(12.10 hodin)

(pokračuje Lang)

Tito výrobci nebo plnitelé, když je tak nazvu, jsou potom v situaci, kdy mají plné sklady vratných obalů, zvyšují se jim náklady v podstatě na úkor prodávajícího. Mělo by tedy dojít k tomu, že by měla být snaha obchodníků, prodávajících, vracet tyto vratné obaly tomu výrobci, od kterého je vlastně odkupovali.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Pavlu Langovi. Hlásí se dále někdo do podrobné rozpravy? Není tomu tak, končím podrobnou rozpravu a tím končím i druhé čtení tohoto návrhu. (Hlasy z pléna: Nefungují mikrofony, předsedající není v sále slyšet).

Prosím, aby byly uvedeny mikrofony do pořádku. (Krátké přerušení jednání).

Zdá se, že mikrofony již opět fungují.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, ještě než přejdeme k pojednávání dalšího bodu, chci přednést určitý procedurální návrh.

Dostali jsme se do poněkud složité situace. Bod 33 - senátní návrh zákona o Památníku doby nesvobody - nebyl projednán a bylo možno jej projednat nejprve ve 14 hodin. Obdržela jsem zprávu, že navrhovatel tohoto návrhu pan senátor Michael Žantovský se z velmi vážných důvodů dnes odpoledne nemůže zúčastnit jednání sněmovny. Proto bych chtěla procedurálně navrhnout, aby tento bod byl zařazen na jiný pevný termín. Již v počátku schůze bylo navrženo, tuším panem poslancem Marešem, aby tento bod byl projednán zítra. Tento návrh však nebyl přijat. myslím, že to ale nevylučuje, abych navrhla, aby tento bod byl zařazen na tento pátek dopoledne jako třetí bod pořadu schůze, protože body 1 i 2 jsou již pevně zařazeny. Prosím vás v této věci o shovívavost, myslím, že není problém takovýto návrh podpořit.

Poprosím všechny, kteří se chtějí zúčastnit hlasování, aby tak učinili. Na žádost z pléna vás odhlašuji a prosím o novou registraci.

 

V hlasování pořadové číslo 53 rozhodneme o tom, zda bod 33 bude zařazen tento pátek jako třetí bod našeho dopoledního programu.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 53 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 53 tento návrh nebyl přijat. (Ze 125 přítomných pro 19 a proti 91.)

 

Paní poslankyně, páni poslanci, chci vás pouze upozornit na to, že jsme spáchali jistý precedens v tom smyslu, že takovýmto návrhům obvykle vyhovováno bylo.

 

V tuto chvíli budeme projednávat bod 36 schváleného pořadu schůze, kterým je

 

36.
Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu
na úhradu rozpočtového schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2000
/sněmovní tisk 504/ - druhé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede její místopředseda a ministr financí Pavel Mertlík, kterého prosím, aby se ujal slova.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážené dámy, vážení pánové. Jak vyplývá z návrhu zákona, zákon si klade za cíl dát Ministerstvu financí právní povolení vydávat státní dluhopisy na krytí zákonem stanoveného rozpočtového schodku státního rozpočtu.

Financování průběžných denních schodků státního rozpočtu v roce 2000 se v případě vyrovnaného státního rozpočtu řídí povolením § 36 zákona o rozpočtových pravidlech, který povoluje Ministerstvu financí financovat tyto schodky státního rozpočtu prodejem státních dluhopisů až do šestiprocentního limitu výdajů státního rozpočtu, tj. právě do výše 37,64 mld. Kč. V situaci schválením zákona o státním rozpočtu vydat více výdajů, než zamýšlí, je nutné toto operativní povolení navýšit dále o částku plánovaného schodku, tj. 35,18 mld Kč. Souhrnný každodenní nepřekročitelný limit financování potom bude činit součet těchto dvou částek, tj. 72,82 mld. Kč. Dosažení této hranice by pak znamenalo nutnost zastavení výdajů státního rozpočtu do doby dostatečného inkasa příjmů k provedení zastavených plateb.

V praktickém životě k takovýmto krokům samozřejmě nedochází. To znamená, že stát neprodává v rámci zákonného limitu žádný státní dluhopis zbytečně, pokud k tomu nevznikne nutná potřeba. Zákonné povolení dává tedy Ministerstvu financí právní možnost vydávat státní dluhopisy do výše stanovené zákonem. Tento objem však nemusí být a např. v roce 1999 nebyl naplněn. Právě loňský rok, rok 1999, lze uvést jako příklad, kdy celkové zákonné povolení vydávat státní dluhopisy souhrnně činilo 67,3 mld. Kč, ačkoliv schodek státního rozpočtu k poslednímu dni tohoto roku činil pouze 25,3 mld. Kč, tedy denní schodek.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane ministře, promiňte, ze sněmovny mi bylo signalizováno, že vám je velmi špatně rozumět. Zkuste prosím mluvit více na mikrofon.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Děkuji. Vážená paní předsedající, dámy a pánové, to jsou všechny podstatné body, které bylo třeba zde říci vedle toho, co zde bylo řečeno v prvním čtení. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministrovi Pavlu Mertlíkovi.

Vládní návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 504/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Martin Kocourek.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP