(16.40 hodin)

(pokračuje P. Němec)

Proceduru hlasování tedy navrhuji takto: Nejdříve navrhuji hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Vávry, a sice o B1, poté též o jeho pozměňovacím návrhu B2, poté o pozměňovacím návrhu pana poslance Bendy, a sice C1 (zpravodaj řekl B1), a následně o bodu C2, poté navrhuji hlasovat o pozměňovacích návrzích pana poslance Křečka, a sice v bodě 1 navrhuji hlasovat odděleně o odst. 1 a odst. 2, pokud navrhovatel nevysloví námitku, tedy odděleně o bodu 1 odst. 1 a bodu 1 odst. 2, dále navrhuji hlasovat o bodu 2 pozměňovacího návrhu D pana poslance Křečka a následně hlasovat společně o pozměňovacích návrzích pana poslance Křečka pod písm. D body 3, 4 a 5, tzn. tyto body by se hlasovaly společně.

Poté navrhuji hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Pilipa pod bodem 1, tzn. E1, poté poslanec Ivan Pilip pozměňovací návrh E2, poté E3, E4, E5, E6, poté o pozměňovacím návrhu pana poslance Pilipa E7 společně s bodem E10, potom o pozměňovacím návrhu E8 zvlášť, potom o pozměňovacím návrhu společně E9 a E11 pana poslance Pilipa a nakonec z pozměňovacích návrhů pana poslance Pilipa o pozměňovacím návrhu E12.

Následně bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích pana poslance Plachého, a sice o každém pozměňovacím návrhu zvlášť, tzn. F1, F2, F3 a F4, poté bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích pana poslance Filipa, a sice o pozměňovacích návrzích G1, G2 a G3 společně, potom o pozměňovacím návrhu G4 zvlášť, G5 zvlášť, G6 zvlášť a naposledy o pozměňovacích návrzích G7 a G8 pana poslance Filipa společně.

Poslední pozměňovací návrhy, které bychom hlasovali z přednesených návrhů, by byl návrh poslankyně Dundáčkové pod písm H a návrh poslance Němce pod písm. I.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Poté bychom pravděpodobně hlasovali komplexní pozměňovací návrh pod bodem A, legislativně technické opravy a návrh zákona jako celek.

Paní navrhovatelka chce něco sdělit.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Já se omlouvám a prosím zpravodaje a navrhovatele pana poslance Pilipa, aby mě chvilku sledoval. Já se ještě domnívám, že musíme v rámci legislativních změn navrhnout, aby v bodě E, který navrhoval pan poslanec Pilip, bod 8, věta: budou-li práva konkursních věřitelů dotčena, čemuž nasvědčuje ocenění majetku znalcem odsouhlasené místo odsouhlaseným. Domnívám se, že slovo "odsouhlasovat" se váže na ocenění. Pak ocenění musí být "odsouhlasené", nikoli "odsouhlaseným". Pravděpodobně to vzniklo tak, že tam původně bylo posudkem odsouhlaseným, pak se to změnilo na ocenění.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Jenže, paní navrhovatelko, s tím já nejsem schopna nic dělat. Pokud mělo k něčemu podobnému dojít, muselo by to padnout v rozpravě ke třetímu čtení, která již byla uzavřena.

Vzhledem k tomu, že jsme ještě nezačali hlasovat, pokud by se ukázalo, že se jedná skutečně o vážnou věc, bylo by možné znovu otevřít rozpravu, protože jsme ještě neodhlasovali proceduru, takže by tomu nic nebránilo. Zvažte, prosím, spolu s panem poslancem Pilipem, zda se jedná skutečně o omyl, který je třeba uvést na pravou míru, či ne. Já vyčkám několika sekund, než se domluvíte.

 

Poslanec Pavel Němec: Já se domnívám, že jde o omyl v psaní, který netřeba hlasovat, že ani nejde o legislativně technickou změnu, ale o omyl v přepisu.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Bohužel, pane poslanče, já nemohu souhlasit s touto interpretací, protože i v případě, že se jedná o omyl v přepisu, tak zatím vždy se tyto záležitosti řešily tak, že na takovýto omyl bylo potřeba upozornit ve třetím čtení. Ale jak jsem řekla, pokud je třeba otevřít rozpravu ke třetímu čtení, předpokládám, že některý z ministrů bude ochoten.

Je-li třeba změnit jakákoli napsaná písmena, byť chybu v přepisu, je třeba znovu otevřít rozpravu ke třetímu čtení, jinak to není možné.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Vážená paní předsedající, vážené dámy, vážení pánové, vzhledem k tomu, že se jedná o mimořádně významný zákon, považuji za vhodné otevřít rozpravu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji, pane ministře. Prosím tedy pana poslance Pilipa, aby přednesl případnou legislativně technickou opravu.

 

Poslanec Ivan Pilip: Děkuji, paní předsedající, pane místopředsedo vlády, já bych rád upřesnil v rámci třetího čtení bod 8. Podstata spočívá v tom, že vzhledem k jasné češtinářské formulaci tam patří "odsouhlasné" místo "odsouhlaseným". Jde pouze o jazykové vyjasnění toho, k čemu se věta váže. Považuji to za legislativně technickou opravu.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Do rozpravy se dále nikdo nehlásí.. Hlásí se ještě pan poslanec Němec.

 

Poslanec Pavel Němec: Já se hlásím ještě s jednou drobnou legislativně technickou poznámkou, která se týká části 8, kde bychom v komplexním pozměňovacím návrhu ústavně právního výboru upřesnili zmocnění, které se zde dává k vyhlášení úplného znění a nahradili slova "předseda Poslanecké sněmovny" slovy "předseda vlády". V souladu se zákonem o Sbírce zákonů.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Hlásí se dále někdo do rozpravy? Není tomu tak, rozpravu končím.

Pane zpravodaji, vy jste přednesl návrh procedury, já myslím, že tento návrh byl ukončen a v tuto chvíli o tomto návrhu můžeme rozhodnout hlasováním. Současně všechny upozorňuji, že po tomto hlasování již nebude možné znovu otevřít rozpravu.

Pan zpravodaj si přeje ještě něco sdělit?

 

Poslanec Pavel Němec: Já ještě s malým upřesněním k proceduře hlasování. Budu navrhovat, aby Poslanecká sněmovna souhlasila s tím, že vezmu zpět pozměňovací návrh, který je uveden pod písm. I.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano, takže nejprve rozhodneme o proceduře, potom o zpětvzetí vašeho návrhu a poté budeme postupovat podle procedury.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 506. Kdo souhlasí s navrženou procedurou? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 506 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 155 pro něj vyslovilo 140 a nikdo nebyl proti.

 

Nyní, pane poslanče, navrhněte své zpětvzetí.

 

Poslanec Pavel Němec: Navrhuji, aby sněmovna akceptovala zpětvzetí mého pozměňovacího návrhu pod písm. I.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 507. Kdo souhlasí se zpětvzetím tohoto návrhu? Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 507 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 155 pro něj vyslovilo 143 a nikdo nebyl proti.

 

Poslanec Pavel Němec: Nyní bychom měli hlasovat v souladu s odsouhlasenou procedurou o pozměňovacím návrhu pana poslance Eduarda Vávry pod písm. B1. Stanovisko zpravodaje kladné, navrhovatelky kladné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 508. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 508 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 155 pro něj vyslovilo 151 a nikdo nebyl proti.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP