(19.00 hodin)

Poslanec Zdeněk Koudelka: Děkuji. Navrhuji zkrácení lhůty pro projednání ve výborech o 20 dnů se souhlasem předkladatele.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Kdo se další hlásí do obecné rozpravy? Pan poslanec Vojtěch Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Pane předsedající, vážený pane ministře, paní a pánové, vím, že bude problematické se věcně zabývat tímto problémem vzhledem k tomu, že došlo k většinové dohodě o tom, že tento zákon bude platit. Ale přesto si dovolím několik poznámek, pro které si myslím, že by bylo možná účelnější, aby ministr vnitra, nově jmenovaný, uznal, že je možné tento návrh zákona vrátit k přepracování a znovu se jím zabývat. Mám k tomu několik důvodů. Věcně se nebudu zabývat tím, co jsem tu rozebíral a proč jsem navrhoval pozměňovací návrh k zákonu o volbách do krajů. Já prostě jsem zásadně proti byrokratickému provádění voleb a proti státní volební komisi, Českému statistickému úřadu, starostům, obecním úřadům, pověřeným úřadům v místech jednotlivých obvodů atd. Prostě není pro mne důvodem počítačové zpracování, aby jednotlivé volební strany, nezávislí kandidáti, volební koalice měli přistup maximálně do okrsku. Jsem přesvědčen, že všude je potřeba, aby volby hlídali zejména lidé, a ne stroje. To je jeden důvod.

Druhý důvod je zcela zřejmý. Při rozdělení jednotlivých volebních krajů do menších volebních krajů, do 35, dochází ke změně poměrného volebního systému na povýšení většinových prvků. Nebudu mluvit o tom, jestli je nebo není na hraně ústavnosti. To je debata příliš odborná. Proč si myslím ale, že je potřeba tento návrh zákona vrátit k přepracování. Jeden prostý důvod. Několikrát jsem to prohlížel, četl jsem to, díval jsem se do zákona a nevím, jestli to v zákoně záměrně chybí, nebo to tam není, nebo to nestačil předkladatel zpracovat. Jednotlivé volební obvody v zahraničí jsou podřazeny volebním obvodům senátním. Jejich podřazení do oněch 35 obvodů provedeno vůbec není. To si myslím, že je zásadní věc. Odpovězme si na otázku, jestli nebudou k 35 volebním obvodům přiřazeny nebo bude provedeno jiné rozdělení, které současně v zákoně není a chybí z toho nebo onoho důvodu. Jsem přesvědčen o tom, že pokud budeme v této věci postupovat rozdílně ve volbách do Poslanecké sněmovny a do Senátu, stejně zamýšlený účel nebudeme schopni naplnit.

Jiné drobné věci, o kterých je možno hovořit, by samozřejmě mohly být provedeny při úpravách ve druhém čtení, a proto navrhuji za prvé vrácení zákona předkladateli k přepracování. Pokud tento návrh nebude přijat, tak prodloužení doby projednání o 20 dnů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Kdo se další hlásí do obecné rozpravy? Pan poslanec Exner.

 

Poslanec Václav Exner: Pane místopředsedo, členové vlády, dámy a pánové, dovolte mi jenom dvě poznámky k diskusi, která probíhá k těmto dvěma zákonům.

Vláda a někteří vystupující poslanci argumentují, že politické strany mají přístup podle nového návrhu ke všem údajům o činnosti, hlavně pokud jde o sčítání hlasů nad úroveň okrskových komisí. Ale jak řekl už můj předřečník, přece otázka řízení voleb a kontroly voleb, otázka registrace kandidátek, to všechno jsou věci, které navrhovaným zákonem necháváme v rukou státní administrativy, kde bohužel nebezpečí zneužití a nebezpečí ovlivnění současnou politickou mocí naprosto nepochybně existuje. Jsem členem delegace českého parlamentu v Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, kde jsem se zúčastnil monitorování celé řady voleb, a upozorňuji na to, že tato organizace dbá přísně na to, aby politické strany měly přístup k řízení volebního procesu, aby se mohly tohoto řízení zúčastnit od přípravy voleb až po jejich vyhodnocení.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Promiňte, pane poslanče. Omlouvám se, ale považuji za potřebné zklidnit atmosféru v sále.

 

Poslanec Václav Exner: Řešení stížností je záležitost, která výslovně patří do pravomocí volebních komisí, které my nad úrovní volebních komisí tímto způsobem rušíme. Co jsou platné soudní spory po volbách, jestliže stížnosti nejsou v průběhu voleb vyřešeny a není možné dosáhnout takové rychlosti funkce soudů, aby mohlo být dosaženo nápravy v případech konkrétních stížností?

Byli jsme naposledy na monitorování prezidentských voleb v Ruské federaci.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Promiňte, pane poslanče. Prosím opravdu všechny kolegy, kteří nechtějí sledovat projednávání tohoto bodu, jak ze sociální demokracie, tak i z KSČM i ODS, jiní poslanci tady nejsou, aby se zklidnili a umožnili panu poslanci Exnerovi vystoupit v klidné atmosféře.

 

Poslanec Václav Exner: Každá volební strana má právo nejen na to, být ve volebních komisích na všech stupních, ale také mít svého pozorovatele včetně individuálních kandidátů ve volbách, kde individuální kandidáti mohou kandidovat. A přitom i za těchto okolností jsou neustále signalizovány problémy při řízení voleb, dodržování zásad, které stanoví volební zákon, což v mnoha směrech potvrdily právě i monitorovací skupiny. U nás se dáváme na cestu, která je naprosto opačná a volební strany a veřejnost z kontroly vylučujeme. V mnohých zemích je běžné, že nevládní organizace mají právo vyslat své zástupce na všechny úrovně volebních komisí, aby mohli sledovat celý proces. Nic takového náš návrh zákona neumožňuje a jediná možnost tady je odvolat se k soudu, přičemž ten, kdo si stěžuje, nemůže vědět, jak se vlastně na příslušné úrovni řízení voleb - starosta, obec, okresní úřad, statistický úřad a ministerstvo - rozhodovalo.

Druhá připomínka se týká návrhů na změnu volebních systémů. Jestliže se obecně politicky vyjadřujeme, pak neznám ani jednu politickou stranu, která by nehájila práva menšin ve svých volebních programech i ve svých všeobecně politických vystoupeních. Jakmile ale přijdeme na otázku moci, na otázku zastoupení v rozhodovacích orgánech, v zákonodárných, zastupitelských a z toho pak odvozených i výkonných orgánech, tak najednou na všechna práva menšin zapomeneme a nyní se koalice České strany sociálně demokratické a Občanské demokratické strany dala na jednoznačnou cestu podpory toho, aby ten, kdo získá více hlasů ve volbách, byl ještě dále posílen, což je možné jedině na úkor menšin.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP