Neautorizováno !


 

(20.00 hodin)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Prosím, zaujměte svá místa, budeme pokračovat v projednávání tohoto bodu. Zaznamenala jsem procedurální přihlášku pana poslance Vlacha.

Prosím o klid ve sněmovně a žádám všechny, aby zaujali svá místa, budeme hlasovat.

 

Poslanec Jiří Vlach: Vážená paní místopředsedkyně, členové vlády, dámy a pánové, velice se omlouvám, že situaci komplikuji, ale prosím o to, aby bylo hlasováno o mé námitce vzhledem k tomu, že v posledním hlasování, kdy jsem hlasoval pro, mi ve sjetině vyšlo x. V obdobné situaci je i kolegyně Horáková.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Budeme hlasovat o námitce pana poslance Vlacha v hlasování pořadové číslo 689. Hlásí se pan kolega Langer.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené kolegyně a kolegové, myslím, že bývalo dobrým zvykem Poslanecké sněmovny, když byla vznesena námitka, ať již kdokoli hlasoval jakkoli, vyhovět dané námitce. Takovéto námitky byly ale vznášeny v situacích, kdy výsledek hlasování mohl být ovlivněn danou námitkou. Obávám se, že v tuto chvíli by bylo poctivější hlasovat přímo o revokaci a nezakrývat snahu změnit výsledek hlasování námitkou o špatném hlasování. Rozdíl při hlasování byl podstatně větší, než byly dvě námitky, které v tuto chvíli z tohoto místa zazněly.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane místopředsedo, pan poslanec Vlach vznesl námitku bezprostředně po hlasování, čímž vyhověl požadavku jednacího řádu. V této sněmovně se mnohokrát hlasovalo o různých námitkách. Je na rozhodnutí sněmovny, zda této námitce vyhoví, nebo ne.

Zaznamenala jsem žádost o odhlášení, prosím o novou registraci.

V hlasování pořadové číslo 690, které za chvíli zahájím, budeme rozhodovat o námitce pana poslance Vlacha. Ještě předtím vidím přihlášku předsedy poslaneckého klubu ODS pana poslance Tlustého.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, dovolte mi konstatovat, že tímto zvláštním pokusem o revokaci nepřijatého pozměňovacího návrhu se sněmovna pokouší rozdělit hlavní město Prahu na souměstí mnoha desítek subjektů, čímž se snaží formálně zrušit existenci subjektu hlavní město Praha. (Potlesk.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP