Neautorizováno !


 

(16.50 hodin)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 533 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 533 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z  přítomných 186 vyslovilo 57 a 105 bylo proti.

 

Poslanec Tom Zajíček: Další hlasování bude o tom, zda vypustit Opavu.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Prosím stanoviska.

 

Poslanec Tom Zajíček: Neutrální a neutrální.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 534 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 534 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z  přítomných 186 vyslovilo 13 a 149 bylo proti.

 

Poslanec Tom Zajíček: Poslední hlasování z bodu B1 je otázka, zda vypustit Havířov.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Stanoviska.

 

Poslanec Tom Zajíček: Neutrální a neutrální.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 535 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 535 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z  přítomných 187 vyslovilo 31 a 129 bylo proti.

 

Pan poslanec Teplík se hlásí s procedurální připomínkou.

 

Poslanec Tomáš Teplík: Děkuji za slovo. Není to procedurální připomínka, jenom k výsledku hlasování. Chtěl bych, aby na mikrofon zaznělo, že v hlasování číslo 533 jsem omylem hlasoval ano, ale zahlasovat jsem chtěl ne. Byla to moje chyba, hlasování nezpochybňuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano. Oznamuje mi tady pan poslanec Gross, abych sdělila na mikrofon, že má stejné sdělení jako pan poslanec Teplík.

Pokračujte, pane zpravodaji.

 

Poslanec Tom Zajíček: Děkuji. Hlasováním rozhodneme o B2. Stanovisko předkladatele záporné, stanovisko zpravodaje také.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 536 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 536 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z  přítomných 188 vyslovilo 5 a 168 bylo proti.

 

Poslanec Tom Zajíček: Další pozměňovací návrh je B3. Stanovisko navrhovatele nesouhlasné, zpravodaje také nesouhlasné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 537 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 537 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z  přítomných 188 pro vyslovilo 13 a 164 bylo proti.

 

Poslanec Tom Zajíček: Dalším pozměňovacím návrhem je B4. Stanovisko navrhovatele nesouhlasné, zpravodaje nesouhlasné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 538 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 538 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z  přítomných 188 pro vyslovilo 34 a 135 bylo proti.

 

Poslanec Tom Zajíček: Dále je tu B5. Stanovisko navrhovatele nesouhlasné, zpravodaje také.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 539 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 539 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z  přítomných 188 pro vyslovilo 7 a 161 bylo proti.

 

Poslanec Tom Zajíček: Nyní budeme hlasovat o B6. Stanovisko předkladatele nesouhlasné, zpravodaje také.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 540 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 540 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z  přítomných 188 vyslovilo 11 a 148 bylo proti.

 

Poslanec Tom Zajíček: B7 je další pozměňovací návrh, o němž budeme hlasovat. Stanovisko předkladatele neutrální, zpravodaje záporné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 541 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 541 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z  přítomných 188 pro vyslovilo 35 a 139 bylo proti.

 

Poslanec Tom Zajíček: B8 - stanovisko předkladatele neutrální, zpravodaje záporné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 542 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 542 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z  přítomných 188 pro vyslovilo 4 a 149 bylo proti.

 

Poslanec Tom Zajíček: Dále je tu B9. Stanovisko předkladatele nesouhlasné, zpravodaje také.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 543 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 543 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z  přítomných 189 vyslovilo 5 a 176 bylo proti.

 

Poslanec Tom Zajíček: B10, nesouhlasné stanovisko obou.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 544 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 544 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z  přítomných 189 vyslovilo 5 a 176 bylo proti.

 

Poslanec Tom Zajíček: B11 je předmětem našeho hlasování. Nesouhlas předkladatele i zpravodaje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 545 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 545 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z  přítomných 189 pro vyslovilo 5 a 174 bylo proti.

 

Poslanec Tom Zajíček: Dále budeme hlasovat o B13. Stanovisko předkladatele neutrální, zpravodaje záporné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 546 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 546 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z  přítomných 189 pro vyslovilo 12 a 165 bylo proti.

 

Poslanec Tom Zajíček: B13 je poslední pozměňovací návrh tohoto bloku. Stanovisko předkladatele nesouhlasné, zpravodaje souhlasné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 547 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 547 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z  přítomných 189 pro vyslovilo 53 a 125 bylo proti.

 

Poslanec Tom Zajíček: Dalším bodem, o kterém budeme hlasovat, je pozměňovací návrh uvedený ve sněmovním tisku pod C5. Stanovisko předkladatele nesouhlasné, zpravodaje také.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: C5, pane zpravodaji?

 

Poslanec Tom Zajíček: C5, protože body C1 až C4 byly rozhodnutím sněmovny a po návrhu kolegy Paulíka vypuštěny.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP