(9.30 hodin)

Poslanec Pavel Hojda: Vážení kolegové - nevystupuji tak často, abyste mě znal, ale příště už to snad bude lepší.

Vážený pane předsedající, vážení páni ministři, dámy a pánové, vystoupím v obdobném duchu jako můj předřečník kolega Kalousek a domnívám se, že zákon, tak jak je předložen, je zákonem potřebným. Připojuji se k návrhu kolegy Vojíře a domnívám se, že je zapotřebí tento návrh zákona spojit s připravovanými novelizacemi a zákonem o státní energetické inspekci, protože spolu souvisí a je vhodné vzhledem k provázanosti tyto zákony projednávat společně. Myslím si, že tak jak kolega Vojíř navrhl řešení, je to řešení velice vhodné.

Chtěl bych se připojit k otázce tzv. zeleného haléře. Také nejsem přítelem, aby se na elektrickou energii zavádělo něco jako spotřební daň, i když se tomu říká vzletně tzv. zelený halíř a bude to použito na posílení a na realizaci obnovitelných zdrojů energie a výroby z obnovitelných zdrojů. Domnívám se ale, že by bylo možné, pokud bude vůle ve sněmovně, hledat jiné cesty, ne zpoplatňovat dokonce i elektrickou energii, která bude vyrobena tzv. čistými způsoby, z obnovitelných zdrojů, z vodních elektráren, ale pokud bychom zpoplatňovali, můžeme dát i větší poplatek, ale pouze na tu elektrickou energii, která je vyrobena z neobnovitelných zdrojů. A ještě bych tam trošičku specifikoval: to je ta elektřina, která nebude vyráběna ze zdrojů, které jsou součástí nebo současně i zdrojem tepelné energie, která bude využívána ekonomicky a ekologicky.

Takže se připojuji k návrhu kolegy Kalouska a myslím si, že je to předmětem diskuse pro druhé čtení, a domnívám se, že to není tak zásadní problém, pro který bych mohl navrhnout zamítnutí tohoto zákona. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji kolegovi Hojdovi a upřímně se mu omlouvám.

Hlásí se ještě někdo dále do rozpravy? Pan ministr financí a místopředseda vlády České republiky Pavel Mertlík. Prosím.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, cítím potřebu reagovat na dva momenty, které zde byly zmíněny. Za prvé souvztažnost energetického zákona, který dosud nebyl předložen Poslanecké sněmovně, s tímto zákonem o hospodaření s energiemi.

Mohu vás ujistit - a teď mluvím jako koordinující místopředseda vlády pro hospodářskou politiku - že jakýkoliv bude konečný tvar energetického zákona, tak tento předložený zákon je konstruován způsobem, že bude s oním zákonem v souladu. Čili není tady nutno odsouvat tento návrh zákona. Je definován tak, že různé formy regulace, které eventuálně mohou být v souladu s evropskou směrnicí pro regulaci zvažovány, budou vyhovovat konstrukci zákona, který nyní projednáváme, a v tomto smyslu je to v pořádku.

Navíc se domnívám, že časové zpoždění mezi zákony nejspíš nakonec bude takové, že k prvnímu čtení dorazí do sněmovny jmenovaný energetický zákon tehdy, kdy zde ještě bude projednávám v legislativním procesu zákon tento.

Za druhé dovolte, abych se vyjádřil k problematice zeleného haléře. Zelený haléř není spotřební daní, neboť byl konstruován podle vzoru, kterým byl atomový zákon, kde je zpoplatnění podobným způsobem, které jde na zvláštní účet, tzv. atomový účet. V tomto případě byl zvolen Fond životního prostředí jako cílové místo, kam eventuální prostředky vybrané prostřednictvím onoho tzv. zeleného haléře půjdou, nicméně alternativou, která stojí za úvahu, je i možnost zřídit obdobným způsobem, jako to zřizuje atomový zákon, zvláštní účet. Každopádně ale jsem přesvědčen, že tento zvláštní druh poplatku, který je definičně jednoznačně určen k využití k ekologizaci a k vyrovnání dopadu hospodaření s elektrickou energií, respektive výroby elektrické energie, smysl má a že by v rámci druhého čtení, kam, jak doufám, tento zákon postoupí, měl být velmi vážně zvažován jako návrh, který má raison d´etre.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji místopředsedovi vlády a ministrovi financí ČR panu Pavlu Mertlíkovi. Nyní bude hovořit pan kolega Ambrozek, který se přihlásil. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Libor Ambrozek: Pane předsedající, páni ministři, kolegyně a kolegové, dovolte mi několik slov k předloženému návrhu.

Chtěl bych ocenit, že vláda učinila další, i když drobný krok na cestě k podpoře obnovitelných zdrojů a ve směřování k udržitelné energetice. Je to o to potěšitelnější, že předkladatelem je Ministerstvo průmyslu a obchodu, které na tyto požadavky slyšelo dříve velmi zřídka. Dá se zřejmě i ocenit fakt, že program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie, který schválila už Tošovského vláda a ke kterému se tato vláda loni přihlásila, je zakotven do zákona. Myslím si ale, že není úplně nejdůležitější, zda tento institut je v zákoně, ale zda tento institut nachází i podporu při sestavování státního rozpočtu. A na tomto místě bych chtěl vzpomenout fakt, že zatímco Ministerstvo životního prostředí přes státní fond se snaží uvolňovat poměrně značně prostředky na podporu obnovitelných zdrojů, aby tak Česká republika dotáhla Evropskou unii v procentech využití obnovitelných zdrojů energie, tak Ministerstvo průmyslu a obchodu jde cestou opačnou. Česká energetická agentura, která měla ještě loni rozpočet 300 milionů korun, má pro letošní rok navržených pouze 220 mil., což na podporu úspor energie, která myslím si je ještě perspektivnější než podpora obnovitelných zdrojů, je opravdu málo.

Diskutuje se tady o otázce zeleného haléře, který by měl sloužit k podpoře obnovitelných zdrojů energie. Možná zvolená forma není úplně nejšťastnější, i když 500 mil. korun na podporu této oblasti by bylo užitečných. Myslím si ale, že v této souvislosti by možná bylo vhodné otevřít diskusi o ekologické daňové reformě. Protože západní Evropa tam, kde šla cestou zvyšování daně z paliv a energií, tak šla zároveň cestou neutrálního daňového výnosu a snižování daní jiných. Tento odvod může působit jako jednostranné zatížení spotřebitelů. Proto by bylo vhodné, aby nebyl seminář jenom na téma udržitelné energetiky, ale zřejmě už i těch souvislostí ekonomických, aby Ministerstvo financí přemýšlelo - a vím, že nějaké týmy pracuji - jak v případě jakéhosi odvodu z elektrické energie, zda v případě zavedení daně z paliv a energií to bude kompenzovat snížením daní jiných, jestli daně z příjmu, nebo DPH, aby výnos byl neutrální, aby nebylo dále zvyšováno daňové zatížení obyvatelstva.

To jsou asi dvě hlavní poznámky, které jsem k tomu zákonu měl. Chtěl bych ocenit i to, že jsou aplikovány evropské směrnice, že bude konečně povinnost měřit - doufám - i v jednotlivých bytech dodávky tepla, protože v řadě sídlišť to ještě nefunguje, a že skutečně tento trend bude i legislativně podpořen, tedy trend k větším úsporám energie a k tomu, aby náročnost naší energetiky byla i do budoucna nižší. Skoro bych souhlasil s panem místopředsedou vlády Mertlíkem, že není nutné zbytečné odkládání projednávání tohoto zákona. Vím, že novela energetického zákona už je v připomínkovém řízení a bude tady velmi brzy, a myslím si, že jsme schopni to projednat tak, aby zákon mohl vejít v účinnost téměř současně.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu kolegovi Ambrozkovi. Hlásí se někdo dále do rozpravy? Ne. Hlásí se předseda hospodářského výboru pan kolega František Brožík.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP