Neautorizováno !


 

(20.10 hodin)

(pokračuje Tlustý)

Toto je pro nás tak zásadní záležitost, že žádám o 50minutovou přestávku na poradu klubu.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Já této žádosti vyhovím.

Vzhledem k tomu, že na zítřek nebyly zařazeny pevně žádné body, budeme pokračovat zítra v 9.00 hodin, a to projednáváním tohoto přerušeného bodu, konkrétně hlasováním o námitce pana poslance Vlacha proti hlasování pořadové číslo 689.

 

(Jednání přerušeno ve 20.12 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP