(16.20 hodin)

Poslanec Bohuslav Sobotka: Já bych chtěl v tuto chvíli - protože jsme požádali o přestávku na klub a zřejmě dnes již nebudeme pokračovat - požádat o přerušení tohoto bodu do zítra do 9 hodin, kdy bychom mohli pokračovat.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Na zítra na devátou hodinu máme pevně stanovené body.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: To znamená přerušení tohoto bodu do zítřka jako první bod po pevně stanovených bodech zítřejšího pořadu schůze.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Tomu už rozumím. Zazněl procedurální návrh na přerušení tohoto bodu a poté návrh poslaneckého klubu sociální demokracie na přestávku do 17.00 hodin, kterému samozřejmě vyhovíme, protože od 17.00 hodin začínají interpelace. Ale o tomto přerušení musím dát hlasovat. Pan poslanec Holáň.

 

Poslanec Vilém Holáň: Já dávám alternativní procedurální návrh, aby to byl poslední bod zítra.

 

Místopředseda PSP František Brožík: O zařazení tohoto bodu rozhodneme zítra podle projednávání bodů programu. Já bych nyní nechal hlasovat o přerušení projednávání tohoto bodu "vyšetřovací komise". Já tedy pro hlasováníchtivé poslance zagonguji, požádám vás o novou registraci, neboť mám požadavek na odhlášení. Během několika vteřin nechám hlasovat o návrhu na přerušení projednávání bodu "Zpráva o zjištění vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření pochybností vzniklých v kauze SPT Telecom".

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 376 z přítomných 103 poslanců 62 pro, 37 proti. Návrh byl přijat.

 

(K poslanci Škromachovi:) Pane předsedo poslaneckého klubu, já okamžitě vyhlásím přestávku do 17.00 hodin, poté co nechám odhlasovat ještě procedurální návrh pana poslance Holáně - zařadit tento bod jako poslední bod jednání zítřejšího dne. (Hlasy: Nehlasovatelné.) Omlouvám se, návrh už není hlasovatelný, protože bod je zařazen jako třetí zítřejšího jednání.

Vyhlašuji přestávku do 17.00 hodin. V 17.00 hodin budou započaty interpelace. Interpelovat bude pan poslanec Walter Bartoš pana ministra Grosse, dále paní poslankyně Dundáčková, paní poslankyně Parkanová, pan místopředseda Langer, pan poslanec Kohlíček, Svoboda Pavel, Hojda Pavel, Dostálová Kateřina, Houzák Josef, Severa Pavel, tak jak nám čas umožní.

Těším se na další setkání v 17.00 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 16.24 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP