Neautorizováno !


 

(19.50 hodin)

Poslanec Libor Krátký: Další je C17. Pan ministr neutrální, já záporné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 685 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 685 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 180 vyslovilo 28 a 137 bylo proti.

 

Poslanec Libor Krátký: A nyní tady máme patrně asi potřebu orientačního hlasování, protože v tomto návrhu jsou nahrazovány číslovky z komplexního pozměňovacího návrhu jinými číslovkami, vyššími.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, při minulém zákonu byl uplatněn postup, že se nehlasuje mezi návrhem a základním pozměňovacím návrhem, a tím, že nebyla přijata námitka pana poslance Exnera, tak byl sněmovnou takovýto postup schválen. Budeme tedy postupovat podle něj.

 

Poslanec Libor Krátký: Dobře, to znamená tady návrh pod číslem C18 a můžeme o něm hlasovat. Bude-li přijat, mění potom tedy komplexní pozměňovací návrh.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Prosím stanoviska.

 

Poslanec Libor Krátký: Pan ministr nesouhlasí, já také ne.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 686 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 686 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 181 vyslovilo 24 a 149 bylo proti.

 

Poslanec Libor Krátký: Poslední z tohoto bloku je C19. Pan ministr souhlas, já nesouhlas.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 687 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 687 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 181 vyslovilo 106 a 64 bylo proti.

 

Poslanec Libor Krátký: Nyní můžeme přistoupit k pozměňovacímu návrhu pod písm. D, a tak jak bylo avizováno, bod 1 by byl rozdělen na dvě hlasování, a to o doplnění napřed odst. i) a potom odstavce j).

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Takže nejprve odst. i). Prosím stanoviska.

 

Poslanec Libor Krátký: Pan ministr neutrální, já výrazně záporné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování 688 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 688 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 180 vyslovilo 23 a 142 bylo proti.

 

Poslanec Libor Krátký: Další je doplňovaný odst. j).

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Stanoviska?

 

Poslanec Libor Krátký: Pan ministr neutrální, já opět výrazně záporné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 689 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 689 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 180 vyslovilo 80 a 86 bylo proti.

 

S procedurální poznámkou pan poslanec Vlach.

 

Poslanec Jiří Vlach: Velmi se omlouvám, vážená paní předsedající, prosím o pětiminutovou přestávku na poradu klubu.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vyhlašuji přestávku do 20.00 hodin.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP