Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
15. září 2000 v 9.03 hodin

Přítomno: 166 poslanců

 

Místopředseda PSP František Brožík: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, dovolte mi, abych zahájil druhý jednací den 27. schůze Poslanecké sněmovny, a přeji vám všem příjemný dobrý den.

Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo má nebo žádá o náhradní kartu.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci: Vlastimil Aubrecht - nemoc), Ivan Langer - rodinné důvody, Petr Pleva - nemoc, Ladislav Šustr - účast na OH v Sydney, Miloš Titz - rodinné důvody - svatba syna, Tomáš Kladívko - služební cesta výboru do Finska, Jaroslav Melichar a Jan Žižka - stejný důvod.

Z vlády jsou omluveni pan ministr Karel Březina - nemoc, pan ministr Jan Kavan - zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku, a pan ministr Otakar Motejl - konference České advokátní komory v Kroměříži.

Na dnešní jednání jsme si určili, že zahájíme pevně stanoveným bodem č. 42, který předkládá místopředseda vlády pan Pavel Rychetský, poté se vrátíme ke včera přerušenému bodu č. 16 a dále budeme pokračovat podle schváleného programu návrhů zákonů ve druhém čtení.

Ještě bych vás chtěl upozornit, že dnešní polední přestávka bude vyhlášena již ve 12.45 hodin z důvodu setkání vedení obou komor Parlamentu ČR s prezidentem republiky. Odpoledne budeme pokračovat od 14.00 hodin.

O slovo se hlásí předseda poslaneckého klubu KSČM pan Vojtěch Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážený pane místopředsedo, paní a pánové, měl bych jeden procedurální návrh. V programu této schůze jsou též odpovědi na písemné interpelace a vzhledem k tomu, že je omluven pan místopředseda vlády a ministr zahraničí Kavan a jedna z písemných interpelací směřuje na něj, navrhuji, aby odpovědi na písemné interpelace byly pevně stanoveny jako první bod příští týden ve středu po obědě.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Je zde tedy procedurální návrh, aby podle schváleného programu bod č. 79 - Odpovědi členů vlády na písemné interpelace - byl zařazen jako pevný bod na středu 20. září jako první bod odpoledního jednání.

Ještě jednou vás všechny žádám, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami, pokud jste tak doposud neučinili. Budeme hlasovat o návrhu na zařazení pevně stanoveného bodu č. 79 na středu 20. září od 14.00 hodin po polední přestávce.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 68 z přítomných 110 poslanců pro 75, proti 16. Návrh byl přijat.

 

Nyní mi dovolte, abych zahájil další bod našeho jednání, kterým je

 

42.
Vládní návrh na použití finančních prostředků pro účely podpory
Nadačního fondu obětem holocaustu
/sněmovní tisk 710/

 

Prosím, aby se úvodního slova ujal místopředseda vlády Pavel Rychetský. (Hluk v sále). A ostatní bych požádal, přestože je nás tady jen polovina, o zklidnění, aby pan ministr měl důstojné prostředí.

 

Místopředseda vlády Pavel Rychetský: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Poslanecká sněmovna již svým usnesením č. 679 ze dne 9. prosince minulého roku schválila návrh vlády na rozdělení finančních prostředků z prodeje akcií nazývaných v příslušném zákoně akcie určené pro Nadační investiční fond v tzv. druhé etapě. Součástí tohoto vámi již schváleného návrhu bylo i vyčlenění částky 300 mil. Kč určených cestou speciálně zřízené nadace Federace židovských obcí ke zmírnění některých křivd způsobených obětem holocaustu.

Je tedy na místě si položit otázku, proč před vás, vážené paní poslankyně a poslanci, předstupuji jménem vlády podruhé se stejným návrhem. Příčina je velmi prostá. Dne 9. prosince minulého roku ještě nebyl zřízen nadační subjekt, kterému by bylo možno vyčleněnou částku převést. Nadační fond obětem holocaustu byl zřízen a do rejstříku u Krajského obchodního soudu v Praze zapsán až 31. července roku 2000, takže teprve nyní můžeme učinit zadost ustanovení § 18 odst. 2 písm. a) bodu 6 zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v procesu privatizace a o Fondu národního majetku.

Dovolte mi, abych zdůraznil, že jde o poslední krok, kterým se definitivně po přijetí zákona o zmírnění některých křivd způsobených holocaustem, jak jsme již učinili, završí naše společné úsilí v této oblasti.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP