Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
5. dubna 2000 v 9.05 hodin

Přítomno: 183 poslanců

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené paní poslankyně a poslanci, zahajuji druhý jednací den 24. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami, případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci: Walter Bartoš, Taťána Jirousová, Petr Matějů, Miroslava Němcová, Miroslav Ouzký, Olga Sehnalová, Ladislav Skopal, Cyril Svoboda, Vlasta Štěpová - všichni účast na zasedání Parlamentního shromáždění Rady Evropy ve Štrasburku, Josef Mandík - nemocniční léčení, Vlastimil Tlustý - účast na zahraniční cestě delegace Hospodářské komory České republiky.

Z vlády se na dílčí část jednání omlouvá ministr Miroslav Grégr, Jan Kavan a Otakar Motejl. Jde o krátkou neúčast z důvodu jednání Senátu. Dnes budeme projednávat body schváleného pořadu číslo 11, 12, 13, 19, 20, 21, 24 a případně další druhá čtení návrhů zákonů.

Nejprve jsme měl avizováno vystoupení ministra spravedlnosti Otakara Motejla.

 

Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl: Vážený pane předsedající, vážená Poslanecké sněmovno Parlamentu České republiky, z pověření vlády beru zpět vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o konkursu a vyrovnání, který je pod tiskem 458 zařazen do druhého čtení jako 20. bod, případně do třetího čtení jako bod 77 této schůze Poslanecké sněmovny, a to z toho důvodu, že novelu zmíněného zákona jste schválili vaším usnesením ohledně senátního návrhu, které jste uzavřeli včerejším hlasováním nad tiskem číslo 219/6.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Toto je zpětvzetí návrhu ze strany navrhovatele, nemusíme o tom hlasovat. Děkuji vám, pane ministře, za zkrácení jednání Poslanecké sněmovny.

Přistoupíme k bodu číslo 11, kterým je

 

11.
Návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k prošetření postupu
vlády ČR, ministerstev a dalších správních orgánů ve věci dodávky
vzduchotechnických a klimatizačních systémů pro jadernou elektrárnu Búšehr
v Íránské islámské republice právnickou osobou registrovanou v České republice

 

Prosím, aby se slova ujal zástupce navrhovatelů a uvedl předložený návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím pana poslance Payna.

 

Poslanec Jiří Payne: Vážená vládo, vážená sněmovno, již při včerejším projednávání zákona vráceného Senátem, který se týká téže věci, bylo možné konstatovat, že zákon, který pravděpodobně reguluje tuto záležitost, má celou řadu ustanovení, u nichž nemáme jistotu, zda vláda je správně naplňovala, zda postupovala správně podle tohoto zákona, zda nedošlo k zanedbání a v důsledku toho zda to nemá další důsledky pro Českou republiku.

Nezávisle na tom, jak dopadlo včerejší projednávání, otázka zůstává stále v platnosti, stále je povinností parlamentu, aby se zabýval tím, zda vláda správně vládne. Z toho důvodu byla iniciována žádost o projednávání tohoto bodu, který by měl přivést sněmovnu k tomu, že ústavní vyšetřovací komise, která podle mého soudu v této věci bude první komisí, která opravdu dělá to, co má dělat, tzn. má být prošetřovacím prostředkem sněmovny vůči vládě, by ověřila, zda vláda postupuje správně. Myslím, že institut vyšetřovacích komisí by se neměl věnovat záležitostem kdekterého prošetřování, které spadají do kategorie jiných orgánů. Jakkoli nejsem příznivcem takovýchto komisí, zde se domnívám, že zřízení takové komise je na místě a že to přesně odpovídá naší ústavě i zkušenostem z jiných zemí.

Za druhé se domnívám, že tato komise - bude-li zřízena - bude mít snadnou práci, že během několika týdnů lze dospět k jednoznačnému závěru, že tady není třeba komplikované projednávání. Proto si myslím, že bychom mohli přistoupit k tomu, že by taková komise byla zřízena a že bychom alespoň napoprvé zkusili, zda tento institut naší ústavy v použití, jak byl zamýšlen, bude fungovat.

Z toho důvodu si dovolím přednést návrh usnesení, kterým by taková komise byla zřízena. K němu následně může být vedena rozprava. Návrh následně stručně odůvodním.

Poslanecká sněmovna

I. zřizuje podle § 48 zákona 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, vyšetřovací komisi Poslanecké sněmovny k prošetření postupu vlády České republiky, ministerstev a dalších správních orgánů ve věci dodávky vzduchotechnických a klimatizačních systémů pro jadernou elektrárnu Búšehr v Íránské islámské republice. Komise předloží do 31. 7. 2000 závěrečnou zprávu o prošetření správnosti postupu vlády a dalších orgánů státní správy ve věci dodávky vzduchotechnických a klimatizačních systémů pro jadernou elektrárnu Búšehr v Íránské islámské republice.

Závěrečná zpráva zejména objasní, zda

a) vláda České republiky, jednotlivá ministerstva a další orgány státní správy ve výše uvedené věci využily včas všech možností, jak dosáhnout stavu, který by umožňoval účinným způsobem ochranu a prosazení zahraničněpolitických zájmů České republiky,

b) zda nevznikla ve výše jmenované věci České republiky škoda v důsledku nesprávného jednání nebo nečinnosti vlády České republiky, jednotlivých ministerstev nebo dalších orgánů státní správy.

II. Určuje počet členů této vyšetřovací komise na 10, a to pro ČSSD 2, ODS 3, KSČM 2, KDU-ČSL 2 a Unii svobody 2.

III. Žádá vládu, jednotlivé členy vlády, Úřad vlády a jednotlivá ministerstva a další správní orgány o zajištění maximální součinnosti příslušných pracovníků s vyšetřovací komisí při její vyšetřovací komisi.

IV. Ukládá vedoucímu Kanceláře Poslanecké sněmovny zajistit vyšetřovací komisi pro její činnosti potřebné finanční a prostorové zajištění včetně příslušného technického a personálního zázemí.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP