(Jednání pokračovalo ve 14.02 hodin.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené paní poslankyně, páni poslanci, zahajuji odpolední jednání Poslanecké sněmovny.

Dalším bodem je bod s pořadovým číslem

 

33.
Senátní návrh zákona o Památníku doby nesvobody v letech 1939 - 1989
/sněmovní tisk 450/ - druhé čtení

 

Předložený návrh neuvede senátor Žantovský, ale senátor Václav Jehlička, kterého vítám. Prosím, pane senátore, abyste zaujal místo u stolku zpravodajů.

Omlouvám se panu senátorovi Pavlu Eybertovi. Prosím, aby se pan senátor ujal slova.

 

Senátor Pavel Eybert: Vážený pane předsedající, vážení páni ministři, paní poslankyně, páni poslanci, když jsem zde před časem předkládal senátní novelu zákona 172/1991 Sb., nikdo z nás nemohl tušit, že dnešního dne se současně budou projednávat jak vaše poslanecká novela v Senátu, tak naše senátní zde u vás v Poslanecké sněmovně. Co k tomu zbývá ještě dnes dodat.

Vaše novela je poněkud širší než naše senátní, dává obcím možnost získat historický lesní majetek i v národních parcích.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pane senátore, musím vás upozornit, že jsme si zjevně nerozuměli, neboť v tuto chvíli bychom měli projednávat "Návrh zákona o Památníku doby nesvobody".

 

Senátor Pavel Eybert: Velmi se omlouvám, přeslechl jsem, který zákon se bude projednávat, protože jsem byl na chodbě. Byl jsem pozván na 14. hodinu. Omlouvám se.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vysvětlujeme si i nedorozumění při představování příslušného senátora, který by měl návrh odůvodnit. Není zde ani pan senátor Michal Žantovský, ani pan senátor Václav Jehlička, tudíž jeho vystoupení zde nezazní.

Návrh zákona jsme v prvním čtení přikázali k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, jehož usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 450/2. Dále jsme obdrželi oponentní zprávu menšiny výboru, sněmovní tisk 450/3.

Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Jiří Brtnický.

 

Poslanec Jiří Brtnický: Pane předsedající, dámy a pánové, dovolte, abych vás seznámil s usnesením výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu z 29. schůze konané dne 23. března 2000 k senátnímu návrhu zákona o Památníku doby nesvobody 1939 až 1989, tisk 450.

Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu po odůvodnění senátora Žantovského a Jehličky, zpravodaje poslance Brtnického a po rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně zamítnout senátní návrh zákona o Památníku doby nesvobody 1939 až 1989, tisk 450.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Nyní prosím poslance Petra Mareše, aby uvedl oponentní zprávu.

 

Poslanec Petr Mareš: Vážený pane předsedající, vážení páni ministři, vážené kolegyně a kolegové, oponentní zprávu, která byla přijata na návrh skupiny poslanců ve výboru pro vědu, vzdělání, výchovu, kulturu, mládež a tělovýchovu, máte před sebou jako sněmovní tisk 450/3. Dovolte, abych zde přednesl na mikrofon legislativně technickou úpravu, neboť při přepisu oponentní zprávy došlo k chybě.

V bodě 3 této zprávy, který zní v § 1 odst. 5, "bod 5. Dobou nesvobody se rozumí období od 30. 9. 1938 do 4. 5. 1945 a od 25. 2. 1948 do 17. 11. 1989" jsou uvedeny dvě poznámky pod čarou, které nejsou přesné a měly by znít následujícím způsobem.

Poznámka první. Článek 1 ústavního dekretu prezidenta republiky č. 11/1944 Úředního věstníku československého o obnovení právního pořádku vyhlášeného jako příloha vyhlášky č. 30/1945 Sb., II, o platnosti ústavního dekretu prezidenta republiky ze dne 3. srpna 1944 č. 11/1944 Úředního věstníku československého o obnovení právního pořádku.

Druhá poznámka. § 1 vládního nařízení č. 31/1945 Sb., II, jímž se stanoví konec doby nesvobody pro obor předpisů o obnovení právního pořádku.

Nová poznámka třetí: Zákon č. 198/1993 Sb., o protiprávnosti komunistického režimu a odporu proti němu.

Tolik legislativně technická poznámka.

Dovolte mi okomentovat oponentní zprávu, kterou máte před sebou. Oponentní zpráva zahrnuje 18 pozměňovacích návrhů, které reflektují námitky, které na účet předloženého návrhu zákona padly v prvním čtení. Jsou produktem rozsáhlých diskusí jak na půdě příslušného výboru této sněmovny, tak mezi předkladateli tohoto zákona a reprezentanty odborné veřejnosti, to je archivářů, historiků, muzejníků atd. Jsem pevně přesvědčen, že tyto pozměňovací návrhy, jak jsou vám předloženy, nahrazují velkou část námitek, které byly vůči tomuto návrhu zákona předloženy.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP