak kontrolována a jejíž pozice je do té míry autonomní, že jediné, co ji může nějakým způsobem ovlivnit, je právě vaše legislativní činnost. Je to sbor lidí, kteří jistě sledují i tuto rozpravu.

Naše společnost po roce 1990 si může snad shodou okolností gratulovat k jedné taktické věci - že navzdory rozvoji demokratického politického života a kvasu justice zůstala a je justicí nezávislou a nepolitickou. Za to přísluší do značné míry slova uznání a díků všem těm ministrům spravedlnosti, kteří se na tomto křesle od roku 1990 vystřídali, a obávám se, aby politické vášně, které předznamenávají tento legislativní moment jakéhosi kroku, nebyly vysláním negativních nebo nezdravých signálů právě do řad justice. Potom totiž budeme těžko hledat nějaké legislativní opatření, které by mělo justici, pokud se zpolitizuje, pokud se zpolitizují její problémy, schopnost uvést věci do původního stavu a justici odpolitizovat.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane ministře. Táži se, kdo se ještě hlásí do obecné rozpravy. Pokud nikdo, obecnou rozpravu končím.

V rámci obecné rozpravy zazněly návrhy, které paní zpravodajka může samozřejmě předložit ještě ve svém zpravodajském slově.

 

Poslankyně Vlasta Parkanová: Já jsem si, pane místopředsedo, nechtěla vzít žádné závěrečné slovo, a to z toho důvodu, že si myslím, že vše, co bylo třeba říci, bylo řečeno, ale zejména to bylo řečeno již na předchozí a předpředchozí schůzi.

Bohužel, dnešní rozprava se mi zdála velmi chudá na věcné argumenty, takže jen zopakuji, že byly vzneseny dva návrhy - návrh na zamítnutí a jednak návrh na vrácení výboru zpět k projednání.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Já vám, paní zpravodajko, děkuji, pouze obrátím pořadí, protože nejprve budeme hlasovat o vrácení návrhu zákona výboru k novému projednání, tak jak jej navrhl pan poslanec Jičínský, a poté, pokud nebude přijat, budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí.

Na žádost z pléna vás všechny odhlašuji a žádám vás o novou registraci. Věřím, že všichni, kteří chtějí hlasovat, jsou přítomni v Poslanecké sněmovně a jsou zaregistrováni.

 

Budeme tedy hlasovat o prvním návrhu - vrácení návrhu zákona výboru k novému projednání.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 74 z přítomných 166 pro 80 a proti 81. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme tedy hlasovat o druhém návrhu, a to návrhu na zamítnutí předloženého návrhu zákona.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 75 z přítomných 166 poslanců pro 85, proti 81. Návrh byl přijat.

 

Počkáme několik vteřin na kontrolu hlasování.

Je tu námitka, pan poslanec Křeček.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Pane předsedající, dámy a pánové, já bych chtěl obrátit vaši pozornost k hlasování č. 74, čili k předchozímu hlasování, kde jsem hlasoval pro vrácení výboru a v seznamu je, že jsem hlasoval proti. S ohledem na výsledek hlasování však toto hlasování nezpochybňuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Ještě nemáme výsledky z posledního, 75. hlasování.

Poprosil bych zástupce klubů, zda mohou sdělit výsledek. V pořádku? Nejsou námitky, konstatuji, že sněmovna ve druhém čtení návrh zákona zamítla. Tím končím projednávání bodu č. 23.

Vzhledem k tomu, že avizovaná polední přestávka byla naplánována na 12.45 hodin, a protože všichni z vedení sněmovny musí odjet, nemyslím si, že by bylo důstojné začínat nový bod, a proto vyhlašuji polední pauzu do 14.00 hodin.

 

(Jednání přerušeno ve 12.36 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP