(12.50 hodin)

(pokračuje P. Svoboda)

Je třeba říci, že s každým lidovým hlasováním či referendem jsou spojeny nemalé náklady v rozsahu kolem 450 milionů korun. Je otázkou, zda právě v tomto případě by tyto prostředky byly využity efektivně. Z tohoto důvodu navrhuji zamítnutí tohoto zákona v prvním čtení. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Svobodovi. Hlásí se dále někdo do rozpravy? Není tomu tak, obecnou rozpravu končím.

Prosím pana navrhovatele, pokud chce přednést závěrečné slovo, aby tak učinil.

 

Poslanec Jiří Payne: Děkuji za udělení slova. Za prvé tady byla vznesena poznámka, že není jasné, kterých zákonů se to dotýká. Mám za to, že vláda to předkládala jako soubor zákonů, které mají provádět reformu veřejné správy, a tak také o tom mluvil bývalý ministr Grulich, že předkládá soubor zákonů, takže já se domnívám, že je naprosto jasné, o které zákony se jedná. Pokud by byla nejasnost, tak je možné v novinách opublikovat jejich seznam, aby to všichni věděli přesně. Domnívám se ale, že není nutné to dávat do ústavního zákona.

Za druhé tady bylo v rozpravě zmíněno, že máme ústavní povinnost řídit VÚSC, což je otázka řekněme diskutabilní, ale řekněme, že ano, že jsme se zavázali, že něco takového provedeme, nicméně nemáme povinnost to provádět právě tímto způsobem a teď, takže v této věci si myslím, že stojí za to, dotázat se občanů, co si vlastně přejí.

Za třetí musím říci, že je velice milé slyšet argumenty, proč by se referendum, resp. přesněji řečeno lidové hlasování nemělo konat. To mě skutečně potěšilo. Argumenty jsou asi toho typu: Podívejte se, co dělal poslanec Payne při projednávání jiného zákona. Je to taková metoda, kterou leckteří politikové, když si nevědí rady a nemají žádné jiné argumenty, začnou napadat protihráče. Domnívám se, že to s tím nesouvisí, že to je argument velice lichý a ukazuje jen na bezbrannost a bezzubost argumentů, které byly předneseny. Jestli je potřeba provést nějakou změnu, jestli je tam nějaká chyba, můžeme o tom samozřejmě diskutovat, ale já jen chci dokázat, že velcí zastánci lidového hlasování a přímé demokracie, že ji zastávají jen účelově, jen pro určité případy, jen v některých případech, že ve skutečnosti jim o skutečné prvky přímé demokracie nejde. Uvidíme v tomto hlasování, kdo vlastně má jaký postoj.

Na druhé straně se nedomnívám, že všichni, kdo mají rozumné názory o pojetí českého státu, že budou tento návrh podporovat. Já vím, že jsou lidé, kteří principiálně nevěří tomu, že by přímá demokracie mohla přinést nějaký užitek, a předem říkám, že těchto lidí si velice vážím, velice si vážím jejich názoru, vedu s nimi třeba odbornou polemiku, v jisté omezené míře bych připustil možnost něčeho takového, jako je přímá demokracie, přesto stále znovu a znovu opakuji - není pravda, že přímá demokracie je kvalitnější než zastupitelská demokracie. Není to pravda a znovu to opakuji.

Tímto se tedy omlouvám těm, kdo skutečně z principiálních důvodů mají jasno v tom, jaká je role přímé demokracie a zda ji chceme či nechceme. Spíš mi připadá zajímavé a pokrytecké argumentování těch, kteří léta vykládali, jak jsou zastánci tohoto způsobu rozhodování, a najednou se ukazuje, že to není pravda. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Paynovi. Nyní prosím pana zpravodaje Koudelku, aby přednesl případné závěrečné slovo, poté předkládal návrhy tak, jak padly, abychom o nich mohli hlasovat.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Já se omezím na předložení návrhů. Padly tu dva návrhy na zamítnutí.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano, budeme hlasovat o návrzích na zamítnutí. O těchto návrzích rozhodneme v hlasování pořadové číslo 56.

Vidím žádost o odhlášení, které vyhovuji. Prosím o novou registraci.

 

O návrhu na zamítnutí rozhodneme v hlasování pořadové číslo 56, které zahajuji. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 56 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 159 vyslovilo 112 a 40 bylo proti.

 

Tím jsme ukončili projednávání tohoto bodu.

 

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, v tuto chvíli vyhlašuji polední přestávku do 14.00 hodin. Organizační výbor se sejde v podstatě ihned, jakmile bude možné přepojit hlasovací zařízení.

 

(Jednání přerušeno ve 12.55 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP