(14.00 hodin)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministru Grégrovi a prosím, aby se ujal slova zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Vojtěch Vymětal.

 

Poslanec Vojtěch Vymětal: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, pan ministr projednávanou dohodu velmi podrobně uvedl, a proto mi dovolte, abych jen řekl, že hlavní cíl přistoupení k dohodě, tj. redukce naší nadměrné závislosti na spotřebě ropy, je velmi potřebný, a z toho důvodu doporučuji, aby dohoda byla postoupena do druhého čtení. Zároveň doporučuji, aby její projednávání bylo přikázáno zahraničnímu výboru.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Vymětalovi. Otevírám obecnou rozpravu, do které se nikdo nehlásí, proto obecnou rozpravu končím.

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání tohoto návrhu. Organizační výbor navrhl přikázat předloženou dohodu k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh? (Nikdo se nehlásil.) Není tomu tak.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 126 a ptám se, kdo je pro přikázání tohoto vládního návrhu zahraničnímu výboru. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 126 byl tento návrh přijat, když se pro něj vyslovilo z přítomných 118 poslanců 110 a nikdo nebyl proti. Konstatuji, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru.

 

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, na základě usnesení Poslanecké sněmovny končím v tuto chvíli dnešní jednání. Budeme pokračovat v pondělí 3. 7. ve 13.00 hodin bodem č. 99 schváleného pořadu schůze, kterým je zpráva vlády k IPB.

 

(Jednání ukončeno ve 14.02 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP