Neautorizováno !


 

(12.00 hodin)

(pokračuje Tlustý)

K tomuto textu předložil pan poslanec Pilip pozměňovací návrh, kterým by za slova "předložila" byla vložena buď slova "Poslanecké sněmovně Palramentu" jako jedna varianta, nebo slova "rozpočtovému výboru" jako druhá varianta.

Pan poslanec Gongol předložil opět alternativní návrh k tomuto návrhu, který nyní navrhuje takto: "Žádá vládu české republiky, aby předložila dokumentaci týkající se prodeje státního podílu České spořitelny Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky a pověřuje rozpočtový výbor jejich projednáním."

Pan poslanec Kalousek, který dále vystoupil v rozpravě, avizoval činy místo slov, nicméně oznámil, že nepodpoří ani slova.

Pan poslanec Šulák navrhl dva body usnesení: "Poslanecká sněmovna Parlamentu souhlasí s privatizací České spořitelny", což je v jistém smyslu protinávrh vůči formulaci bodu I, jak ho navrhl pan poslanec Gongol, protože to začíná slovy "nesouhlasí".

A druhý bod: "Poslanecká sněmovna bere na vědomí zprávu Ministerstva financí."

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Nyní ještě vidím zřejmě k rekapitulaci pana kolegu Kühnla.

 

Poslanec Karel Kühnl: Nejsem si, pane předsedající, jistý, jestli je zcela zjevné, co jsem v prvním bodě navrhl jako alternativu, protože usnesení navržené kolegou Tlustým "nesouhlasí s informací ministra financí" - když jste to četl do mikrofonu, slyšel jsem ve formě "nesouhlasí s postupem privatizace". Pak je to v pořádku, pak stačí vyměnit jedno slovo.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji, čili námitek není.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Raději to zopakuji: pan poslanec Kühnl chtěl upravit můj návrh tak, aby začínal slovy "nepřijímá informaci ministra financí".

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: O tomto pozměňovacím návrhu k základnímu usnesení samozřejmě budeme hlasovat.

Takže bych nyní prosil, pane zpravodaji, abyste předkládal jednotlivé návrhy s tím, že přijmeme logiku, že váš návrh je základní návrh a návrhy k němu směřující jsou buď v pozici pozměňovacího návrhu k tomuto, případně v pozici samostatného návrhu. Takže prosím, abyste takto předkládal jednotlivé návrhy, já ještě chvíli budu gongovat, ale gonguji již dost dlouho. Takže prosím pane zpravodaji.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: V této logice je první pozměňovací návrh pana poslance Kühnla, který právě byl uveden, a který nahrazuje slovo "nesouhlasí s" slovem "nepřijímá".

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Ano. Budeme tedy hlasovat nejprve o pozměňovacím návrhu k základnímu usnesení s tím, že základní usnesení poté bude podrobeno hlasování. Pan ministr financí nesouhlasí, zpravodaj doporučuje.

 

Hlasování číslo 458 rozhodne o tomto pozměňovacím návrhu. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Z přítomných 189 pro 94, proti 73.

 

Prosím o další návrh k hlasování.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Tím zůstává v platnosti původní znění, které přečtu. Bod I., usnesení je navrhováno takto:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR nesouhlasí s informací ministra financí o podmínkách a postupu prodeje státního podílu v České spořitelně, a. s."

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pardon, pane kolego, já ještě vidím, že asi nepůjdeme tak jednoduše od tohoto hlasování. Pan kolega Payne.

 

Poslanec Jiří Payne: Velice se omlouvám, ale zřejmě podruhé se mně stalo v mém hlasování to, že hlasovací zařízení hlasuje nějak podivně. Vznáším námitku proti tomuto hlasování a prosím, aby bylo opakováno.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Námitku musíme podrobit hlasování. O spolehlivosti techniky hovořit nebudu.

 

Takže hlasování číslo 499 rozhodne o souhlasu či nesouhlasu s námitkou pana kolegy Payna. Kdo souhlasí s námitkou, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Námitka byla akceptována, když se z přítomných 189 pro vyslovilo 135, proti 22.

 

Takže budeme opakovat hlasování o pozměňovacím návrhu pana kolegy Kühnla.

Stanoviska zazněla, hlasování číslo 500 rozhodne opětovně o tomto návrhu. Kdo je pro, nechť zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Ani tentokrát návrh nebyl přijat. Z přítomných 189 pro 93, proti 71.

 

Takže prosím pana zpravodaje o další návrh.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Tím je hlasování o návrhu bodu I. usnesení: "Poslanecká sněmovna Parlamentu nesouhlasí s informací ministra financí o podmínkách a postupu projede státního podílu v České spořitelně, a. s."

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: O tomto návrhu budeme hlasovat v hlasování pořadové číslo 501. Stanovisko ministra nesouhlasné, zpravodaj doporučuje.

 

Hlasování číslo 501 byl zahájeno. Kdo souhlasí s tímto návrhem, nechť zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Z přítomných 189 pro 71, proti 81.

 

Prosím další návrh.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Dalším návrhem je zařazení nového bodu II. tak, jak to navrhuje pan poslanec Kühnl a tento bod zní: "Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR žádá organizační výbor, aby na pořad příští schůze Poslanecké sněmovny zařadil bod Zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro bankovnictví."

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Stanovisko pana ministra?

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Když existuje podvýbor, je to v tomto případě nadbytečné.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Vzhledem k existenci podvýboru nadbytečné. Stanovisko zpravodaje?

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Neutrální.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Hlasování číslo 502 rozhodne o tomto návrhu. Kdo souhlasí, nechť zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Z přítomných 189 pro 63, proti 105.

 

Prosím další návrh.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Tím byl protinávrh pana poslance Gongola k první větě, kterou jsem já navrhoval, a pan poslanec Gongol navrhuje, aby tento bod zněl: "Poslanecká sněmovna Parlamentu nesouhlasí s postupem prodeje státního podílu České spořitelny, a. s., jak o něm informoval Poslaneckou sněmovnu ministr financí a místopředseda vlády." "Nesouhlasí s postupem" jsou klíčová slova.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Stanovisko pana ministra negativní, zpravodaje kladné.

 

Hlasování číslo 503 rozhodne o tomto návrhu. Kdo je pro, nechť zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Z přítomných 189 pro 77, proti 85.

 

Prosím další návrh.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Tím je návrh k bodu II., ke kterému pozměňovací návrh ovšem předložil pan poslanec Kühnl. Navrhuje, aby slova "ministr financí, to je osoba pověřená vládou privatizací České spořitelny a zodpovědná za její výsledky" v tomto bodě byla nahrazena jedním slovem, a to je slovo "vláda".

***
Přihlásit/registrovat se do ISP