(14.20 hodin)

Poslanec Jan Vidím: A konečně za člena této rady je navržen Jiří Stránský.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Hlasování číslo 425 rozhoduje o tomto kandidátovi. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 177 pro 129, proti 7.

 

Prosím o zkonstatování, kdo byl zvolen.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji. Vážená sněmovno, konstatuji, že v prvém kole prvé volby byli zvoleni následující dámy a pánové členy Rady Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie: pan Michal Bregant, pan Josef Eisman, pan Jan Jíra, pan Jan Joukal, paní Marcela Pittermannová, pan Andrej Stankovič, pan Kristián Suda, pan Jan Svoboda, pan Jiří Šalamoun, pan Tomáš Škrdlant a konečně pan Jiří Stránský.

(Hlasy z pléna: Ještě Pojar.) Velmi se omlouvám a prosil bych o chvilku strpení.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Podle mých záznamů bylo zvoleno všech 12 kandidátů. Pardon.

 

Poslanec Jan Vidím: Dalším zvoleným je pan Břetislav Pojar. Omlouvám se, nestihl jsem si ho zakroužkovat.

V tomto okamžiku nastane druhé kolo prvé volby, protože nebyl zvolen jeden kandidát. Budeme rozhodovat mezi dvěma kandidáty, kteří získali nejvyšší počet hlasů, což byli pan Jan Bernard a paní Ludmila Rakušanová.

Nyní budeme hlasovat ve druhém kole prvé volby o tom, zda se členem této rady stane pan Jan Bernard.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Hlasování 426 rozhoduje o tomto návrhu. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Z přítomných 176 pro 101, proti 17. Pardon, konstatování, že byl nebo nebyl přijat mi nepřísluší.

 

Prosím o další návrh.

 

Poslanec Jan Vidím: Nyní budeme hlasovat, zda se členkou této rady stane paní Ludmila Rakušanová.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Hlasování číslo 427 rozhoduje o tomto návrhu. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 174 pro 63, proti 51.

 

Prosím o konstatování.

 

Poslanec Jan Vidím: Mohu konstatovat, že ve druhém kole prvé volby byl dvanáctým členem Rady Státního fondu zvolen pan Jan Bernard. Tímto volba končí.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji a končím tím bod 128.

Přeji vám všem dobrou chuť. Vyhlašuji přestávku do 14.20 hodin. Pokračovat budeme odpoledne prvním bodem, který je stanoven jako pevný bod na odpoledne - bod 116.

 

(Jednání přerušeno ve 13.23 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP