Neautorizováno !


 

(Jednání pokračovalo v 18.20 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Doba určená pro jednání klubu ODS vypršela, budeme pokračovat. Před přestávkou byly odhlasovány veškeré pozměňovací návrhy k projednávanému návrhu zákona. Můžeme tedy přistoupit k hlasování o celém návrhu zákona. Všechny vás odhlašuji a prosím o novou registraci.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, usedněte na svá místa, abychom mohli pokračovat. Máme dnes ještě před sebou hodně práce. Zaujměte svá místa a ztište atmosféru v jednacím sále.

Zaznamenala jsem, že bude přednesena jakási procedurální námitka pravděpodobně pana poslance Vlacha. Prosím pana ministra Grulicha, aby se k ní vyjádřil.

 

Ministr vnitra ČR Václav Grulich: Chtěl bych navrhnout revokaci usnesení pozměňovacího návrhu pod bodem K3. Jedná se o § 110. Žádám slova "po dobu 24 hodin denně" vypustit. Tady došlo k omylu a znamenalo by to, že všech našich 6000 malých obcí by muselo instalovat informační desky mimo budovy obecních úřadů, což by byl dost problém. Vzhledem k tomu, že jsem hlasoval jako poslanec, navrhuji revokaci tohoto bodu a nové hlasování.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane ministře, musím vás zklamat, ale tento bod nebyl přijat. Znamená to, že jej nelze revokovat. Revokace není možná.

 

Ministr vnitra ČR Václav Grulich: Nezbývá, než abych zpochybnil hlasování. Chtěl jsem hlasovat pro, ale objevilo se proti.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: V tuto chvíli jsem v procedurálně obtížné situaci, protože jednací řád hovoří o tom, že procedurální námitka musí být přednesena bezprostředně po hlasování. Pokud pan ministr Grulich trvá na svém zpochybnění tohoto hlasování, nemám jinou možnost než požádat sněmovnu, aby rozhodla o této záležitosti, a to tím způsobem, zda uzná či neuzná procedurální námitku pana ministra Grulicha s tím, že tato námitka nebyla podána bezprostředně po hlasování.

Všechny jsem vás odhlásila, prosím o novou registraci.

Slovo má předseda poslaneckého klubu ODS.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, dovolte mi konstatovat, že se v podobných situacích zjevně postupuje různě. V některých situacích je doba, která uběhla od hlasování, důvodem pro zamítnutí námitky a opakovaného hlasování a předsedající nepřipouští hlasování, v jiných případech - jak se zdá - je připouštěno dodatečné rozhodnutí sněmovny. Myslím, že by bylo vhodné, kdyby se ustálilo jedno nebo druhé pravidlo a nebyly takovéto přístupy kombinovány.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Slovo má pan místopředseda Gross.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, možná se budete divit, budu souhlasit s tím, co říkal kolega Tlustý. V podobné situaci jsme byli v pátek minulý týden, kdy docházelo ke zpochybňování hlasování a vznášení námitek i více než hodinu po uskutečnění hlasování. Minulý pátek jsem z pozice řídícího schůze řekl, že bude hlasováno o námitce, ale s tím, že hlasování proti souhlasu s námitkou nelze chápat jako porušení nepsaného pravidla v této sněmovně, že se námitce vyhovuje. To je jediný korektní postup. Počínání těch, co nebudou souhlasit s námitkou pana kolegy Grulicha, nebude možné interpretovat jako porušení pravidla, které je ve sněmovně zaběhlé, že pokud někdo vznese námitku těsně po hlasování, je takřka automaticky tato námitka akceptována.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Myslím, že návrh místopředsedy Grosse je korektní. Vidím, že jsou ve sněmovně námitky. Dávám na zvážení ještě jinou možnost a přiznám se, že mi přijde správná. O námitce pana ministra Grulicha jako řídící schůze hlasovat nedám, nicméně toto mé rozhodnutí nebere možnost panu ministru Grulichovi vznést námitku proti postupu řídícího schůze.

 

Ministr vnitra ČR Václav Grulich: Pokud nelze zohlednit, že jsem neměl možnost zkontrolovat hlasování, protože jsem byl minutu po minutě vázán za stolkem předkladatelů, bohužel nic nenadělám, když to sněmovna nebude ochotna zohlednit.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP