(10.00 hodin)

Poslanec Miloslav Výborný: Já navrhuji, aby se o všech pozměňovacích návrzích hlasovalo jedním hlasováním najednou. Pakliže ovšem kterýkoli z poslanců namítne, že si přeje o některém bodu hlasovat zvlášť, tak by mu podle mého mínění mělo být vyhověno, bude-li to možné, protože některé body jsou, pravda, vnitřně provázány.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Slyšeli jste návrh zpravodaje a nyní je na místě otázka, zda někdo z poslanců si přeje o některém z pozměňovacích návrhů hlasovat odděleně.

Žádnou takovou žádost nevidím, tudíž nechám odsouhlasit proceduru, tak jak ji navrhl pan zpravodaj. Budeme hlasovat nejprve o proceduře, která byla navržena, to je, aby bylo hlasováno o všech návrzích společně, pokud nebudou vzneseny námitky, s konstatováním, že námitky vzneseny nebyly.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 302, ve kterém rozhodujeme o této proceduře. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Z přítomných 188 pro 164 a jeden proti.

Konstatuji tedy, že námitky nebo návrhy na oddělené hlasování nezazněly, a můžeme tedy, pane zpravodaji, přistoupit k hlasování o všech pozměňovacích návrzích.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Pane předsedající, možná, že by bylo ještě vhodné zahájit rozpravu a v zápětí ji ukončit, kdyby se do ní nikdo nepřihlásil.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pane zpravodaji, já jsem to učinil předtím, než jste dostali slova, protože toto již byla závěrečná slova.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Takže to je dobrá zpráva. Potom, pane předsedající, doporučuji, abyste nechal hlasovat o pozměňovacích návrzích tak, jak jsou uvedeny v tisku 257/3 pod písmeny A, B a C.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Zahajuji hlasování pořadové číslo 303, ve kterém rozhodneme o těchto pozměňovacích návrzích, jak je zpravodaj specifikoval.

Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Z přítomných 187 pro 178, nikdo proti.

 

Pane zpravodaji, mám pocit, že v tuto chvíli není žádný pozměňovací návrh, o kterém by se dalo hlasovat.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Váš pocit, pane předsedající, je správný, a je proto třeba dát hlasovat o zákonu jako celku ve znění přijatých pozměňovacích návrzích.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji, pane zpravodaji. Přednesu závěrečný návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, podle sněmovního tisku 257, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 303. Kdo souhlasí s tímto návrhem, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Z přítomných 187 pro 164, jeden proti.

 

Blahopřeji ministrovi spravedlnosti, děkuji zpravodaji a nyní ještě faktická pana zpravodaje.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Dámy a pánové, pokud dovolíte, ještě několik slov na závěr.

Přijali jsme velmi komplexní novelu občanského soudního řádu a její projednávání v ústavně právním výboru nebylo jednoduché, a to mj. také z toho důvodu, že souběžně s touto novelou občanského soudního řádu předložila vláda dvě další novely občanského soudního řádu, které jsme projednávali, jednu z nich naposledy včera. To se bude zřejmě opakovat, protože lze očekávat, že v rámci normotvorné aktivity vlády a Parlamentu v příštím roce budeme projednávat celou řadu zákonů, jejichž součástí budou také novely občanského soudního řádu. Já bych velmi rád apeloval na pana ministra, aby v rámci přípravy těchto novel nedocházelo k chybám a aby komplexní procedurální předpis pro práci civilních soudců nebyl nakonec narušován vlastními návrhy vlády.

Děkuji, na shledanou.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu zpravodaji.

Kolegyně a kolegové, končím tímto projednávání bodu 85. Nyní bychom měli přistoupit, což nebude mít radost pan kolega Kalousek, k bodu č. 34, kterým je "Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 446, prvé čtení".

Máme na této schůzi i bod, který se týká novely tohoto zákona ve druhém, resp. třetím čtení, k oběma je pan kolega Kalousek zpravodajem. Další bod, který teď zmiňuji můžeme projednávat až po 12. hodině. Ale tento bod v prvém čtení můžeme projednávat nyní a já se omlouvám kolegovi Kalouskovi za mystifikaci, kterou jsem možná způsobil tím, že jsem řekl, že lze až po 12. hodině.

My jsme řekli, že tento bod, bod 34, bude za bodem 85. Bod 85 jsme nyní probrali, ale ono zřejmě došlo ke změně v pořadí schůze, což znamená, že zmiňovaný návrh na projednání bodu 34 byl míněn po projednání novely téhož zákona ve druhém, resp. třetím čtení, což znamená, že neplatí pouze to, že bod č. 85 je skutečným bodem č. 85. Doufám, že mi všichni rozumí.

Prosím tedy o dodání dalších podkladů, protože bychom neměli co projednávat.

Pan kolega Cyril Svoboda s procedurálním návrhem.

 

Poslanec Cyril Svoboda: Vážený pane místopředsedo, já navrhuji procedurální návrh, který se týká ústavního zákona o referendu, protože míra shody a míra neshody už je dnes dána, myslím si, že to nemusíme odkládat na zítřek, tedy na pátek. Můj návrh je, aby se hlasovalo o této otázce dnes.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Dobře. Dnes, v tuto chvíli? Musíte svůj návrh specifikovat, pane kolego. Můžeme začít jiný.

 

Poslanec Cyril Svoboda: Pane místopředsedo, asi to není možné hned teď, protože ani tu nevidím předkladatele, takže jen říkám, že to může být dnes. Tak to dejme na první bod po obědě, jestli je to možné.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Já mám pocit, že to možné je, takže procedurální návrh pana poslance Cyrila Svobody zní, abychom ústavní zákon o referendu o vstupu České republiky do Evropské unie, poslanecký návrh pana poslance Svobody, projednávali dnes jako první bod po polední přestávce.

 

O tomto procedurálním návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 305, které zahajuji.

Kdo je pro tento návrh, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh byl přijat. Z přítomných 169 pro 154, proti 3. Tento procedurální návrh byl přijat.

 

Nyní můžeme přistoupit k dalším bodům, které se týkají bloku zpráv, návrhů a dalších bodů.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP