Neautorizováno !


 

(11.30 hodin)

(pokračuje M. Zeman)

Čili v podstatě část vašeho usnesení bude z tohoto hlediska protiústavní, protože vy nemůžete odmítat schválenou privatizaci prostě proto, že není v kompetenci parlamentu o privatizaci rozhodovat. Já jsem si to nevymyslel. Vymysleli jste si to vy, vaše vláda a váš parlament v době, kdy jste byli u moci. Proč nyní najednou odmítáte to, co vyhovovalo vám? Jen proto, že to nyní používá jiná strana? Ale bude to testem inteligence opozice také z jiného důvodu. Rozumná, tj. inteligentní opozice dokáže občas vládě poděkovat, když se jí něco povede. Stupidní, hloupá opozice zkritizuje vládu i tehdy, když vláda vymyslí teorii relativity.

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji předsedovi vlády České republiky panu Miloši Zemanovi.

Nyní vystoupí dále v rozpravě pan kolega Kühnl, poté pan kolega Tlustý. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Karel Kühnl: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, já si myslím, že jsme se v debatě k tomuto bodu dostali doopravdy do zvláštní situace.

Pan kolega Tlustý, který jinak dělá všechno pro to, aby tato vláda mohla fungovat a činit svá rozhodnutí, navrhuje usnesení, podle kterého by od vlády pes kůrku nevzal, pan předseda vlády, vyzván, aby se argumenty postavil proti závažným věcem, které zde pan kolega Tlustý přednesl, si těchto vůbec nevšímá a přednáší dlouhou řadu rozčilených urážek na adresu opozice a na adresu odborníků, ať již televizních, nebo jakýchkoli jiných, na adresu novinářů (Hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Prosím o přiměřenou atmosféru.

 

Poslanec Karel Kühnl: A argumentům se vyhýbá především neustálým zvyšováním hlasu a rozčilením, o němž již Masaryk řekl, že není programem.

Já bych chtěl panu předsedovi vlády připomenout, že to, že jsem se pokusil dát určitou logiku navrženým usnesením, neznamená, že pro ně pro všechna budu hlasovat. Já jsem nic takového neřekl, možná že budu, možná že nebudu. Jen mě docela fascinuje přesvědčení pana předsedy vlády, který se v polovině svého projevu díval na mne, nechápu přesně proč, že pro ně budu hlasovat. Já jsem nikdy nezpochybňoval privatizaci České spořitelny, zpochybňoval jsem pouze proces, kterým došlo k tomu, že se dluhy České spořitelny ukryjí někde jinde, ale hotové peníze za privatizaci dostane do ruky vláda. Já si myslím, že proces měl proběhnout úplně jinak, i kdyby skončil tím, že se Česká spořitelna prodá za korunu.

Rád bych ale, abychom i v takovýchto závažných případech, o kterých tu diskutujeme, hovořili věcně, bez rozčilení a prostě a jednoduše se připravili na hlasování o navržených usneseních. Některá z nich svou logiku mají, některá nikoli. (Ojedinělý potlesk.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Počkám, až dozní aplaus. Hovořil pan kolega Kühnl, nyní bude hovořit pan kolega Tlustý.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane místopředsedo, vážený pane předsedo vlády, dámy a pánové. Za prvé tímto prohlašuji, že ODS vítá, že Česká spořitelna je privátní. Za druhé prohlašuji, že ODS nemá žádné námitky vůči investorovi, který do ní vstoupil. Za třetí prohlašuji, že ODS odmítá podivný a podezřelý postup privatizace České spořitelny zvolený vládou České republiky a odmítá ekonomické škody tím způsobené.

Aby bylo zásadně odlišeno, jaká jsou naše stanoviska a jak se tato stanoviska liší od jiných stanovisek - my samotný fakt privatizace nezpochybňujeme. My zpochybňujeme to, že napřed byla udělena exkluzivita, pak byly vyvedeny pohledávky, pak byla stanovena cena a pak byly podepsány dodatečné záruky. Takovýto privatizační postup, myslím, pokud mě paměť nešálí, nemá v České republice obdoby. A vzpomínám si, že privatizační postupy mnohem méně podezřelé, než je tato, byly kritizovány právě sociálními demokraty.

Táži se proto pana předsedy vlády: Je tato kauza dle jeho názoru v pořádku jen proto, že ji zrealizovala sociálně demokratická vláda? Platí teze "padni komu padni"? Pokud ano, musí i sociální demokraté přiznat, že nestandardní způsob vedl k nestandardnímu výsledku, tzn. vedl ke způsobené škodě, kterou jsem si tu dovolil vyčíslit.

Za další: Námitka o úspěšnosti či neúspěšnosti privatizace IPB a porovnání ceny je velmi nekorektní, protože se obávám, že není všeobecně známo, že IPB byla privatizována bez jakéhokoli vyvedení úvěrů, bez jakýchkoli dodatečných záruk. Za IPB žádné závazky Fond národního majetku, potažmo státní rozpočet nehradil, nehradí a z žádné smlouvy hraditi nemusí. Proto srovnávat tyto dva případy je velmi neodborné, protože každý ví, že do souhrnné ceny je třeba zahrnout kromě ceny inkasované právě i tyto platby, tzn. vyvedení úvěrů a realizaci záruk.

Za další: Vítám všechny bohulibé aktivity, které chce investor na českém trhu podniknout. Jak jsem uváděl na začátku, nemám ani já, ani moji kolegové proti tomuto investorovi žádné námitky. Jen si dovolím tvrdit, že se v České republice a v České spořitelně žádná investice nekoná.

Už jsem tu objasnil, že v této chvíli je bilance mezi kupní cenou a náklady hrazenými vládou přinejmenším nulová, dokonce záporná, a dokonce není zajištěno, že stát bude(nebude?) v budoucnu doplácet, tzn., že bude těmito doplatky cenu posouvat do záporných čísel. Znovu opakuji, z tohoto jednoznačně vyplývá: žádná investice se zde nekoná.

Dále mi dovolte vyslovit hluboký údiv, který převedu v podrobné studium dalších dokumentů, nad dvěma tvrzeními, která tu uvedl nejen ministr financí, ale i předseda vlády. Tvrzení znějí takto: Byl jen jeden účastník. Druhé tvrzení: Byla udělena exkluzivita. Tato dvě tvrzení nemohou platit najednou. Exkluzivita neboli výjimečné postavení jednoho zájemce mezi ostatními zájemci má odůvodnění, skoro bych řekl - z definice existuje exkluzivita jedině tehdy, je-li více než jeden zájemce. Předseda vlády a ministr financí proto buď lže v tom, že byl jenom jeden zájemce, nebo lže v tom, že byla udělena exkluzivita. To považuji za průkazné a najdu pro to samozřejmě přesné formulace vyplývající z příslušných dokumentů.

Už v tomto bodě je dle mého názoru prokázáno, že v reakcích dnes zde uváděných nejsou uváděna ze strany vlády a ministra financí výlučně jen fakta a korektní tvrzení. Obávám se, že jsou tu uváděny nepřesné informace zavádějící k nepřesným závěrům.

Poslední poznámka, nebo předposlední. Ví-li vláda, kdo způsobil ztráty v České spořitelně v uplynulém období, a pan předseda vlády naznačil, že to ví, byl on a jím řízené instituce jako majoritní vlastník této banky povinen podniknout kroky vůči těmto viníkům, a pokud je nepodnikl, je to jeho zodpovědnost a zodpovědnost všech ostatních institucí a představitelů, kteří byli nadáni touto kompetencí.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP