(14.50 hodin)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 446 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 446 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 166 vyslovilo 162 a jeden byl proti.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Další návrh je návrh pod písm. C. Je to návrh pana poslance Filipa a je na str. č. 9. Pan ministr nedoporučuje, zpravodaj nedoporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 447 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 447 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 167 vyslovilo 25 a 132 bylo proti.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Dalším návrhem byl návrh pod písm. A14 na str. 4. Je to návrh přijatý výborem pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Je to návrh, který řeší možnost vymáhatelnosti práva převodu bytových jednotek z majetku družstva právnickým a fyzickým osobám. Zpravodaj doporučuje, pan ministr také doporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 448 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 448 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 168 pro něj vyslovilo 164 a jeden byl proti.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Vzhledem k tomu, že byl přijat návrh A14, stává se tím nehlasovatelný návrh C11 a zároveň se stává nehlasovatelný návrh C7.

Můžeme pokračovat návrhem, který je pod bodem A15, je na straně č. 5. Je to návrh výboru pro veřejnou správu a týká se bezúplatných převodů. Pan ministr nedoporučuje, zpravodaj nechává volné hlasování.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 449 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 449 tento návrh nebyl přijat, když se z přítomných 168 pro něj vyslovilo 51 a 104 bylo proti.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Další je návrh pod bodem A16 na straně 5. Je to návrh výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj. Pan ministr nedoporučuje, zpravodaj nechává volné hlasování.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 450 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 450 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 168 pro vyslovilo 77 a 86 bylo proti.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Další návrh je pod bodem C8, je na straně č. 8. Je to usnesení ústavně právního výboru a řeší ukončení, případně vznik členství v družstvu. Stanovisko pana ministra - doporučuje, zpravodaj doporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 451 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 451 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 168 vyslovilo 164 a jeden byl proti.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Další návrh pod bodem A17 je na str. 5. Je to usnesení výboru pro veřejnou správu, řeší problematiku půdních nástaveb, vestaveb. Pan ministr doporučuje, zpravodaj doporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování číslo 452 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 452 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 168 pro něj vyslovilo 165 a 2 byli proti.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Další návrh jsou dva návrhy, které jsou totožné. Jeden z nich je návrh A18, usnesení výboru pro veřejnou správu na str. 5, a naprosto totožný je návrh ústavně právního výboru na str. 8 pod č. C9. Doporučuji dát hlasovat o návrhu A18. Pan ministr doporučuje, zpravodaj doporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 453 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování číslo 453 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 168 vyslovilo 163 a jeden byl proti.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Přijetím návrhu A18 se stal nehlasovatelný návrh C9. Dalším návrhem, o kterém budeme hlasovat je návrh pana poslance Beneše. Je na str. č. 8 a je to návrh D3. Pan ministr doporučuje, zpravodaj doporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 454 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 454 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 168 pro něj vyslovilo 162 a jeden byl proti.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Přecházíme k bloku návrhů, které se týkají článku II. - přechodných ustanovení.

První bod, o kterém budeme hlasovat, bude bod C10. Je to návrh ústavně právního výboru, je na str. 8, a je totožný s návrhem D4 pana poslance Beneše na str. 8. Takže návrh C10, - stanovisko pana ministra - nedoporučuje, zpravodaj doporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování číslo 455 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 455 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 168 vyslovilo 73 a 88 bylo proti.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Já bych se, paní předsedající, teď přece jen vrátila ještě k bodu D4. Chtěla bych se omluvit, protože návrh pana poslance Beneše D4 na str. 8 není zcela totožný, protože pan poslanec Beneš navrhuje v článku II. Přechodná ustanovení vypustit bod 2. Předcházející hlasování bylo vypustit body 1 a 2, takže bych teď nechala hlasovat o bodu D4. Pan ministr doporučuje, zpravodaj doporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: S poznámkou k proceduře se hlásí pan poslanec Bláha.

 

Poslanec Jan Bláha: Chtěl bych připomenout, že už jsme v bodě A6 toto v podstatě odhlasovali.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Paní poslankyně, chci upozornit, že pokud jsme hlasovali o vypuštění bodu 1 a 2… Asi můžeme hlasovat o bodu 2. Nicméně správný postup ve vašem případě byl dát hlasovat obráceně. Ale to se nedá nic dělat. Budeme hlasovat.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Je to tak, máte pravdu, odhlasovali jsme to v bodě A6.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Prosím, pokračujte!

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Takže budeme pokračovat bodem G5. Stanovisko pana ministra - nedoporučuje. Zpravodaj výrazně doporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 456 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 456 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 168 pro vyslovilo 75 a 88 bylo proti.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Dalším bodem bude A19 na str. 5. Je to usnesení výboru pro veřejnou správu. Pan ministr doporučuje, zpravodaj doporučuje.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP