Neautorizováno !


 

(16.40 hodin)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Žádné námitky nevidím. Zahajuji hlasování pořadové číslo 524 a ptám se, kdo souhlasí se všemi legislativně technickými připomínkami. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 524 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 186 vyslovilo 180 a jeden byl proti.

 

Vidím procedurální přihlášku pana poslance Exnera, udílím mu slovo.

 

Poslanec Václav Exner: Protože to nebylo uvedeno, doufám, že jsme odhlasovali jenom to, že není přijata má úprava týkající se bodu M10, ale tím dalším hlasováním jsme odsouhlasili další dvě úpravy, které jsem přednesl. Jen si to chci vyjasnit se zpravodajem, aby o tom v dalším průběhu nebyly pochybnosti.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano, pane poslanče, je tomu tak, protože pan zpravodaj zpochybnil pouze jeden z vašich návrhů.

Pokračujte prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Tom Zajíček: Dalším návrhem, o kterém budeme hlasovat, je pozměňovací návrh pod písm. F3. Stanovisko předkladatele souhlasné, zpravodaje též.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 525 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 525 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 186 vyslovilo 165 a nikdo nebyl proti.

 

Poslanec Tom Zajíček: Další pozměňovací návrh předkládaný sněmovně k rozhodnutí je F4. Předkladatel souhlasí, zpravodaj též.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 526 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 526 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 186 vyslovilo 161 a nikdo nebyl proti.

 

Poslanec Tom Zajíček: Další návrh je F6. Stanovisko předkladatele souhlasné, stanovisko zpravodaje také. (Hlasy: F5.) F5.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 527. Kdo je pro návrh F5? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 527 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 187 vyslovilo 153 a 26 bylo proti.

 

Poslanec Tom Zajíček: Další návrh je F6. Stanovisko navrhovatele souhlasné, zpravodaje také.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 528 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 528 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 187 vyslovilo 179 a 1 byl proti.

 

Poslanec Tom Zajíček: Další návrh je F7. Stanovisko navrhovatele souhlasné, zpravodaje také.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 529 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 529 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 187 vyslovilo 159 a 22 bylo proti.

 

Poslanec Tom Zajíček: Podle schválené procedury by bylo možné nyní hlasovat o celém bloku pozměňovacích návrhů, které jsou uvedeny ve sněmovním tisku pod bodem F8 až F 17. Stanovisko předkladatele souhlasné, zpravodaje také.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 530 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 530 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 187 vyslovilo 156 a 25 bylo proti.

 

Poslanec Tom Zajíček: Máme před sebou hlasování o pozměňovacím návrhu F18. Musím říci, že v případě, že bude F18 sněmovnou odhlasováno, nebude hlasovatelný návrh M14. Jedná se o zcela identické návrhy, předkladatelé jenom umisťují jinam do příslušného paragrafu, jeden do odst. 3, jeden do odst. 6, jinak jsou návrhy identické. Stanovisko předkladatele - nesouhlas s F18, upřednostňuje M14, stanovisko předkladatele kladné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 531 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 531 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 187 vyslovilo 71 a 106 bylo proti.

 

Poslanec Tom Zajíček: Dalším bodem je F19, ke stejnému tématu byl podán pozměňovací návrh M14. Je to pozměňovací návrh pana poslance Exnera. Je možné hlasovat o F19, M14 bude hlasovatelné, v F19 se vypouští text: do 20 let, v M14 se mění z 20 na 3 léta. (Námitky. Hlasy: 13.) M13, M14 jsme měli v kolizi s F18 v minulém hlasování. Ještě jednou opakuji, že se jedná o F19. Navrhovatel má souhlasné stanovisko, předkladatel též.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 532 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 532 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 187 vyslovilo 152 a 26 bylo proti.

 

Poslanec Tom Zajíček: Tím jsme dokončili blok hlasování pod písm. F. Můžeme pokračovat pozměňovacími návrhy pana kolegy Zuny pod písm. B. Máme bod B1. V průběhu rozpravy ve třetím čtení byl dán návrh a já navrhuji, aby bylo hlasováno odděleně o: Kladno, Opava a Havířov.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Budeme tedy hlasovat o každém z těch měst zvlášť. Rozumím tomu dobře, pane zpravodaji?

 

Poslanec Tom Zajíček: Ano. Hlasování B1 o slově: Kladno.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Prosím o stanoviska.

 

Poslanec Tom Zajíček: Stanovisko předkladatele neutrální, stanovisko zpravodaje též.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP