(16.50 hodin)

(pokračuje Špidla)

Pokud se tímto máme zabývat, je nutné mít připravena napřed ochranná opatření a potom přistoupit k franchisingu, nikoli naopak.

Dámy a pánové, nezbývá, než znovu opakovat: je správné tento zákon zamítnout.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Slovo má pan kolega Matulka.

Chtěl bych poprosit představitele nejmenšího poslaneckého klubu, kdyby jejich hluk odpovídal počtu a velikosti zastoupení ve sněmovně.

Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Pane předsedající, dámy a pánové, já nesouhlasím se základní myšlenkou, která je v návrhu tohoto zákona vyjádřena, a proto tedy budu hlasovat pro zamítnutí.

Ale přihlásil jsem se k tomu, abych řekl, že i kdybych s touto myšlenkou souhlasil, tak musím upozornit na to, že tento návrh, pokud by byl přijat, tak ani nedovedu dohlédnout, jaké všechny právní následky by mohl mít. Mám na mysli konkrétně, jaký je vztah k zákonům, a je to řada zákonů, které se současnou podobou zákona o zaměstnanosti počítají. Mám za to, že navrhovatelé nedocenili například, co potom s licencovanými činnostmi. Jestliže by prošel tento návrh novely zákona o zaměstnanosti, jak jednoduché by bylo např. obloukem se vyhnout zákazu převoditelnosti licence pro rozhlasové a televizní vysílání. To je jen jeden z příkladů.

Takovýchto záležitostí je v našem právním řádu mnoho a tento návrh zákona je vůbec neřeší, vůbec s tím nepočítá. Kdyby alespoň obsahoval novely dalších předpisů. Jak potom reagovat na přijetí této navrhované novely? Pak bych řekl, že alespoň právně je to v pořádku. Ale toto není právně v pořádku. Tedy nejenom že budu hlasovat pro zamítnutí, protože si myslím, že to prostě nemůže fungovat, ale přihlásil jsem se proto, abych požádal navrhovatele o úvahu, zda by tento návrh sami nestáhli, neboť je to tak špatně předložený návrh, že snad ani ve druhém čtení spravit nejde.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji panu poslanci Matulkovi. Má otázka zní: Kdo se další hlásí do rozpravy? Žádnou přihlášku nevidím, obecnou rozpravu tedy končím.

Zeptám se zástupce navrhovatele, zda hodlá vystoupit ještě se závěrečným slovem. Ne, paní zpravodajka také ne.

Pokud se nepletu, paní zpravodajko, zazněl v rozpravě jeden návrh, a to na zamítnutí předloženého návrhu, ke kterému se poté připojili další vystupující. V nadcházejícím hlasování tedy rozhodneme o návrhu na zamítnutí předloženého návrhu. Prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 64. Ptám se, kdo je pro to, předložený návrh zamítnout, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Z přítomných 172 pro návrh 88, proti 81. Návrh byl přijat.

 

Počkám ještě pro jistotu, zda se neobjeví vzhledem k těsnému výsledku hlasování námitka zpochybňující výsledky tohoto hlasování.

Námitka - příliš mnoho rukou z KDU-ČSL, takže paní poslankyně Parkanová. Prosím.

 

Poslankyně Vlasta Parkanová: Vážený pane místopředsedo, já jsem hlasovala proti a svítilo mi pouze světélko, že jsem přítomna. Kromě toho jsem byla informována, že ve výpisu z hlasování nejsem ani registrovaná jako přítomná. (Hluk a protesty v sále.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Moje otázka zní, zda zpochybňujete výsledek hlasování.

 

Poslankyně Vlasta Parkanová: Samozřejmě zpochybňuji výsledek hlasování.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji vám. Zazněla námitka, o které rozhodneme hlasováním. (Hluk v sále.)

Hodlá někdo z osob, které jsou způsobilé dle jednacího řádu k vystupování mimo rozpravu, mimo pořadí, s přednostním právem vystoupit, toto své právo uplatnit?

Pan ministr Špidla. Prosím.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Vážený pane předsedající, vážená sněmovno, pokud jsem měl možnost sledovat hlasovací listinu, na hlasovací listině není zaznamenáno, že by paní poslankyně Parkanová byla přítomna, čili podle mého názoru je zřejmé, že přítomna nebyla, a to považuji za velmi vážné.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Takže chtěl bych poprosit všechny, kteří chtějí komunikovat jinak než prostřednictvím hlasování, aby opustili jednací sál a tam si své argumenty sdělili různým způsobem dle svého vlastního uvážení.

V tuto chvíli nechám hlasovat o námitce zpochybňující výsledek hlasování, neboť jiný postup v tuto chvíli možný není.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 66. Kdo je pro tento návrh zpochybňující výsledek hlasování? Kdo je proti?

Z přítomných 180 je pro návrh 91, proti 63. Návrh byl přijat.

 

Budeme tedy opakovat hlasování, kterým rozhodneme o návrhu, který zazněl v obecné rozpravě v rámci prvního čtení. Tedy Poslanecká sněmovna zamítá předložený návrh.

Odhlašuji vás, prosím, abyste se všichni, kteří tak hodláte učinit, zaregistrovali svými identifikačními kartami.

Prosím o zdrženlivost při některých výkřicích.

 

V tuto chvíli zahajuji hlasování s pořadovým číslo 67. Kdo je pro předložený návrh zamítnout? Kdo je proti?

Z přítomných 182 pro 90, proti 91. Návrh nebyl přijat.

 

Opět počkám ještě chvíli, pokud se neobjeví jiná námitka zpochybňující toto hlasování.

Mezitím má slovo předseda poslaneckého klubu ČSSD.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Žádám o desetiminutovou přestávku na klub.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pan poslanec Škromach požádal o desetiminutovou přestávku na poradu klubu.

Pane poslanče, jen bych poprosil o chvíli strpení, zda nebude námitka zpochybňující výsledek tohoto hlasování.

Tedy je 16.59, v 17.09 pokračuje jednání Poslanecké sněmovny.

 

(Jednání přerušeno v 17.09 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP