Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
9. prosince 1999 v 9.03 hodin

Přítomno: 188 poslanců

 

(Jednání zahájeno v 9.03 hodin.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Vážené poslankyně, vážení poslanci, vážení členové vlády, zahajuji sedmý jednací den 19. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Chtěl bych vyjádřit přesvědčení, že dnešní den bude klidnější než den včerejší, který myslím překročil i naši obvyklou míru.

Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami, případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Pan poslanec Filip má náhradní kartu č. 2. O omluvení účasti na dnešním jednání z důvodů nemoci požádali pan poslanec Langer a paní poslankyně Buzková a z důvodů jednání v zahraničí poslanci Štěpová a Zvěřina. Pro nemoc se omlouvá z jednání sněmovny ministr Grulich, a ministři Grégr, Kavan, Kužvart a Rychetský se dostaví vzhledem k jednání Senátu a vzhledem k jednání s ministrem zahraničních věcí Maďarské republiky v Praze později.

Prosím, abyste se přihlásili svými kartami, náš počet nám umožňuje zahájit jednání.

 

Dnešní jednání začneme bodem

 

80.
Návrh poslanců Radima Turka a dalších na vydání zákona
o poskytnutí jednorázové peněžní částky
příslušníkům československých zahraničních armád v letech 1939 - 1945
/sněmovní tisk 251/ - třetí čtení

 

Zahajuji toto třetí čtení a prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele poslanec Radim Turek a zpravodaj petičního výboru poslanec Cyril Svoboda.

Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 251/3. Otevírám rozpravu, do které se přihlásil pan poslanec Štrait. Dávám mu slovo.

 

Poslanec Jaroslav Štrait: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte, abych využil dobrodiní jednacího řádu - pokládám za potřebné v obecné rozpravě znovu apelovat na pojetí zákona o poskytnutí jednorázového odškodnění příslušníkům československých zahraničních armád v letech 1939 - 1945. Současně vás žádám o uvážení pozměňovacích návrhů, které by mohly situaci alespoň trochu napravit.

Nepovažuji za vhodné, aby z návrhu zákona byly vyňaty další skupiny odbojářů, jako třeba partyzáni, účastníci českého odboje, dobrovolníci ze Španělska, příslušníci Stráže obrany státu, pokud ještě někteří žijí, kteří bránili republiku jako první na podzim r. 1938.

Znovu dávám důrazně na vědomí, že vázne odškodnění totálně nasazených, a fakt, že z Německa jsme dosud nedostali ani korunu a Německo nám dluží 305 miliard Kč válečných reparací. Schválený zákon bude působit mezi účastníky odboje českého lidu proti nacismu jako výbušnina. V souladu s jednacím řádem, § 95 odst. 2, dávám návrh na opakování druhého čtení.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Tento názor jsem vyslechl, ale chtěl bych panu poslanci říci, že tento návrh je o tom, co budeme někomu dávat my, ne co eventuálně někdo jiný by dával nám. Doufám, že tyto dvě věci odlišujete.

Kdo se dále hlásí do rozpravy? (Nikdo se nehlásil.) Rozumím, že navrhovatel a zpravodaj využijí svého práva vystoupit se závěrečným slovem. Rozpravu jsem tímto ukončil.

 

Poslanec Radim Turek: Vážený pane předsedo, vážená Poslanecká sněmovno, já jsem již zmiňoval v prvním i druhém čtení, že nikdy nemůžeme samozřejmě ocenit do poslední koruny nekonečné úsilí našich občanů, kteří se snažili bojovat proti fašistické zvůli.

Nicméně chápu snahu pana poslance Štraita ocenit všechny, kteří se zapojili. Kdybychom ale přijali tuto logiku věci a zapracovali to do poslaneckého návrhu, tak bychom se dostali do trochu jiných dimenzí, protože proč jsme potom nepřijali tu logiku, kdy jsme oceňovali oběti fašistické perzekuce, oběti politické zvůle posledních čtyřiceti let. Nakonec i totálně nasazení mají být oceněni. Všechny tyto problematiky se ale řeší zvláštním způsobem, protože všechny mají svá specifika, která je třeba nějakým způsobem ošetřit.

Po konzultacích i s oddělením pro veterány na Ministerstvu obrany jsem došel k závěru, že není prostě možné zařadit tento návrh v tuto chvíli do tohoto návrhu. Jsme připraveni v případě, že bude opět vůle v Poslanecké sněmovně, začít pracovat na tomto návrhu v příštím roce tak, aby se s ním mohlo počítat v návrhu rozpočtu pro r. 2001. Myslím si, že je to dostatečné vyjádření vůle a že je zde snaha dojít konečného uspokojení všech, kterých se to týká.

Nedoporučoval bych proto tento návrh v tuto chvíli. Je tam spousta i administrativně technických problémů a nevím, kdo by v tuto chvíli vytvářel např. komisi pro posouzení čistoty všech čestných prohlášení, podle kterých se přisuzovalo podle zákona č. 255/1946 potvrzení o účasti v národním odboji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP