(17.50 hodin)

(pokračuje David)

Tady opravdu asi těžko je možno do těchto věcí zasahovat, protože podobných záležitostí je za prvé velmi mnoho a jsou složité a většinou jsou záležitostí dlouhodobého vývoje rostoucí nevraživosti mezi pracovníky, a tam je opravdu těžko posuzovat, kdo, kdy, co a s jakým úmyslem, komu řekl či udělal apod. Nebylo by vhodné do těchto věcí zasahovat, pokud nebyl porušen zákon. Pokud by byl porušen zákon, pak je přirozeně zcela na místě do věci zasahovat, v opačném případě nikoliv. To je moje přesvědčení.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji ministru Ivanu Davidovi. Tím jsme, kolegyně a kolegové, vyčerpali všechny ústní interpelace na členy vlády. Končím tento bod a konstatuji, že zítra budeme pokračovat v 9.00 hodin.

Teď je několik prvních bodů na zítřejší den. Myslím si, že bodem číslo 1 zítra by měl být bod č. 61, kterým je "Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a OSN o Informačním centru Organizace spojených národů v Praze, sněmovní tisk 397", kterou bude zítra jako první bod předkládat ministr zahraničních věcí ČR pan Jan Kavan. To je zítřejší první bod.

Přeji vám dobrou noc a zítra v 9.00 hodin na shledanou.

 

(Jednání přerušeno v 17.52 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP