Neautorizováno !


 

(17.40 hodin)

Poslanec Tom Zajíček: Dále budeme hlasovat o návrhu O7. (Výkřiky v sále: Je nehlasovatelný.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pan poslanec Exner se hlásí s procedurální připomínkou.

 

Poslanec Václav Exner: V proceduře jsme sice schválili rozdělení hlasování na dvě části, ale vzhledem k tomu, že jsme přijali pozměňovací návrh M1, který stanoví úplně nový text, je v tuto chvíli tento pozměňovací návrh jako celek nehlasovatelný.

 

Poslanec Tom Zajíček: Děkuji. Vzhledem ke schválení návrhu M1 je návrh O7 nehlasovatelný. Přistupujeme k návrhu O8. Stanovisko předkladatele i zpravodaje je negativní.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 601 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 601 tento návrh nebyl přijat, když ze 188 přítomných se vyslovilo 31 pro, 136 proti.

 

Poslanec Tom Zajíček: Dále budeme hlasovat o návrhu O9. Stanovisko předkladatele je negativní, zpravodaje také negativní.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 602 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 602 tento návrh nebyl přijat, když ze 188 přítomných se vyslovilo 14 pro, 152 proti.

 

Poslanec Tom Zajíček: Dále budeme hlasovat o návrhu O10. Stanovisko předkladatele i zpravodaje je negativní.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 603 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 603 tento návrh nebyl přijat, když ze 188 přítomných se vyslovilo 27 pro, 137 proti.

 

Poslanec Tom Zajíček: Dále budeme hlasovat o návrhu O11. Stanovisko předkladatele je negativní, stanovisko zpravodaje pozitivní.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 604 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 604 tento návrh nebyl přijat, když ze 188 přítomných se vyslovilo 81 pro, 97 proti.

 

Poslanec Tom Zajíček: Dále budeme hlasovat o návrhu O12. Stanovisko předkladatele je souhlasné, zpravodaje také.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 605 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 605 tento návrh byl přijat, když ze 188 přítomných se vyslovilo 153 pro, 25 proti.

 

Poslanec Tom Zajíček: Dále budeme hlasovat o návrhu O13. Stanovisko předkladatele i zpravodaje je negativní.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 606 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 606 tento návrh nebyl přijat, když ze 188 přítomných se vyslovilo 24 pro, 128 proti.

 

Poslanec Tom Zajíček: Dále budeme hlasovat o návrhu O14. Stanovisko předkladatele i zpravodaje je negativní.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 607 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 607 tento návrh nebyl přijat, když ze 188 přítomných se vyslovilo 11 pro, 158 proti.

 

Poslanec Tom Zajíček: Dále budeme hlasovat o návrhu O15. Stanovisko předkladatele je negativní, stanovisko zpravodaje je neutrální.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 608 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 608 tento návrh nebyl přijat, když ze 187 přítomných se vyslovilo 74 pro, 94 proti.

 

Poslanec Tom Zajíček: Dále budeme hlasovat o návrhu O16. Stanovisko předkladatele je negativní, zpravodaje také negativní.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 609 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 609 tento návrh nebyl přijat, když ze 187 přítomných se vyslovilo 9 pro, 150 proti.

 

Poslanec Tom Zajíček: Dále budeme hlasovat o návrhu O17. Stanovisko předkladatele i zpravodaje je souhlasné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 610 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 610 tento návrh byl přijat, když ze 187 přítomných se vyslovilo 145 pro, 29 proti.

 

Poslanec Tom Zajíček: Dále budeme hlasovat o návrhu O18. Stanovisko předkladatele je negativní, stanovisko zpravodaje také.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 611 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 611 tento návrh nebyl přijat, když ze 187 přítomných se vyslovilo 10 pro, 163 proti.

 

Poslanec Tom Zajíček: Dále budeme hlasovat o návrhu O19. Stanovisko předkladatele i zpravodaje je negativní.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 612 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 612 tento návrh nebyl přijat, když ze 187 přítomných se vyslovilo 11 pro, 155 proti.

 

Poslanec Tom Zajíček: Dále budeme hlasovat o návrhu O20. Stanovisko předkladatele je negativní, zpravodaje neutrální.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 613 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 613 tento návrh nebyl přijat, když ze 187 přítomných se vyslovilo 33 pro, 133 proti.

 

Poslanec Tom Zajíček: Dále budeme hlasovat o návrhu O22. Stanovisko předkladatele i zpravodaje je negativní.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 614 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 614 tento návrh nebyl přijat, když ze 187 přítomných se vyslovilo 42 pro, 130 proti.

 

Poslanec Tom Zajíček: Dále budeme hlasovat o návrhu O23. Stanovisko předkladatele je neutrální, stanovisko zpravodaje také neutrální.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 615 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 615 tento návrh nebyl přijat, když ze 187 přítomných se vyslovilo 47 pro, 117 proti.

 

Poslanec Tom Zajíček: Dále budeme hlasovat o návrhu O24. Stanovisko předkladatele je neutrální, stanovisko zpravodaje rovněž neutrální.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 616 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 616 tento návrh nebyl přijat, když ze 187 přítomných se vyslovilo 46 pro, 121 proti.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP