Neautorizováno !


 

(17.50 hodin)

Poslanec Tom Zajíček: Dále budeme hlasovat o O25. Stanovisko předkladatele negativní, zpravodaje také.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 617 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 617 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 187 vyslovilo 17 a 153 bylo proti.

 

Poslanec Tom Zajíček: Dále budeme hlasovat o O26. Stanovisko předkladatele negativní, zpravodaje také.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 618 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 618 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 187 vyslovilo 10 a 165 bylo proti.

 

Poslanec Tom Zajíček: O27: Stanovisko předkladatele negativní, zpravodaje také.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 619 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 619 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 187 vyslovilo 9 a 165 bylo proti.

 

Poslanec Tom Zajíček: O28 - obě stanoviska negativní.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 620 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 620 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 187 vyslovilo 20 a 151 bylo proti.

 

Poslanec Tom Zajíček: Budeme hlasovat o O29. Stanovisko předkladatele negativní, zpravodaje také.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 621 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 621 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 187 pro vyslovilo 5 a 166 bylo proti.

 

Poslanec Tom Zajíček: O30 bylo vyřešeno, budeme hlasovat o O31. Negativní stanovisko předkladatele i zpravodaje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 622 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 622 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 187 pro vyslovilo 9 a 158 bylo proti.

 

Poslanec Tom Zajíček: Další hlasování bude o O32. Stanovisko předkladatele negativní, záporné i zpravodaje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 623 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 623 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 186 vyslovilo 18 a 146 bylo proti.

 

Poslanec Tom Zajíček: Další hlasování bude o O33. Stanovisko předkladatele negativní, zpravodaje také.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 624 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 624 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 186 vyslovilo 29 a 132 bylo proti.

 

Poslanec Tom Zajíček: Další hlasování je o pozměňovacím návrhu O34. Stanovisko předkladatele negativní, zpravodaje taktéž.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 625 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 625 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 186 vyslovilo 54 a 113 bylo proti.

 

Poslanec Tom Zajíček: Tím jsme ukončili hlasování o pozměňovacích návrzích pod bodem O. Další je P. Stanovisko předkladatele negativní, stanovisko zpravodaje také.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 626 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 626 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 186 vyslovilo 46 a 124 bylo proti.

 

Poslanec Tom Zajíček: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem R. Stanovisko předkladatele neutrální, stanovisko zpravodaje negativní.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 627 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 627 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 186 vyslovilo 54 a 116 bylo proti.

 

Poslanec Tom Zajíček: Dále budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod bodem S. Stanovisko předkladatele neutrální, stanovisko zpravodaje negativní.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 628 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 628 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 186 vyslovilo 34 a 139 bylo proti.

 

Poslanec Tom Zajíček: Poprosím sněmovnu o hlasování o pozměňovacím návrhu T. Stanovisko předkladatele neutrální, stanovisko zpravodaje neutrální.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 629 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 629 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 187 vyslovilo 47 a 126 bylo proti.

 

Poslanec Tom Zajíček: Domnívám se, že nyní je před námi hlasování o komplexním pozměňovacím návrhu výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Je tomu tak, pane zpravodaji. Prosím o stanoviska.

 

Poslanec Tom Zajíček: Stanovisko předkladatele souhlasné, zpravodaje také.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 630 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 630 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 187 vyslovilo 158 a 4 byli proti.

Pane zpravodaji, pokud se nemýlím, o všech pozměňovacích návrzích bylo hlasováno. Je tomu tak?

 

Poslanec Tom Zajíček: Jsem o tom přesvědčen.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ještě předtím, než přistoupíme k hlasování o celém návrhu zákona, registruji přihlášku předsedy poslaneckého klubu ODS pana poslance Tlustého, kterému udílím slovo.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: vážená paní místopředsedkyně, vážená vládo, dámy a pánové, žádám o 20minutovou přestávku na poradu klubu a svolávám poslanecký klub ODS do Státních aktů. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Budeme pokračovat v 18.20 hodin.

 

(Schůze přerušena v 17.59 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP