Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
3. prosince 1999 v 9.02 hodin

Přítomno: 182 poslanců

 

(Jednání opět zahájeno v 9.02 hodin.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, milé hosté, zahajuji čtvrtý jednací den 19. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Zatím mám avizováno pouze to, že paní poslankyně Jungová má náhradní kartu č. 9 a Petr Šulák má náhradní kartu č. 8.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešní jednání požádali tito poslanci: pan poslanec Ivan Langer - nemoc, pan poslanec Jiří Václavek - částečně a pan kolega Jan Zahradil - nemoc. Z vlády požádali o omluvení tito členové. Pan místopředseda vlády Pavel Rychetský - jednání u Ústavního soudu, a ministr obrany Vladimír Vetchý - zasedání Severoatlantické rady na úrovni ministrů obrany v Bruselu. Další omluvy jak z řad členů vlády, tak z řad poslanců nemám.

Budeme pokračovat dalšími body podle schváleného pořadí. Připomínám, že před polední přestávkou budeme projednávat blok bodů 86 - 89, což jsou volby.

Nyní budeme pokračovat bodem č. 43. Tímto bodem je

 

43.
Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém progamu na úhradu ztráty
Konsolidační banky Praha, státního peněžního ústavu, za rok 1998
/sněmovní tisk 363/ - druhé čtení

 

Technické sdělení - pan kolega Tlustý má náhradní kartu č. 1.

Předložený návrh ve sněmovním tisku 363 předloží sněmovně místopředseda vlády a ministr financí ČR pan Pavel Mertlík.

Pane místopředsedo, než vám udělím slovo, požádám vás o chvíli strpení, protože v této atmosféře se jednat nedá. Kolegyně a kolegové, již po mnohokráte jsem vás žádal, abyste ztišili svůj hlas. Činím tak i v tuto chvíli. Prosím všechny, kteří nejsou schopni umožnit svým kolegům, aby mohli pracovat, aby opustili tento jednací sál.

Budeme čekat, zřejmě máme času dost. Pane místopředsedo, omlouvám se vám, ale v tomto prostředí se nedá pracovat. Vezmu to zleva. Prosím kolegu Hofmana, aby nevyrušoval, kolegu Teplíka, kolegu Kalouska.

Prosím, pane místopředsedo.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, návrh tohoto dluhopisového zákona, resp. o státním dluhopisovém programu, jsem podrobně odůvodnil již při příležitosti prvního čtení. Informaci bych chtěl doplnit tím, že zásadním důvodem pro návrh vlády řešit ztrátu Konsolidační banky dluhovým způsobem, a nikoli uhradit ji v rámci rozpočtu na rok 1999, je důvod rozpočtové asymetrie. Restrukturalizační náklady a s tím spojené finanční operace totiž na jedné straně zvyšují výdaje státního rozpočtu, zatímco na druhé straně jsou následně příjmy směřovány do rozpočtu Fondu národního majetku. Je zde rozdíl mezi rozpočtem a Fondem národního majetku.

Právě proto vláda navrhuje řešit problém majetkově, to je emisí státních dluhopisů v rámci samostatného zákona o dluhopisovém programu. Protože jsem si vědom toho, že problematika Konsolidační banky je problematikou, která je velmi živá pro řadu poslanců ze všech složek politického spektra reprezentovaného v této sněmovně, chtěl bych říci dvě nebo tři další věci k celému problému či problematice Konsolidační banky. S tímto návrhem tyto věci velmi úzce souvisí.

Je zájmem vlády - a to bych chtěl podtrhnout, protože vím, že ne všichni poslanci tomuto věří - dosáhnout toho, aby Konsolidační banka fungovala jako transparentní instituce. S tím souvisí některé možnosti. Především víte dobře z návrhu zákona o státním rozpočtu, který byl projednán ve výborech a bude projednáván příští týden, že nová verze byla doplněna sešitem "K", který popisuje hospodaření…

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pane ministře, opět vás přeruším. Nezlobte se na mě, kolegyně a kolegové, ale pokud je někdo členem tohoto zákonodárného sboru a nemá v sobě trochu slušnosti, aby nechal pracovat ty, kteří pracovat chtějí, tak si myslím, že v tomto sboru nemá co dělat. Nezlobte se na mě, že to říkám tak tvrdě, ale podívejte se na reakci lidí, kteří sledují zasedání tohoto zákonodárného sboru, co si myslí o dvou stech poslancích, kteří musí být neustále hůře než ve škole napomínáni. Považuji to za něco naprosto neskutečného.

Prosím, pane místopředsedo.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Chci upozornit na sešit "K" návrhu státního rozpočtu, kde se vláda snažila co nejlépe, přehledně, dle svého nejlepšího vědomí a svědomí popsat stav a vývoj hospodaření Konsolidační banky a návrhy na její transformaci, které vyplývají z vládního usnesení přijatého vládou nedávno a o němž očekáváme, že bude realizováno pravděpodobně začátkem příštího roku.

S tím souvisí další návrh, který hodláme uskutečnit, a to formou zasedání rozpočtového výboru. Myslím si, že by bylo dobré, kdyby poslanci rozpočtového výboru využili třeba jedno ze svých výjezdních zasedání k tomu, aby na něj pozvali vedení Konsolidační banky a třeba také revitalizační agentury a velmi podrobně s nimi prodiskutovali představy vedení těchto ústavů o dalším vývoji tohoto velmi podstatného sektoru veřejných financí u nás. Chci tím pouze říci to, že vláda má skutečný zájem o informační otevřenost kolem těchto transformačních institucí, včetně Konsolidační banky, samozřejmě s výhradou toho, co je předmětem obchodního tajemství. To je samozřejmá věc.

Doporučuji znovu v rámci druhého čtení ke kladnému zhodnocení návrh tohoto zákona. Transparentnost je i pro nás klíčovou věcí a takovéto eventuálně další kroky, budou-li navrženy, jsme připraveni činit.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP