(13.10 hodin)

Poslanec Zdeněk Škromach: Další návrh: "…předložila Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky do únorové schůze Poslanecké sněmovny - do únorové schůze roku 2000 Poslanecké sněmovny zprávu o komplexním řešení celé problematiky tak, aby v co nejkratší době nepřípustná praxe nevyplácení mezd skončila."

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Stanovisko předsedy vlády? Neutrální až souhlasné. Stanovisko zpravodaje?

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Neutrální až souhlasné.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Zahajuji hlasování pořadové číslo 374. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 176 pro 147, proti 7. Návrh byl přijat.

 

Prosím o další návrh, je-li.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Ano, je ještě návrh pana poslance Šuláka, a to v tomto znění: "Poslanecká sněmovna podporuje vládu při prosazování a realizaci proexportní a průmyslové politiky směřující k oživení a revitalizaci českého průmyslu."

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Stanovisko předsedy vlády? Nadšeně souhlasné. Stanovisko zpravodaje?

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Výrazně kladné.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Výrazně kladné. Hlasování číslo 375 rozhodne o tomto návrhu. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Z přítomných 176 pro 89, proti 40. (Potlesk.).

 

Prosím o další návrh, je-li, pane poslanče.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Vzhledem k tomu, že žádné další návrhy nejsou, bude asi zřejmě nutné hlasovat o celkovém usnesení.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Ano, musíme hlasovat o usnesení jako celku. (Z pléna: Ne.) Musíme hlasovat o usnesení jako celku, ale asi chvilku vyčkáme, jestli tomu dobře rozumím. Zřejmě pan kolega Pilip nás podpořil.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Zeptám se ještě, zda je nutné číst chválené body usnesení znovu.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Ne, ne. Pouze o usnesení jako celku budeme hlasovat, o přijatých bodech, které prošly hlasováním kladně. Takže žádná zpochybnění nevidím. (Veselost v sále.) Aha. Takže zřejmě pan kolega Kořistka proti svému přesvědčení byl přemluven, že nás nechtěl podpořit. Prosím.

 

Poslanec Zdeněk Kořistka: Já vím, že pan premiér mě chválí, kde může, ale já jsem doopravdy hlasoval proti. Zpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Takže je zde námitka proti poslednímu hlasování.

 

Budeme v hlasování číslo 376 rozhodovat o námitce. Kdo souhlasí s vyslovením námitky, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

S námitkou byl vysloven souhlas. Z přítomných 177 bylo pro 130, proti 24.

 

Budeme tedy opakovat předposlední hlasování, které bylo zpochybněno, a námitka byla přijata k tomuto hlasování.

 

Nově budeme o tomto usnesení rozhodovat v hlasování číslo 377, které jsem zahájil. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Z přítomných 177 pro 88, proti 63.

 

Takže nyní budeme rozhodovat o usnesení jako celku, čili nově rozhodneme o všech návrzích, které byly přijaty. Byly to tři návrhy. O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 378. Jen se podívám, zdali nebude opět zpochybněno. - To se rozhodne - stenozáznam. Hlasujeme pouze o těch usneseních, která byla schválena.

 

Hlasování číslo 378 zahajuji. Kdo souhlasí, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

S usnesením jako celkem byl vysloven souhlas, když z přítomných 177 se pro vyslovilo 163, proti byl jeden.

 

Děkuji zpravodaji. Blahopřeji předsedovi vlády.

Kolegyně a kolegové, nyní přijde okamžik vyhlášení polední přestávky. Polední přestávka bude trvat do 14.20 hodin.

 

(Jednání přerušeno ve13.16 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP