Neautorizováno !


 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Na žádost klubu Unie svobody prodlužuji přestávku do 10.52 hodin.

 

(Pokračování jednání v 10.55 hodin.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Konstatuji, že jsme u projednávání bodu "Informace ministra financí o podmínkách a postupu prodeje státního podílu České spořitelny", že jsme uzavřeli rozpravu. Máme řešit problém týkající se toho, zda proběhne rozprava podrobná, či neproběhne. Myslím, že se všichni takřka nacházejí na svých místech. Nyní jsme před rozhodováním o tom, zda si sněmovna přeje či nepřeje, aby došlo k otevření podrobné rozpravy. O této věci budeme rozhodovat v hlasování pořadové číslo 497. Je zde žádost o odhlášení. Odhlašuji vás a prosím o novou registraci.

 

Kdo souhlasí s návrhem na otevření podrobné rozpravy, nechť v hlasování pořadové číslo 497 se vysloví tím, že stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Návrh byl schválen. Z přítomných 186 pro 109, proti 67.

 

Na základě tohoto rozhodnutí sněmovny nyní otevírám podrobnou rozpravu, do které mám písemně přihlášeného kolegu Kalouska. Kolega Tlustý má samozřejmě dvojnásobné přednostní právo, pokud chce využít možnosti - jako zpravodaj a jako předseda klubu. Poté pan kolega Kalousek.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane místopředsedo, děkuji za udělení slova. Chci zopakovat návrh usnesení. Předpokládám, že další budou navrhovat usnesení alternativní, či pozměňovací návrhy k tomuto usnesení. Proto se domnívám, že by mělo v tuto chvíli zaznít. Navrhuji usnesení:

Poslanecká sněmovna Parlamentu

  1. nesouhlasí s informací ministra financí o podmínkách a postupu prodeje státního podílu v České spořitelně, a. s.;
  2. konstatuje, že ministr financí, tj. osoba pověřená vládou privatizací České spořitelny a zodpovědná za její výsledky, způsobil v souvislosti s uzavřením a realizací smlouvy o restrukturalizaci a ručení aktiv České spořitelny, a. s., Konsolidační bankou škodu českému státu;
  3. žádá o předložení podepsaného znění smluv a dokumentů uvedených v usnesení vlády č. 144 ze dne 2. 2. 2000, a to zejména znění smlouvy o restrukturalizaci a ručení aktiv České spořitelny, a. s., mezi Českou spořitelnou, a. s., a Konsolidační bankou, včetně všech příloh a dodatků.

Uvedu komentář reagující na některé hlasy v době přestávky. Samozřejmě že toto usnesení by rovněž mohlo směřovat vůči Fondu národního majetku, nicméně předpokládám, že orgány, tzn. prezidium, dozorčí rada atd., mohou zahájit své konání i bez podobného doporučení. Očekávám, že přinejmenším tyto orgány tak učiní.

Stejně tak jsem si vědom toho, že by toto usnesení mohlo směřovat i vůči dalším institucím či ústavním činitelům. Protože považuji za nepochybné, že ústřední osobou v organizování této privatizace je, jak vyplývá i z usnesení vlády, ministr financí a místopředseda vlády, navrhuji sněmovně právě takovou formulaci, jakou jsem uvedl.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu kolegovi Tlustému. Před kolegou Kalouskem se hlásí kolega Kühnl. Mám také přihlášku pana předsedy vlády. Pane předsedo, chcete v tuto chvíli vystoupit? Nyní může hovořit pan kolega Kühnl a poté pan kolega Kalousek.

 

Poslanec Karel Kühnl: Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, s velkým zájmem jsem vyslechl vývody pana kolegy Tlustého. Musím zčásti konstatovat, že značná část toho, co vládě při postupu přípravy privatizace České spořitelny vyčítal, byl popis přípravy privatizace IPB před asi třemi lety, ale něco je tam navíc, a to jsou velmi podstatné věci. Jsou to dokonce tak závažné věci, o nichž hovořil, že jsem se v duchu tázal, co s tím pan kolega udělá. Udělal s tím to, že navrhl usnesení, kterým by sněmovna nesouhlasila se zprávou pana ministra financí. Navrhl usnesení, kterým by sněmovna konstatovala, že ministr financí způsobil škodu, a navrhl usnesení, kterým si sněmovna vyžaduje náhled do příslušných smluv.

Myslím si, že v první části usnesení by asi slovo "nesouhlasí" mohlo být nahrazeno slovem "nepřijímá". Považoval bych to za přesnější. To by byl jeden upřesňující návrh.

Druhý upřesňující návrh málo odůvodním. Tento případ, a nejen tento, znovu osvětluje skutečnost, že Poslanecká sněmovna potřebuje nějaký stálý orgán, který by se zabýval problémy bankovnictví. Navrhuji, aby první část usnesení pokračovala čárkou a další část by zněla: proto zřídí stálou komisi Poslanecké sněmovny pro bankovnictví.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP