Neautorizováno !


 

(11.00 hodin)

(pokračuje Kühnl)

V druhé části usnesení bych si dovolil navrhnout jeho zlogičtění. Protože si nemyslím, nebo nezaznamenal jsem, že by pan kolega Tlustý jmenoval jedno jediné rozhodnutí ministra financí, hovořil vesměs o usneseních vlády, o privatizačním rozhodnutí vlády, tak tedy pakliže by měla platit tato druhá část usnesení, nemůže znít: ministr financí svým... atd. ... způsobil škodu, ale musí znít: vláda České republiky svým rozhodnutím... atd. ... způsobila škodu. Navrhuji tedy zaměnit výraz "ministr financí" za výraz "vláda".

K třetí části usnesení nemám žádných návrhů, protože bude-li zřízena stálá komise pro bankovnictví, s tímto třetím bodem můžeme myslím snadno souhlasit, s tím, že smlouva nebo smlouvy budou samozřejmě předloženy právě této stálé komisi pro bankovnictví.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Nyní má slovo pan poslanec Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Paní předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, dovolte, abych se vyjádřil jménem klubu KDU-ČSL k přednesenému pozměňujícímu návrhu.

Jistě si většina z vás vzpomíná, že KDU-ČSL v průběhu privatizace České spořitelny velmi ostře kritizovalo postup privatizace, nikoliv privatizaci samu, a vyzývalo vládu, aby proces privatizace změnila. Bohužel, vláda nereagovala na tyto výzvy. Souhlasím s řadou argumentů, které zde přednesl předseda rozpočtového výboru. A jsou to argumenty, které jsme přednášeli již před rozhodnutím o privatizaci.

Nutno říci, že vláda nemusela reagovat na naše výzvy právě proto, že se cítí zcela bezpečná ve svazku opoziční smlouvy a menšinová vláda se nemusí obávat jakýchkoliv sankcí, ať už postupuje způsobem, který odborná a politická veřejnost pokládá za správný, nebo nesprávný.

Z tohoto hlediska první dva body tohoto usnesení vidíme jako velmi bezzubé. Zásadní náprava, kolegové, nespočívá v patetických usneseních. Základní náprava spočívá ve zcela konkrétních činech. Pokud škoda vznikla, pak za tuto škodu nese odpovědnost celá vláda, nikoliv ministr financí, protože se realizovala příslušná vládní usnesení. A vláda si tak mohla počínat právě proto, že má podporu v Poslanecké sněmovně od Občanské demokratické strany. To znamená, že náprava netkví v patetických usneseních, ale v konkrétních krocích. Dovolím si připomenout, že ony podpisové archy vedoucí k jednání o nedůvěře vládě jste měli na svém poslaneckém klubu mnohem dříve, než se rozhodovalo o privatizaci České spořitelny.

Z toho důvodu nám nepřipadá efektivní podpořit body č. 1 a 2. Pokládáme za zcela relevantní, aby Poslanecká sněmovna měla informaci o smlouvě, která byla uzavřena s Erste Bank, a přístup k této informaci bychom spíše viděli prostřednictvím oné bankovní komise, než aby byla rozdána všem členům Poslanecké sněmovny.

Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Hovořil pan kolega Kalousek, nyní bude hovořit pan kolega Gongol, připraví se pan kolega Ivan Pilip. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Jaroslav Gongol: Děkuji za slovo. Pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych jménem poslaneckého klubu KSČM předložil alternativní návrh usnesení. Tento alternativní návrh zní:

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

  1. nesouhlasí s postupem prodeje státního podílu ČS, a. s., jak o něm informoval Poslaneckou sněmovnu místopředseda vlády a ministr financí;
  2. konstatuje, že vláda České republiky svým postupem způsobila České republice majetkovou újmu v rozsahu, který přesahuje dosaženou cenu za prodej státního podílu ČS, a. s.;
  3. žádá vládu České republiky, aby předložila dokumentaci týkající se prodeje státního podílu ČS, a. s., Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR a pověřuje rozpočtový výbor jejím projednáním.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Hovořil pan kolega Gongol. Poprosil bych jej, aby dal tyto návrhy panu kolegovi Tlustému, který je poté bude přednášet.

Nyní bude hovořit pan kolega Ivan Pilip, připraví se pan kolega Petr Šulák.

 

Poslanec Ivan Pilip: Pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, myslím si, že bychom tady mohli ještě dlouho diskutovat na téma této privatizace. Přesto se domnívám, že v době, kdy již byla uzavřena, by se sněmovna měla spíše soustředit na zkontrolování tohoto procesu, a nikoli znejisťovat investorské prostředí tím, že se z této události bude dělat mimořádné politické téma. Ostatně užili jsme takovýchto způsobů diskusí nad privatizacemi i v minulých letech více než dost.

Proto z tohoto důvodu bych doporučil, aby byla zřízena ona stálá komise, která by se takovýmito otázkami zabývala ve smyslu, jak už to tady navrhoval pan kolega Kühnl. Měl bych proto pozměňovací návrh k bodu č. 3 usnesení pana kolegy Tlustého, který říká: Poslanecká sněmovna Parlamentu žádá o předložení těch dokumentů souvisejících s privatizací České spořitelny, a. s. Rozumí se tedy, že v této dikci by to znamenalo Poslanecké sněmovně Parlamentu jako celku. Vzhledem k tomu, že je velmi pravděpodobné, že při předkládání celého souhrnu těchto dokladů by se jednalo i o dokumenty, které jsou někde na hraně buď obchodního tajemství, nebo bankovního tajemství, případně obou, tak jakkoli se domnívám, že by sněmovna měla právo je mít zkontrolovat, tak by bylo dobré, aby tady byla zachována určitá uzavřenost těchto jednání.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP