Neautorizováno !


 

(17.30 hodin)

Poslanec Tom Zajíček: M 13 - stanovisko předkladatele nesouhlasné, zpravodaje také.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo...

 

Poslanec Tom Zajíček: V původním hlasování jsme vypustili celé to omezení a tady se vkládají slova "celá tři léta".

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Prohlašuji hlasování pořadové číslo 588 za zmatečné. Pane zpravodaji, jak to tedy je? Je to hlasovatelné, či ne?

 

Poslanec Tom Zajíček: Podle mého soudu je to hlasovatelné. Je tady námitka z pléna.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pan poslanec Beneš má slovo k procedurální připomínce.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Velmi se omlouvám a děkuji. Tím, že byla vyňata číslovka 20, nemůže být hlasováno o tom, že bude nahrazena něčím jiným, neboť v tom již neexistuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Myslím, že pokud předmět pozměňovacího návrhu byl vypuštěn jiným pozměňovacím návrhem, není možné o takovémto návrhu hlasovat.

 

Poslanec Tom Zajíček: Pak je tedy M13 po tomto výkladu nehlasovatelný. Máme tady M14.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Prosím o stanovisko zpravodaje.

 

Poslanec Tom Zajíček: Vteřinku strpení. M14 - stanovisko předkladatele je souhlasné, stanovisko zpravodaje také. Tady vznikla pochybnost, zda jsme o tomto nehlasovali. Hlasovali, ale nebylo přijato, proto je tento návrh hlasovatelný.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 589 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 589 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 189 vyslovilo 153 a 22 bylo proti.

 

Poslanec Tom Zajíček: Budeme hlasovat o M15. Stanovisko předkladatele souhlasné, zpravodaje také.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 590 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 590 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 188 vyslovilo 144 a 23 bylo proti.

 

Poslanec Tom Zajíček: Dalším bodem je M16. Stanovisko předkladatele negativní, zpravodaje také negativní.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 591 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 591 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 189 vyslovilo 26 a 156 bylo proti.

 

Poslanec Tom Zajíček: M17. Stanovisko zpravodaje pozitivní a také předkladatele, tedy obě kladná.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 592 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 592 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 189 vyslovilo 159 a 20 bylo proti.

 

Poslanec Tom Zajíček: Budeme hlasovat o M18. Navrhovatel nesouhlasí, zpravodaj také ne.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 593 a ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 593 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 189 pro vyslovilo 26 a 155 bylo proti.

 

Poslanec Tom Zajíček: Tím jsme ukončili hlasování o pozměňovacích návrzích pod bodem M. Máme tady pozměňovací návrh N.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Máte nějaký problém, pane zpravodaji?

 

Poslanec Tom Zajíček: Stanovisko navrhovatele je nesouhlasné, stanovisko zpravodaje také.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 594 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 594 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 188 vyslovilo 107 a 66 bylo proti.

 

Pane zpravodaji, ještě než přistoupíte k hlasování o návrzích pana poslance Payna, ráda bych se zeptala pana poslance Payna, zda některé z jeho 34 pozměňovacích návrhů nejsou hlasovatelné společně. Nejsou. Pane zpravodaji, ujměte se prosím slova.

 

Poslanec Tom Zajíček: Děkuji za slovo. Budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích O. První z nich je O1. Stanovisko předkladatele záporné, zpravodaje též.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 595 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 595 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 189 vyslovilo 15 a 153 bylo proti.

 

Poslanec Tom Zajíček: Dále je tu O2. Stanovisko předkladatele neutrální, stanovisko zpravodaje neutrální.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 596 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 596 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 184 vyslovilo 55 a 104 bylo proti.

 

Poslanec Tom Zajíček: O3 - stanovisko předkladatele nesouhlasné, zpravodaje také.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 597 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 597 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 189 vyslovilo 14 a 151 bylo proti.

 

Poslanec Tom Zajíček: Předmětem hlasování bude O4. Stanovisko zpravodaje i předkladatele nesouhlasné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 598 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 598 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 189 vyslovilo 25 a 141 bylo proti.

 

Poslanec Tom Zajíček: Předmětem hlasování bude O5. Stanovisko předkladatele nesouhlasné, zpravodaje také.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 599 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 599 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 189 vyslovilo 20 a 144 bylo proti.

 

Poslanec Tom Zajíček: Dalším hlasováním bude hlasování o O6. Nesouhlas předkladatele i zpravodaje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 600 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 600 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 188 vyslovilo 15 a 155 bylo proti.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP