Neautorizováno !


 

(17.20 hodin)

Poslanec Tom Zajíček: Dalším bodem je M3. Stanovisko předkladatele souhlasné, stanovisko zpravodaje také.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 576. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 576 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 188 vyslovilo 112 a 58 bylo proti.

 

Poslanec Tom Zajíček: Dalším návrhem je M4. Stanovisko předkladatele souhlasné, stanovisko zpravodaje neutrální.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 577. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 577 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 188 vyslovilo 142 a 13 bylo proti.

 

Poslanec Tom Zajíček: Máme před sebou bod M5, který se vztahuje k § 34, ke stejnému paragrafu je úprava obsažená v pozměňovacím návrhu O21. Podle mého soudu bychom měli hlasovat nejdříve o O21, protože je širší, komplexnější, zatímco M5 je doplnění jednoho slova, které se dá do O21 implementovat také.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Rozumím tomu tak, že když budeme nejdříve hlasovat návrh O21, tak se tím bod M5 nestává nehlasovatelným.

 

Poslanec Tom Zajíček: Nestává.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Tím pádem můžeme hlasovat o bodu O21. Prosím o stanoviska.

 

Poslanec Tom Zajíček: Stanovisko předkladatele je nesouhlasné, stanovisko zpravodaje neutrální.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 578. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 578 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 188 vyslovilo 39 a 102 bylo proti.

 

Poslanec Tom Zajíček: Máme před sebou hlasování o M5. Stanovisko předkladatele nesouhlasné, zpravodaje také.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 579. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 579 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 188 vyslovilo 31 a 145 bylo proti.

 

Poslanec Tom Zajíček: Další hlasování se týká bodu M6. Stanovisko předkladatele souhlasné, zpravodaj nesouhlasí.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 580. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 580 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 188 vyslovilo 42 a 124 bylo proti.

 

Poslanec Tom Zajíček: Budeme hlasovat o M7. Stanovisko předkladatele je kladné, zpravodaje také.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 581. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 581 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 188 vyslovilo 169 a 7 bylo proti.

 

Poslanec Tom Zajíček: Dalším hlasováním bude M8. Stanovisko předkladatele neutrální, stanovisko zpravodaje výrazně negativní.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 582. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 582 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 188 vyslovilo 29 a 142 bylo proti.

 

Poslanec Tom Zajíček: M9 je další hlasování. Stanovisko předkladatele neutrální, zpravodaje negativní.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 583. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 583 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 188 vyslovilo 29 a 148 bylo proti.

 

Poslanec Tom Zajíček: M10. Souhlas, zpravodaj také souhlasí.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vidím procedurální přihlášku pana poslance Exnera, kterému udílím slovo.

 

Poslanec Václav Exner: Pozměňovací návrh M9 má dvě varianty. Prosím, aby se hlasovalo o druhé variantě.

 

Poslanec Tom Zajíček: Pan kolega Exner - já mu děkuji za upozornění. Má pravdu, já mám jen pochybnost v textu varianty, která je tam uvedena, jestli tam není záměna poloh horní a dolní. Chtěl bych si jen ověřit, jestli tak jak je v komplexním pozměňovacím návrhu, jestli to odpovídá předkladateli.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Máte slovo, pane poslanče Exnere.

 

Poslanec Václav Exner: V komplexním pozměňovacím návrhu výboru je trochu jiný text celkově této věty, avšak komplexní pozměňovací návrh obsahuje ustanovení, že pokud prostě nedojde k rozhodnutí o počtu členů zastupitelstva, používá se dolní hranice. Já jsem v první variantě navrhoval, aby to byla horní hranice, a nyní ve druhé variantě souhlasím s tím, aby byla použita dolní, avšak budeme hlasovat o tom, že se mění text té předchozí části odstavce.

 

Poslanec Tom Zajíček: Děkuji předkladateli za upřesnění a budeme hlasovat o druhé variantě návrhu M9. Stanovisko předkladatele neutrální, stanovisko zpravodaje zamítavé.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 584. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 584 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 188 pro vyslovilo 26 a 147 bylo proti.

 

Poslanec Tom Zajíček: Máme před sebou M10. Stanovisko předkladatele souhlasné, zpravodaje také souhlasné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 585. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 585 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 188 vyslovilo 163 a 13 bylo proti.

 

Poslanec Tom Zajíček: M11 bude předmětem našeho hlasování. Předkladatel souhlasí, zpravodaj také.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 586. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 586 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 188 vyslovilo 142 a 24 bylo proti.

 

Poslanec Tom Zajíček: Hlasujeme o M12. Stanovisko předkladatele nesouhlasné, zpravodaje také.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 587. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 587 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 188 pro vyslovilo 25 a 143 bylo proti.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP