(14.40 hodin)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pan ministr nedoporučuje. Prosím o stanovisko zpravodajky.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Zpravodaj výrazně doporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 434 a ptám se, do je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 434 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 164 vyslovilo 72 a 86 bylo proti.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Dalším návrhem je bod A5. Je to návrh výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, je na straně č. 2. Pan ministr doporučuje, zpravodaj doporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 435 a ptám se, kdo je pro tento návrh. kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 435 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 164 vyslovilo 164 a nikdo nebyl proti.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Dále budeme hlasovat o dvou návrzích, které byly předloženy panem poslancem Bláhou. Jeden z nich je bod A4. Tento návrh nalezneme na straně č. 2, je to návrh výboru pro veřejnou správu, přijatý výborem pro veřejnou správu. Druhým návrhem je návrh pana poslance Bláhy pod písmenem F. Oba návrhy se týkají stejné problematiky, je to otázka zřízení zástavního práva. Protože pan poslanec Bláha souhlasí s tím, resp. navrhl, abychom návrh, který je pod písm. F, přijali a nahradili tím původní návrh pod písm. A4, doporučuji nejprve hlasovat o písm. F. Pan ministr doporučuje, zpravodaj nedoporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 436 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 436 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 165 pro vyslovilo 92 a 66 bylo proti.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Vzhledem k tomu, že byl přijat návrh pod písm. F, návrh A4 je v tuto chvíli nehlasovatelný. Další návrh, o kterém budeme hlasovat, je pod písm. A6 na straně 2. Je to návrh výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, týká se vztahu správce k bytovým družstvům. Pan ministr doporučuje, zpravodaj nedoporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 437 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 437 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 165 pro vyslovilo 92 a 67 bylo proti.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Dalším návrhem bude návrh pod bodem A7, je na straně 3. Je to návrh výboru pro veřejnou správu. Pan ministr doporučuje, zpravodaj doporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 438 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 438 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 165 vyslovilo 159 a nikdo nebyl proti.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Dalším návrhem bude bod A2 na straně 2, je to opět návrh výboru pro veřejnou správu. Pan ministr doporučuje, zpravodaj doporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 439 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 439 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 166 vyslovilo 162 a jeden byl proti.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Další návrh, o kterém budeme hlasovat, je opět návrh výboru pro veřejnou správu na straně č. 3, je pod bodem A8. Pan ministr doporučuje, zpravodaj doporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 440 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 440 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 167 pro něj vyslovilo 163, jeden byl proti.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Další návrh je pod bodem A3, je to opět návrh výboru pro veřejnou správu na straně 2. Stanovisko pana ministra - doporučuje, zpravodaj doporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 441 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 441 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 167 vyslovilo 164 a jeden byl proti.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Posledním návrhem, který se váže k novelizačnímu bodu 8, je návrh pod písm. A9. Je na straně č. 3. Je to návrh výboru pro veřejnou správu. Je to doplněk k zástavnímu právu. Pan ministr nedoporučuje, zpravodaj doporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 442 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 442 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 167 vyslovilo 144 a 15 bylo proti.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Dále budeme hlasovat o bodu A10 na straně 3. Je to opět návrh výboru pro veřejnou správu. Pan ministr doporučuje, zpravodaj doporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 443 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 443 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 167 vyslovilo 161, jeden byl proti.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Dalším návrhem je návrh pod bodem A11 na straně 3, výboru pro veřejnou správu. Pan ministr doporučuje, zpravodaj doporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 444 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 444 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 167 vyslovilo 162, 3 byli proti.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Dalším návrhem je bod C6 na straně 8. Je to návrh ústavně právního výboru. Pan ministr doporučuje, zpravodaj doporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 445 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 445 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 167 pro vyslovilo 164, jeden byl proti.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Další návrh je pod bodem A12 na straně 3. Je to návrh výboru pro veřejnou správu. Pan ministr doporučuje. Zpravodaj doporučuje.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP