Neautorizováno !


 

(12.50 hodin)

(pokračuje Gross)

Kolegyně a kolegové, nyní si dovolím předložit jeden návrh. To je ten, který avizoval pan místopředseda Langer během včerejšího dne, tj. aby dnes Poslanecká sněmovna jednala po 19. hodině do 21.00 hodin včetně hlasování o návrzích zákonů a mezinárodních smluv. Byl to návrh, který byl včera avizován. Předpokládám, že každý měl možnost si toto promyslet.

Hlasování číslo 515 rozhodne o tomto návrhu. Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 174 pro 90, proti 60. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že dnes budeme jednat po 19. hodině do 21.00 hodin včetně hlasování o návrzích zákonů, dokonce bych podotkl, především hlasování o návrzích zákonů.

V tuto chvíli máme stanovený bod, kterým jsou volby, to znamená bod 113 a bod 115. Prosím předsedu volební komise, aby přistoupil k řečništi a tyto body uvedl. Prosím, pane předsedo. Prosím o klid v jednacím sále.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, bod

 

113.
Návrh na změny ve složení Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání

 

Jde o pokračování tohoto bodu, který byl přerušen v pátek 3. března poté, co sněmovna vzala na vědomí rezignaci člena Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání pana Jana Levíčka ke dni 11. ledna 2000.

Přistoupíme nyní k volbě jednoho člena Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání. Ve stanovené lhůtě byly volební komisi předloženy poslaneckými kluby tyto návrhy: pan Daniel Novák, KSČM, pan Arnošt Wagner, KDU-ČSL. Návrhy byly zaslány 18. února na vědomí všem poslaneckým klubům. Zvolenému členu započne jeho šestileté volební období dnem volby.

Pokud jde o způsob volby, citovaný zákon jej neupravuje, a proto volební komise navrhuje k překvapení těch, kteří odcházejí volit tajně, volbu veřejnou, a to tak, jak se uskutečnila již na 10. schůzi Poslanecké sněmovny v roce 1999.

Vážený pane předsedající, požádal bych vás, abyste otevřel rozpravu k navrženým kandidátům a k navrženému způsobu volby.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Ano. Otevírám rozpravu. Hlásí se do ní někdo? Uzavírám rozpravu, protože se do ní nikdo nehlásí. Prosím, pane předsedo, abyste přednesl návrhy, a prosím, aby ten dav poslanců, který se vyhrnul, se opět nahrnul zpět, protože budeme hlasovat. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji. Budeme nyní hlasovat o jednotlivých kandidátech na člena Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání.

Za člena této rady je navržen pan Daniel Novák.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Je návrh o odhlášení. Ano. Odhlašuji vás a prosím o novou registraci. Budeme rozhodovat v hlasování pořadové číslo 516 o tomto kandidátovi. Prosím ještě jednou zopakovat jméno.

 

Poslanec Jan Vidím: Ano. Za člena této rady je navržen pan Daniel Novák.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Ano. Prosím o zaregistrování a hlasování číslo 516 rozhoduje o tomto kandidátovi. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Výsledek hlasování: z přítomných 169 pro 40, proti 79.

 

Prosím o další návrh.

 

Poslanec Jan Vidím: Za člena této rady je navržen pan Arnošt Wagner.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Hlasování číslo 517 rozhodne o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Výsledek hlasování: z přítomných 172 pro 130, proti 8.

 

Prosím o další návrh, je-li.

 

Poslanec Jan Vidím: Vážený pane předsedající, vážená sněmovno, konstatuji, že v prvém kole byl zvolen členem Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání pan Arnošt Vagner. Tím volba končí a zvolenému blahopřeji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Končím bod 113 s konstatováním, že platí slova předsedy volební komise a přistupujeme k bodu 115. Prosím.

 

Poslanec Jan Vidím: Bod

 

115.
Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kultury České republiky

 

V pátek 3. března proběhlo tajným hlasováním prvé kolo třetí volby tří členů Rady Státního fondu kultury České republiky, ve kterém nebyl zvolen nikdo. Do druhého kola pak postoupili tito kandidáti: Tomáš Grulich, Jan Kněžínek, Vladimír Líbal a Igor Němec.

Tajná volba je technicky připravena a požádal bych vás, pane předsedající, abyste vyhlásil její konání, a to tak, že hlasovací lístky budou vydávány do 13.07 hodin.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Přerušuji tedy jednání na konání druhého kola tajné volby s časovým limitem, který řekl pan předseda Vidím. Přerušuji jednání schůze sněmovny po odhlasování a konstatuji, že ve 13.05 hodin bude zahájen organizační výbor, a nebude-li námitek, tak včera přerušená schůze (23.) by začala ve 14.15 hodin. Bude-li námitek, budu respektovat rozhodnutí sněmovny, že by měla být ve 14.00 hodin. Námitek nevidím. Ve 14.15 se sejdeme k pokračování v přerušené schůzi, kterou jsme přerušili včera.

 

(Schůze přerušena ve 12.57 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP