(18.20 hodin)

(pokračuje Mertlík)

Na základě předchozích vzájemných telefonických rozhovorů vám sděluji následující skutečnosti. Vyšetřovatel zvláštního odboru Úřadu vyšetřování pro Českou republiku vede podle § 158/3 trestního řádu šetření pro podezření ze spáchání trestného činu padělání, pozměňování veřejné listiny podle § 176 odst. 1 trestního zákona, jehož se dopustil dosud neznámý pachatel tím, že vyhotovil listinu mající budit dojem lustračního osvědčení vystaveného na jméno Ing. Jan Stiess. Uvedenou listinu vydal Ing. Jan Stiess dobrovolně vyšetřovateli, který ji předal Kriminalistickému ústavu Policie ČR k odbornému zkoumání. Odborné vyjádření z oboru grafologie zpracované Kriminalistickým ústavem jednoznačně konstatuje, že listina vydaná Ing. Stiessem jako lustrační osvědčení není lustračním osvědčením vydaným Ministerstvem vnitra, nýbrž se jednoznačně jedná o padělek. Vedoucí zvláštního odboru pplk. Dr. Hádek.

Konstatuji tedy, že od pátku - já osobně jsem nebyl přítomen na ministerstvu v době, kdy to přišlo - resp. od pondělka mám k dispozici tento dopis, kde je poprvé černé na bílém napsáno, že pan Stiess předal Úřadu vyšetřování padělek lustračního osvědčení, což podle tohoto dopisu je patrné z vyjádření z oboru grafologie.

Mimochodem poznamenávám, že onen vysoký státní úředník, kterého se týkalo předchozí tiskové prohlášení Ministerstva vnitra, měl nějaký doklad, který byl "zhotoven kombinací technik barevného inkoustového tisku v kombinaci s černobílou elektrografií", což pro mne coby naprostého laika v daných oborech znamená, že to nejspíše byla xeroxová kopie, zatímco o grafologii jsem si vždy myslel, že je to věda, která posuzuje rukopisy. To ale není podstatné.

Podstatné je, že toto je nová informace, a jakmile Fond národního majetku bude mít od pana Stiesse opis jeho lustračního osvědčení z roku 1992, o který požádal, bude podnikat další kroky.

Zatím žádné další relevantní informace nemám, proto v této chvíli necítím potřebu prezidium FNM svolávat. Udělám to v okamžiku, kdy pro to bude dostatek nových podkladů. Pokud by o to kterýkoli člen prezidia FNM požádal, například jeho místopředseda Brožík nebo jiní členové z řad poslanců i ostatní, tak to samozřejmě učiním.

Nicméně chci konstatovat, že celý případ je natolik zvláštní včetně časového sledu všech událostí, které jsem uváděl, provází jej natolik masivní informační kampaň v médiích, proti níž tok úředních listin je velmi skromný, že si myslím, že rozhodovat je třeba s chladnou hlavou a po vyhodnocení příslušných skutečností, nikoliv pouze tiskových zpráv či článků novinářů.

A konečně - to je poslední věc, kterou chci říci v odpovědi na onu otázku - naprosto nejsem schopen odhadnout, zda pan Stiess je nebo není bývalý agent StB, naprosto nejsem schopen říci, zda mu v tomto směru důvěřuji nebo nedůvěřuji. Pana Stiesse jsem osobně poznal až poté, co byl zvolen prvním místopředsedou FNM. Chci nicméně konstatovat, že jako člen výkonného výboru první místopředseda a posléze předseda FNM pracuje velice zodpovědně a začíná velmi úspěšně zavádět do fungování FNM podstatně lepší řád a pořádek, než tomu bylo v minulosti. Pod jeho vedením - to je objektivní konstatace - se práce FNM podstatně zlepšila. Tato skutečnost mne vede k tomu, že se domnívám, že bez jednoznačného důkazu, že pan Stiess morálně či jakkoliv jinak pochybil, nevidím důvodu pro nějaké ukvapené řešení, kterého bychom eventuálně mohli litovat.

Když si vzpomenu na některé z formulací pana poslance, které použil ve své ústně kladené otázce, musím říci, že mě zamrazilo, neboť to byly velmi podobné formulace s těmi, které jsem slýchal před lety, když se široce diskutovalo v médiích o tom, zda je či není agentem StB místopředseda vlády ČR a ministr zahraničních věcí Jan Kavan.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pane ministře, děkuji za vaši obsáhlou odpověď na interpelaci pana kolegy Kořistky. Pan poslanec má možnost položit doplňující otázku.

 

Poslanec Zdeněk Kořistka: Děkuji, pane předsedající.

Pane ministře, já bych chtěl uvést na pravou míru - nevkládejte mi do úst něco, co jsem neřekl. Já jsem neřekl, že vím o jeho spolupráci s StB. Já cituji: Jak může tuto významnou funkci zastávat člověk, jehož možnou spolupráci se zločineckou organizací StB přetřásají veškerá média? To jsem řekl.

Za druhé - nejde přece o procedury, o techniku, o to, kdy co a v jaké formě předložil předseda FNM. Většina vaší odpovědi byla právě o tom, o technice, o dokladech, o tom, kdy co předložil. Jde přece o to, zda v této funkci, která je podle mne velice významná, je jeho věrohodnost a bezúhonnost zpochybněna. O to přece jde, zda ten člověk, který tuto funkci zastává, má morální kredit k zastávání této funkce. O tom jsem tady celou dobu hovořil. Nechci hodnotit, jestli tento člověk spolupracoval s StB. Já jsem tady naznačoval, že pokud se bude cítit ohrožen nebo dotčen, může se obrátit na soud, a jistě předseda FNM tuto situaci bude řešit u soudu, pokud se cítí dotčen.

Pro vaši informaci - protože jste mi neodpověděl v podstatě na žádnou z mých otázek, znovu vám je zopakuji: Proč stále trvá stav, že takto zpochybňovaný člověk stojí i dnes v čele FNM a dokdy bude tento stav trvat? Na to jsem se ptal, na nic jiného. Vaše odpověď byla bohužel pouze o technice a o tom, kdy kdo předložil nějaký doklad.

Tato odpověď mě vůbec neuspokojila. Mrzí mě, že Česká republika je pořád tou zemí, kde člověk není schopen odstoupit ze své funkce sám, pokud je zpochybněn, jak je to běžné v celé západní Evropě a v celém civilizovaném světě.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče, znovu apeluji na všechny -nyní spíše do příštího týdne -, aby dodržovali časové limity. Na interpelaci je vyhrazen čas dvě minuty, na doplňující otázku jedna minuta. V tuto chvíli má slovo ministr financí.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Budu stručný. Omlouvám se panu poslanci Kořistkovi, pokud jsem překroutil jeho úvodní otázku. Nebylo to ze zlé vůle, špatně jsem zřejmě slyšel.

Pokud byla základní otázka ta, proč takto zpochybněný člověk stojí nadále v čele výkonného výboru FNM, nezbývá mi než znovu konstatovat, tak jak jsem se to snažil vysvětlit ve svém poměrně obsáhlém vystoupení - za to se omlouvám - že prezidium FNM na svém zasedání, které bylo před čtyřmi pracovními dny, neshledalo relevantní podklady pro to, aby cítilo potřebu jej odvolat, a byl to jednomyslný názor tohoto orgánu.

Nicméně bych chtěl také konstatovat, že si nemyslím, že v čele FNM by měl stát člověk, o kterém je vážné dokazatelné podezření, že byl agentem StB, a samozřejmě vzápětí poté, co pan předseda prezidia FNM předloží příslušné doklady, resp. je předloží kdokoli jiný, eventuální kroky budou učiněny.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP