Neautorizováno !


 

(11.10 hodin)

(pokračuje Pilip)

A proto bych navrhoval doplněk k bodu 3 pana kolegy Tlustého, který by zněl:

Poslanecká sněmovna Parlamentu žádá, aby - míněno ony vyžadované - dokumenty předložila stálé komisi pro bankovnictví.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Jenom drobnou poznámku. Pane kolego. Stálá komise pro bankovnictví neexistuje. Je mou povinností na to upozornit.

 

Poslanec Ivan Pilip: Já tomu rozumím, ale tento bod je až bodem 3 a v bodě 1 byl jeden pozměňovací návrh pana kolegy Kühnla, který navrhoval, aby - v souvislosti s děním okolo spořitelny v již dřívějších diskusích, a v tom odůvodňování padlo, že i vzhledem k dění okolo Komerční banky, případně dalších bank - vznikla komise pro bankovnictví. Pan kolega Kühnl to navrhl jako doplněk k bodu usnesení č. 1. Z toho vyplývá, že pokud tento bod pana kolegy Kühnla projde, pak je hlasovatelný můj pozměňovací návrh k bodu 3, protože v tu chvíli už bude odsouhlaseno, že sněmovna si bude zakládat jakousi komisi pro bankovnictví. Pokud doplněk pana kolegy Kühnla v bodě 1 neprojde, pak samozřejmě můj bod je nehlasovatelný.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Ano, ale já musím jenom upozornit, že ustavení orgánů sněmovny, a komise je orgán sněmovny, má svou proceduru, a to nelze udělat v rámci nějakého jiného bodu. To je zcela nepochybné. My můžeme zde pouze avizovat, že je nějaká vůle ke zřízení komise, ale neznamená to, že tím automaticky tento orgán Poslanecké sněmovny vzniká. To bude muset být zařazeno jako samostatný bod třeba na příští schůzi sněmovny. Pan kolega Pilip.

 

Poslanec Ivan Pilip: Pak jedno z těchto usnesení v rámci upřesnění mělo znít tak, že sněmovna doporučuje, aby byla zřízena tato komise tímto svým usnesením. Z toho vyplývá, že v nějaké další chvíli by byl zařazen bod, který by vedl ke zřízení takovéto komise. Můj pozměňovací návrh může znít, aby tyto dokumenty - tady dávám na zvážení, zda říci v případě zřízení takovéto komise nebo po zřízení takovéto komise - byly předloženy této komisi. Zřejmě by bylo nejlepší říci po zřízení komise - aby byly předloženy tyto dokumenty této komisi.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Já bych vám doporučil - i kolegovi Kühnlovi - aby formulace usnesení byla taková, že Poslanecká sněmovna žádá - nebo dokonce může i ukládat organizačnímu výboru, aby na příští schůzi předložil návrh takovéhoto bodu. To lze. Ale nemůžeme v rámci tohoto bodu zřizovat takovouto komisi. Bylo by dobré, kdyby v tomto směru pan kolega Kühnl svůj návrh upravil.

Nyní bude hovořit pan kolega Petr Šulák. Prosím o klid v jednacím sále.

 

Poslanec Petr Šulák: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové poslanci. Než přednesu svůj návrh usnesení, chtěl bych váženým kolegyním a kolegům poslancům z pravé strany spektra připomenout, že oni to byli, kteří nepromyšlenou privatizací a naprosto nekoncepčním řízením hospodářství v České republice způsobili stamiliardové škody tomuto státu. Současná situace v průmyslu, současná situace v zemědělství je přímým důsledkem toho, jakou politiku prováděly pravicové vlády. Takže bych tím chtěl pouze oživit jejich paměť, aby si uvědomili, kam tuto republiku přivedli a co tato vláda v důsledku jejich chybné hospodářské politiky musí provádět.

V návaznosti na to, co jsem řekl úvodem, bych chtěl navrhnout, aby bylo přijato usnesení:

Poslanecká sněmovna souhlasí se způsobem privatizace České spořitelny a bere na vědomí zprávu ministra financí o její privatizaci.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pane kolego, jsou to dva body usnesení, nebo jeden?

 

Poslanec Petr Šulák: Jeden.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Já bych vám doporučoval dva.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Dva body. Děkuji. (Veselost, potlesk v části sálu.) Děkuji za pochopení. Dále se do rozpravy hlásí pan kolega Kühnl. Prosím.

 

Poslanec Karel Kühnl: Děkuji, pane předsedající. Děkuji za vaši procedurální radu, přijímám ji. Dovolím si upřesnit svůj návrh v bodě 1. Stahuji svůj návrh za čárkou, který zněl: proto zřídí stálou komisi Poslanecké sněmovny pro bankovnictví. Navrhuji naopak zařazení druhého bodu do usnesení, zřejmě nový bod 2, já bych ho rád viděl na druhém místě, který by zněl:

Poslanecká sněmovna žádá organizační výbor, aby na příští plenární zasedání Poslanecké sněmovny zařadil bod Zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro bankovnictví.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Do rozpravy se zatím nikdo nehlásí, ale hovořit bude a v rozpravě vystoupí předseda vlády ČR pan Miloš Zeman. Prosím, pane předsedo vlády, ujměte se slova.

 

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně poslankyně, vážení kolegové poslanci, přihlásil jsem se do této rozpravy proto, abych po jejím uzavření svým vystoupením rozpravu opět neotevřel, protože se domnívám, že tato sněmovna má před sebou daleko důležitější body, zejména zákony, než je tento bod.

Nechtěl jsem původně vystupovat a prodlužovat debatu, protože plně uznávám právo opozice kritizovat vládu za všechny její činy, které opozice s určitým racionálním zdůvodněním považuje za chybné. V tomto smyslu vidím naprosto racionální zdůvodnění u návrhu usnesení nápadně podobného návrhu usnesení Občanské demokratické strany, které zde předložil pan poslanec Gongol za klub KSČM.

Proč vidím tuto racionalitu? Z velmi prostého důvodu. Komunistická strana, a budiž jí to přáno, má ve svém programu zásadní odmítání privatizace českého bankovního sektoru. Je tedy naprosto logické, že předloží návrh usnesení, které odmítá privatizaci České spořitelny prostě proto, že se komunistická strana - a já její stanovisko plně respektuji - řídí názorem, že Česká spořitelna má být i nadále státní bankou. Ano, tomu rozumím, to je kritika, na kterou bych dokázal odpovědět argumenty, ale protože nechci zdržovat tuto sněmovnu, nebudu argumentovat opačně.

Připomínám pouze, že česká vláda je povinna řídit se svým programovým prohlášením, že programové prohlášení české vlády jednoznačně obsahuje závazek této vlády do konce roku 2000 dokončit privatizaci českého bankovního sektoru, a že tento závazek česká vláda také plní.

A nyní se dostáváme ke zcela jinému druhu sporu. Ke sporu o tom, zda tato privatizace je úspěšná, maximálně efektivní, dosahuje maximálně přijatelné a pro stát výhodné ceny, a to je již technická diskuse o způsobech této privatizace. Čili poněkud jiný problémový, nikoliv nutně programový spor.

Dovolte mi, abych úvodem své kritiky té části opozice, která zřejmě neprostudovala nebo snad ani nechtěla prostudovat některé dokumenty týkající se této technologie privatizace, uvedl, že jsem byl vždy zvyklý posuzovat kvality toho, kdo mně radí, jak mám něco udělat lépe, tím, co ten, kdo v době, kdy byl u moci, to dělal také.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP