Neautorizováno !


 

(19.00 hodin)

Poslanec Jiří Drda: Moje stanovisko negativní, pana ministra neutrální.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 646 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 646 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 183 pro něj vyslovilo 117 a 61 bylo proti.

 

Poslanec Jiří Drda: Tím jsme se vypořádali s písm. F jako celkem a můžeme tedy přejít k bodu G pana poslance Brouska. Moje stanovisko je pozitivní, pana ministra negativní.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 647 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 647 tento návrh nebyl přijat, když se z přítomných 183 pro něj vyslovilo 64 a 89 bylo proti.

 

Poslanec Jiří Drda: K písm. H jsem říkal, že se vrátíme na konci, protože jde o legislativně technickou změnu, která je podmíněna buď přijetím, nebo nepřijetím pozměňovacího návrhu pana poslance Zuny. S CH1 jsme se vypořádali v minulém hlasování, takže můžeme přejít k poslanci Pavlu Hrnčířovi pod písm. I, kde navrhuji hlasovat 1 až 4 v celku. Moje stanovisko je negativní, pana ministra také negativní.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 648 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 648 tento návrh nebyl přijat, když se z přítomných 183 pro něj vyslovilo 24 a 150 bylo proti.

 

Poslanec Jiří Drda: Protože nebyl přijat bod G, je hlasovatelný i bod I5. Tady je moje stanovisko neutrální, pan ministr - negativní.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 649 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 649 tento návrh nebyl přijat, když se z přítomných 183 pro něj vyslovilo 56 a 108 bylo proti.

 

Poslanec Jiří Drda: Můžeme přistoupit k bodu J jako celku. Moje stanovisko je negativní, pana ministra negativní.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 650 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 650 tento návrh nebyl přijat, když se z přítomných 183 pro něj vyslovilo 47 a 123 bylo proti.

 

Poslanec Jiří Drda: Takže můžeme přejít k písm. K, kde oba body se musí hlasovat současně. Můj návrh je vlažně pozitivní. Pana ministra neutrální.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 651 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 651 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 183 pro něj vyslovilo 140 a 33 bylo proti.

 

Poslanec Jiří Drda: Písmeno L je nehlasovatelné, takže přejdeme k písm. M paní poslankyně Vlčkové. Můj názor je negativní, pan ministr neutrální.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 652 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 652 tento návrh nebyl přijat, když se z přítomných 183 pro něj vyslovilo 36 a 138 bylo proti.

 

Poslanec Jiří Drda: Takže máme poslední písmeno N, které je návrhem pana poslance Zuny. Věřím, že o změně doplnit "odst." před číslicí 1 není třeba hlasovat a že můžeme hlasovat o tomto písmeni tak, jak je předloženo. Moje stanovisko je pozitivní, pan ministr výrazně nesouhlasí.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 653 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 653 tento návrh nebyl přijat, když se z přítomných 183 pro něj vyslovilo 52 a 125 bylo proti.

 

Poslanec Jiří Drda: Protože nebyl tento návrh přijat, musíme se ještě vypořádat s pozměňovacím návrhem H2, což je legislativně technická změna, kde nám v původním textu z neznámých důvodů zůstalo 76 a má tam být 66. Pan ministr souhlas, můj souhlas také.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 654 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 654 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 183 pro něj vyslovilo 175 a pět bylo proti.

 

Poslanec Jiří Drda: Tím jsme se podle mého názoru vypořádali s pozměňovacími návrhy ze dne 25. února. Zbývá nám odhlasovat komplexní pozměňovací návrh výboru. Stanoviska souhlasná oba.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 655 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 655 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 183 pro něj vyslovilo 158 a osm bylo proti.

 

Poslanec Jiří Drda: Teď nám zbývá hlasovat o zákonu jako o celku.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Přistoupíme k hlasování o celém návrhu zákona. Přednesu návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o krajích, krajském zřízení, podle sněmovního tisku 423, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 656 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 656 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 183 pro něj vyslovilo 118 a 59 bylo proti.

 

Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Blahopřeji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji za jeho práci.

 

Dalším bodem je

 

94.
Vládní návrh zákona o okresních úřadech
/sněmovní tisk 424/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal pan ministr Václav Grulich a zpravodaj výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí pan poslanec Radko Martínek.

Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 424/2. Otevírám rozpravu a ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Žádnou přihlášku nevidím, rozpravu končím.

Udílím slovo panu ministru Grulichovi k závěrečnému slovu.

 

Ministr vnitra ČR Václav Grulich: Dámy a pánové, jenom stručné sdělení. Víte, že už jednou jsem tady tu skutečnost ohlásil.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP