(19.20 hodin)

(pokračuje Jičínský)

Vím - znovu se vracím ke své výchozí poznámce - že tu není vhodná doba pro diskusi o těchto složitých otázkách. Ale myslím si, že Parlament a sněmovna budou posuzovány podle toho, jak k těmto otázkám přistupují a zda se o těchto vážných věcech vůbec ve sněmovně jednalo nebo nikoli. Hlasování je z tohoto hlediska odvozená záležitost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji panu poslanci Zdeňku Jičínskému. S faktickou poznámkou vystoupí kolega Karel Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, předřečník mě vyprovokoval k faktické poznámce, protože vlastně shrnul, že novela je předkládána proto, že dvakrát jsme volili v nějakém systému, voliči rozhodli, jak rozhodli, a s výsledky máme problémy. A protože voliči by se mohli chovat dále stejným způsobem, je třeba změnit systém, když se tak budou chovat i nadále, aby výsledky byly jiné.

Myslím si, že to je ta pravda, která je třeba, aby tady byla řečena.

Tento problém má ještě jedno řešení: vyměnit voliče.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Další přihlášku do obecné rozpravy nevidím, obecnou rozpravu končím.

Končím tím i dnešní jednání Poslanecké sněmovny, s tím, že závěrečná slova by měla zřejmě zaznít těsně před hlasováním, tj. zítra v 9.00 hodin, resp. bezprostředně po pevně zařazených bodech programu.

 

(Jednání ukončeno v 19.22 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP