Neautorizováno !


 

(18.40 hodin)

(pokračuje Drda)

Procedura, kterou bych navrhl, by byla: bod B jako celek, bod C najednou, bod D najednou, bod E najednou, bod F po částech, kde by bod 1, 2, 6, 7 a 9 mohly být hlasovány najednou, kromě bodu 4 pak ten zbytek také. V bodu 4 bychom museli rozhodnout, protože je v konfliktu s bodem H1, tedy návrhem pana poslance Martínka, jde o počty zastupitelů, a protože jde o počty, navrhoval bych orientační hlasování. Zbytek bodu bychom hlasovali v jednom bloku naráz.

Bod G jako celek, tam to jinak nejde. Pokud tento bod by prošel, potom je nehlasovatelný bod I5.

Bod H bych si dovolil rozdělit na dvě hlasování. Zvlášť bych dal bod 1 a zvlášť bod 2. Bod 2 bych navrhl hlasovat až na závěr, protože koliduje s návrhem pana poslance Zuny. Kdyby byl přijat tento bod, nemá smysl o něm hlasovat, protože pan poslanec Zuna mění znění předmětného paragrafu.

Při této příležitosti, když jsem zmínil návrh pana poslance Zuny, bych chtěl upozornit na to, že při přepisu v jeho návrhu vypadlo - za § 98 má být odst. 1. Takhle tam máte jenom § 98 1, což je nelogické. Prosím, aby to bylo přijato jako legislativně technická změna.

Návrh pana poslance Hrnčíře pod bodem I rozdělit na dvě hlasování, kde 1 až 4 navrhuji hlasovat najednou, bod 5 je hlasovatelný, pouze pokud by neprošel bod G.

Písmeno J je logické hlasovat naráz, písmeno K rovněž. L by bylo hlasovatelné jenom v případě, že by neprošlo F8.

U písmene N naráz, pana Zunu na konec s tím, že pokud by návrh pana poslance Zuny prošel, Martínek H2 by hlasovatelný nebyl. V tom případě, že by neprošel, se musíme k H2 vrátit.

To je návrh procedury s tím, že pokud by prošly tyto pozměňující návrhy ke komplexnímu pozměňujícímu návrhu, hlasovali bychom o komplexním pozměňujícím návrhu a potom o zákonu jako celku.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu zpravodaji. Registruji procedurální přihlášku paní poslankyně Rujbrové.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Pan zpravodaj navrhl, aby o pozměňovacích návrzích pod bodem D1 až 3 bylo hlasováno společně. Já upozorňuji, že pouze body 1 a 2 spolu věcně souvisejí. Navrhuji proto, aby bod 3 byl hlasován zvlášť.

 

Poslanec Jiří Drda: Ano, děkuji, je to přijatelné. Já jsem vycházel z toho, že tady jsou stanoviska jak předkladatele, tak zpravodaje shodná, proto jsem navrhl hlasovat to naráz. Ale je přijatelné hlasovat to odděleně.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Dobře. O návrhu, jak jej přednesl pan zpravodaj, rozhodneme jako o návrhu procedury, a to v hlasování pořadové číslo 635, které zahajuji a ptám se, kdo souhlasí, abychom hlasovali podle této procedury. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 635 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 183 vyslovilo 150 a nikdo nebyl proti.

 

Pane zpravodaji, předkládejte prosím jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim spolu s panem ministrem vyjádřete.

 

Poslanec Jiří Drda: Když dovolíte, jako o prvním bychom hlasovali o písmenu B naráz, tak jak jsem navrhl. Tady jsou obě stanoviska kladná.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 636 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 636 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 183 vyslovilo 146 a 2 byli proti.

 

Poslanec Jiří Drda: Teď bychom hlasovali o bodu C jako celku i s poznámkou, tak jak jsem předtím uvedl v proceduře. Tady je moje stanovisko mírně negativní, pana předkladatele kladné. Pardon, neutrální.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 637 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 637 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 183 vyslovilo 113 a 48 bylo proti.

 

Poslanec Jiří Drda: Pod písmenem D je návrh paní poslankyně Zuzky Rujbrové. Tady budeme hlasovat bod 1 a 2 společně, jinak to nejde. Moje stanovisko je negativní, pana předkladatele kladné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 638 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 638 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 183 vyslovilo 47 a 120 bylo proti.

 

Poslanec Jiří Drda: Budeme hlasovat o D3. Moje stanovisko je negativní, předkladatele také negativní.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 639 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 639 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 183 vyslovilo 32 a 141 bylo proti.

 

Poslanec Jiří Drda: Přecházíme k bodu E, který byl navržen hlasovat naráz všechny tři body. Moje stanovisko je negativní, pan ministr - také negativní.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 640 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 640 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 183 vyslovilo 37 a 132 bylo proti.

 

Poslanec Jiří Drda: U pana poslance Exnera pod bodem F jsem navrhoval, aby se hlasoval bod 1, 2, 6, 7 a 9 naráz, s tím, že mám předběžnou zprávu, že obě stanoviska jsou negativní.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP