(12.20 hodin)

(pokračuje Dundáčková)

Tam bohužel - a nebylo to vinou opozičních poslanců - bylo vyhnáno hlasování na ostří nože. Svolávali se telefony jednotliví poslanci tak, abychom dosáhli té či oné většiny. To je skutečně nedůstojné. Nezlobte se na mne. Proto já pevně věřím, že pokud dnes vyhovíme návrhu na zamítnutí, že vláda přijde s novým návrhem. Já jsem vůbec ani na okamžik neočekávala, že by vláda zůstala nečinná. Poslanecký návrh, poslanecká iniciativa, v jejímž čele stála paní poslankyně Parkánová, byla pojímána jako alternativní řešení, jako další model reformy soudnictví, o kterém je potřebné na půdě sněmovny diskutovat a je třeba je zcela legitimním rozhodnutím buď přijmout, anebo odmítnout, protože to je model, o kterém se v rámci soudní soustavy již delší dobu diskutovalo a je zcela správné ponechat pravděpodobně rozhodnutí na sněmovně a říci, že tento model buď chceme, nebo nechceme. Byl to prostě jiný model.

Dostala jsem se k dalšímu bodu, který mě zaujal z projevu pana profesora Jičínského a který se týkal údajného postoje představitelů justice, resp. Soudcovské unie. Pan poslanec Jičínský se odvolával na údajné vyjádření a článek prezidenta Soudcovské unie pana dr. Vávry. Musím říci, že přítomní poslanci z ústavně právního výboru si jistě vzpomenou, že pan prezident Soudcovské unie byl přítomen na jednání ústavně právního výboru, byla přítomna také předsedkyně Nejvyššího soudu paní dr. Wagnerová. Oba vystoupili se svými příspěvky a oba se vyjádřili pro dílčí změny, rozhodneme-li se pro změny. Považovala bych za příliš odvážné říci, že více podporovali poslaneckou iniciativu. V každém případě doporučovali přítomným poslancům ústavně právního výboru, aby v tuto chvíli přistoupili pouze k dílčím změnám. Pro mne z jejich vystoupení jednoznačně vyznělo, že nepodporují tak, jak zde bylo řečeno, návrh reformy, který byl vládou předložen. Proto si troufám v tomto bodu oponovat.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji paní poslankyni Dundáčkové. O slovo se přihlásili současně dva poslanci, profesor Jičínský a paní předsedkyně ústavně právního výboru Kupčová. Pan poslanec Jičínský.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Jenom faktickou poznámku, aby sněmovna nebyla uváděna do omylu. Pan prezident Soudcovské unie se jasně vyslovil v tom směru, že návrh poslanecký v této věci považuje za zpátečnický, s odůvodněním, které je v článku, který jsem ocitoval, uvedeno. Soudcovská unie se samozřejmě jasně vyslovuje pro základní reformu ve smyslu zřízení Nejvyšší soudcovské rady, ale protože bere na vědomí, že Poslanecká sněmovna pro tuto koncepci nenašla potřebný souhlas, vychází z toho, že zřejmě takováto celková reforma zatím není průchodná. Ale stanovisko Soudcovské unie v této věci je jasné a stejně tak je jasné stanovisko Soudcovské unie k poslanecké iniciativě.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Slovo má paní poslankyně Jitka Kupčová.

 

Poslankyně Jitka Kupčová: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, nechtěla bych příliš dlouho prodlužovat tuto diskusi a zdá se mi skutečně, že je nedůstojná této sněmovny. Chci jen velmi krátce reagovat na slova paní poslankyně Dundáčkové, která hovořila předtím, kdy bylo zmiňováno, že při jednání ústavně právního výboru na toto téma došlo k jakési nedůstojné situaci, kdy byli svoláváni poslanci telefonem. Já se dovolám všech přítomných poslanců ústavně právního výboru, kteří byli na této schůzi, aby mi potvrdili, že ačkoliv se to mnohdy stává, tak tentokrát se to nestalo. Poslanci sociální demokracie vědomi si toho, že se projednává velmi důležitá a zásadní věc, byli přítomni od začátku na schůzi bez toho, že bych já jako předsedkyně byla nucena je svolávat. Jenom bych dále připomněla vystoupení zástupce Soudcovské unie, jejího předsedy, který se vyjádřil - možná že si přesně nevzpomenu na slovo, které použil - ale k návrhu poslaneckému, jehož základem jsou personální senáty, přímo se vyjádřil, že tento institut je jakýmsi anachronismem, a tudíž zastaralou věcí. Jestliže tedy tento institut Soudcovská unie, soudcovská veřejnost považuje za zastaralý, a tedy nemožný zavést do našeho právního řádu, nebo si tento institut nepřejí, a myslím si, že musíme brát v úvahu názor právě této odborné právnické veřejnosti, jichž se reforma týká, tak že by bylo velmi nesprávné, abychom něco takového do našeho právního řádu právě pro to silové rozložení sil zaváděli.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji paní poslankyni Kupčové. S replikou zřejmě na její vystoupení opět vystoupí paní poslankyně Dundáčková.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Vážený pane předsedo, pane předsedající, dámy a pánové, budu jen krátce reagovat. Samozřejmě bych se velmi nerada kohokoliv dotkla, a pokud paní poslankyně Kupčová měla pravdu a tentokrát nedošlo k tomu, co - jak sama řekla - je jinak běžné, tak se velmi omlouvám. V každém případě musím konstatovat, že poslanci sociální demokracie byli zcela mimořádně na jednání ústavně právního výboru všichni. Ale já jsem se nechtěla někoho v žádném případě dotknout, pouze jsem se připojovala k tomu, že opravdu jednání na půdě ústavně právního výboru nebylo věcné. Bylo to o tom, zda jedna či druhá strana získá jeden či druhý hlas navíc a že to opravdu této sněmovny je nedůstojné.

Také bych nerada, aby z mého vystoupení vyznělo, že Soudcovská unie přišla podporovat ten či onen návrh. To jsem prosím neřekla. Já jsem nevkládala panu prezidentu Vávrovi do úst, že přišel podpořit návrh poslanecké iniciativy, v žádném případě a ani na okamžik, ale říkala jsem, a to samozřejmě je zjistitelné, že nepodporoval ani návrh vládní.

Znovu opakuji, že doufám, že v případě zamítnutí vláda nezůstane nečinná a že poslanecká iniciativa zůstane zároveň alternativou - troufám si tvrdit, že nejsme připraveni k tomu, abychom silově a tímto způsobem protlačovali poslaneckou iniciativu. To pouze na dokreslení situace.

 

Místopředseda PSP František Brožík: O slovo se přihlásil pan poslanec Starec, poté pan poslanec Matulka.

 

Poslanec Martin Starec: Vážený pane předsedající, sdělte paní kolegyni Dundáčkové, ať nevyhodnocuje naši účast na ústavně právním výboru, to ať činí ve svém klubu. Já bych mohl říci, že neúčast jejích kolegů možná způsobila to, co způsobila. Prostě omlouvat se někomu, že chodíme nebo nechodíme na výbor, nepřísluší jí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Paní poslankyně slyšela vaši poznámku, takže já ji tlumočím. Pan kolega Matulka.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Na ústavně právním výboru, dámy a pánové, se nestalo nic, co by se tam obvykle jinak nestávalo. To, co bylo výjimečné, bylo to, že tentokrát své obvyklé "bolše" neměli příslušníci pravicových stran, jednou výjimečně prostě byla většina hlasů na druhé straně. Příslušníci pravicových stran, členové ÚPV, na něco takového zvyklí nejsou, a proto zuří. Takže já si myslím, nechme těchto debat, neboť jsou pošetilé a zbytečné.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Táži se, kdo se ještě hlásí do obecné rozpravy. Pan ministr Motejl.

 

Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl: Vážený pane předsedající, Poslanecká sněmovno, chtěl bych v této souvislosti vyslat vůči vám ještě jedno poselství. Před vámi leží na stolech legislativní úprava zákona o soudech a zákona o soudcích. Chtěl bych vás upozornit na to, že se jedná o materii zcela výjimečnou, jejíž řekl bych nepolitičnost bych si dovolil při této příležitosti zvláště zdůraznit. Zákony se týkají a upravují chování a organizace zcela výjimečného sboru v tomto státě, sboru 2 658 soudců, kteří jsou klíčovými pro aplikaci práva a pro vytváření právního vědomí tohoto státu a reputace právního systému tohoto státu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP