(15.40 hodin)

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji, pane poslanče, zaujměte své standardní místo. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které se nikdo nepřihlásil. Proto ji končím. Přistoupíme k rozpravě podrobné. Ani ta se nekoná.

Prosím o hlasování o předloženém návrhu usnesení, které předpokládám, že před sebou máte, a také pan poslanec Korbel ho zde ještě jednou zopakoval. Zahájím hlasování o tomto návrhu usnesení. Vidím zase špatný počet, prosím o odhlášení. Přihlaste se znovu svými identifikačními kartami.

 

Zahájil jsem hlasování o návrhu pana poslance Korbela. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 390 z přítomných 137 poslanců 136 bylo pro, jeden byl proti. Návrh byl přijat.

 

Tím jsme skončili projednávání bodu 101. Protože jsme před chvíli schválili přerušení této schůze do úterý 21. 12., v tuto chvíli končím dnešní jednací den.

 

(Jednání přerušeno v 15.42 hodin.)

***




Přihlásit/registrovat se do ISP