Neautorizováno !


 

(11.40 hodin)

(pokračuje Tlustý)

Říká-li pan předseda vlády, že ví o takových pochybeních a škodách, doplňuji toto konstatování jiným konstatováním: byl zodpovědný za nápravu těchto zjištěných škod. Dnešní diskuse je totiž o něčem jiném. Dnešní diskuse není o tom, kdo způsobil jaké škody během hospodaření České spořitelny v uplynulých letech. Dnešní diskuse, tak jak jsem ji ve svém úvodním vystoupení zúžil, byla diskusí vyloženě o něčem jiném. Kdo způsobil škodu při prodeji České spořitelny a že taková škoda způsobena byla, si dovolím ukázat na dalším příkladu, který tu byl citován nejen ministrem financí, ale i předsedou vlády. Je to porovnání výsledků privatizace ČSOB a České spořitelny.

Ačkoliv každý ví, že ČSOB má menší bilanční sumu, je prakticky bez poboček, je výrazně menší bankou než Česká spořitelna, a jak jistě víte, ČSOB byla vyčištěna od nebonitních úvěrů přibližně stejně jako Česká spořitelna, dosažená cena u ČSOB je 40 mld. bez dodatečných záruk toho typu, které tady byly uváděny. U České spořitelny, nepochybně výrazně větší banky, je finální cena 19 mld., to je nižší, plus ona velmi zvláštní smlouva, o které jsem tady už dnes mluvil asi pětkrát, nebudu ji znova citovat, smlouva zaručující všechny ostatní nevýnosné úvěry v České spořitelně, smlouva uzavřená mezi Českou spořitelnou a Konsolidační bankou.

To je několik, doufám, že věcných poznámek k tomu, co tady bylo uváděno. Na závěr mi dovolte uvést, že já pro své návrhy hlasovat budu. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Hovořil pan kolega Tlustý. Nyní bude hovořit opět předseda vlády ČR Miloš Zeman.

 

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Kolegové, na otázky se odpovídá. Pan kolega Tlustý mi položil některé otázky, velmi stručně na ně odpovím.

Otázka první. Pokládá tato vláda privatizace České spořitelny za úspěšnou proto, že byla provedena sociálně demokratickou vládou? Odpověď - nikoliv. Považujeme ji za úspěšnou vzhledem k dosaženým parametrům a hodnotili bychom tak tuto privatizaci bez ohledu na to, jaká vláda by se na ní podílela. Sněmovně nic nebrání, aby zřídila vyšetřovací komisi, případně aby pověřila na uzavřeném zasedání svůj podvýbor pro bankovnictví, aby se zabývaly i těmito fakty, která jsou součástí obchodního tajemství.

Otázka číslo dvě - investice. Chtěl bych upozornit, že aktivity Die Erste, které jsem zde vyjmenoval, včetně navýšení základního jmění, které jsem zde opomněl uvést, mají samozřejmě charakter investic na českém kapitálovém trhu. Pokud se nemýlím, navýšení základního jmění je asi 4 mld. Kč, takže to bych vlastně ještě mohl připočíst k oněm prerogativům, které jsem při této privatizaci zmiňoval.

Otázka třetí a podle mého názoru nejdůsažnější. V tom se s panem kolegou Tlustým docela shoduji. Když jsme zjistili špatné hospodaření nikoliv pouze v České spořitelně, ale i v dalších bankách, hospodaření, které bylo dlouhodobé, které začalo jako špatné hospodaření ne-li dříve, tedy nejpozději v roce 1992, bylo a je předmětem trestních oznámení, z nichž určitou část podala Česká národní banka nejpozději v roce 1994. Těchto trestních oznámení ČNB, respektive bankovního dohledu bylo, vážení kolegové, 16 - slovy šestnáct - na různé krachující banky. Ani jedno z těchto šestnácti trestních oznámení nebylo do roku 1999 šetřeno a pět let na ně usedal prach. Nyní v osmi z těchto šestnácti případů - zatím osmi - bylo z podnětu nejvyšší státní zástupkyně zahájeno trestní stíhání. Doufám, že tento parlament zná rozdíl mezi trestním oznámením, jež může podat kdokoliv, a trestním stíháním, které již vyžaduje téměř bombenfest důkazy.

Za další. Kromě toho, že jsme vyměnili vedení České spořitelny, došlo nejen k postihu tohoto vedení, ale došlo i k podání žalob na některé podvodné věřitele České spořitelny. A protože nemám rád, když mě různí lidé žalují, doufám, že mi uvěříte, když nebudu jmenovat ani Komanického, ani Čekana, ani kohokoliv dalšího, prostě nikoho jsem nejmenoval, a když mi uvěříte, že i tato trestní oznámení, která rovněž zapadala prachem, jsou nyní důkladně prošetřována.

Dovoluji si tedy závěrem tvrdit, že v jednom se s kolegou Tlustým upřímně shoduji. Přál bych si, aby všichni, kdo se dopustili nikoliv ekonomických omylů, protože omylu se může dopustit každá chybující lidská bytost, ale kdo se dopustili úvěrových, daňových, směnečných a jiných podvodů, skončili v teplácích. A když říkám skončili v teplácích, nemám tím na mysli tělovýchovnou činnost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji předsedovi vlády ČR panu Miloši Zemanovi. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Ne, rozpravu uzavírám.

Nyní přicházejí závěrečná slova. Nejprve ministr finanční České republiky a místopředseda vlády České republiky Pavel Mertlík.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, zaznamenal jsem ve vystoupeních v rámci rozpravy celkem pět nových tvrzení, na která se pokusím odpovídajícím způsobem reagovat. Dále bych si dovolil reagovat rovněž krátce na návrhy usnesení, tak jak tady zazněly.

Nyní oněch pět tvrzení. Pan poslanec Kühnl zde uvedl, že by za lepší formu prodeje České spořitelny považoval formu prodeje za jednu českou korunu bez dalšího zásahu. Musím říci, že i tato forma byla vážně zvažována. Byla předmětem nabídky, respektive dotazů ve formě na nabídku tohoto typu, která byla součástí informačního memoranda a s ním souvisejícího dopisu, jehož přesné jméno jsem uváděl. S politováním musím konstatovat, že žádná ze čtyř institucí, které odpověděly na inzerát, nebyla ochotna koupit za jednu Kč Českou spořitelnu bez dalších zásahů státu.

Za druhé zde bylo řečeno, že smlouva mezi Fondem národního majetku a společností Nomura International o prodeji podílu v IPB neobsahovala žádné záruky ze strany státu. Musím konstatovat, že toto tvrzení se zakládá na neznalosti.

Za třetí se pokusím vysvětlit, co znamená pojem exkluzivita v obchodních vztazích souvisejících s privatizací, a znovu popsat postup, který byl ve skutečnosti proveden při privatizaci České spořitelny, a pro názornost srovnám s privatizací ČSOB, kde byla zvolena přesně stejná metoda, která byla zvolena i pro Komerční banku.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP