(14.50 hodin)

(pokračuje Buzková)

Pan poslanec Krása navrhl, aby bod 66 navrženého pořadu schůze byl projednán jako první bod ve čtvrtek 2. 12.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 10 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 187 pro vyslovilo 140, proti 30.

 

Pan poslanec Talíř navrhl přeřadit bod 31, což je návrh poslanců Radko Martínka, Talíře a Kučery, jako bod 2 pořadu jednání. Je to opakované druhé čtení a v souvislosti s tím přeřadit bod 72, třetí čtení téhož návrhu zákona, jako druhý bod jednání ve čtvrtek 2. 12.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 11 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 11 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 188 pro vyslovilo 144, proti 35.

 

Pan poslanec Kalousek navrhl, aby body 29 a 30, což je vládní návrh zákona o státním rozpočtu a časový harmonogram jeho projednávání, byly zařazeny jako body 1 a 2 ve středu, to je zítra.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 12 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 12 tento návrh nebyl přijat, když se z přítomných 188 pro vyslovilo 58, proti 113.

 

Pan poslanec Vidím navrhl vyřadit bod 83 navrženého pořadu schůze.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 13 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 13 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 187 pro vyslovilo 112, proti 37.

 

Pan poslanec Ambrozek navrhl bod 47, sněmovní tisk 384, zařadit za bod 15, to je sněmovní tisk 425, a bod 56, sněmovní tisk 440, zařadit za bod 16, což je sněmovní tisk 426.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 14 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 14 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 188 pro vyslovilo 150, proti 5.

 

Paní poslankyně Jirousová navrhla zařadit nový bod, který měl poměrně obsáhlé znění. Tento návrh mi nedodala písemně. Prosím ji, aby přednesla ještě jednou - už bez zdůvodnění - znění návrhu, který předložila.

 

Poslankyně Taťána Jirousová: Informace prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu o zprávě Nejvyššího kontrolního úřadu k Všeobecné zdravotní pojišťovně a ministra zdravotnictví o výsledku kontroly Všeobecné zdravotní pojišťovny.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Paní poslankyně, jsou to dva body, nebo jeden bod? Jeden.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 15 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 15 tento návrh nebyl přijat, když se z přítomných 187 pro vyslovilo 85, proti 83.

 

Pokud jsem to pochopila, první část návrhů pana poslance Beneše je totožná s tím, co bylo schváleno v návrhu pana poslance Ambrozka. Nyní bychom tedy hlasovali o tom, dále zařadit body 19, 20, 21, 23 a 24, a pak pokračovali dle navrženého programu.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 16 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 16 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 188 pro vyslovilo 145, proti 5.

 

Pan poslanec Kvapil navrhl bod 34 zařadit za bod 9 a bod 42 za bod 16.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 17 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 17 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 188 pro vyslovilo 99, proti 68.

 

S procedurální poznámkou se hlásí pan poslanec Matulka, kterému uděluji slovo.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Paní předsedající, rozhodli jsme v jedné věci úplně odlišně, protože jsme za bod 16 zařadili body, které navrhl kolega Beneš, a stejně tak za bod 16 bod 42. Vyberme si, co jsme zařadili za bod 16.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Omlouvám se za to, že nejsem schopna přesně vidět, co jsme kam zařadili, při takovém množství návrhů. Já jsem přesvědčena o tom, že když se v předchozím hlasování rozhodne, že něco bylo zařazeno za nějaký bod, a pak se rozhoduje o dalších bodech, tak ty další body jsou zařazeny až za ty, o kterých se rozhodlo dříve. Myslím, že tak tomu je i po tomto hlasování.

Návrh pana poslance Recmana je - jak jsme si řekli - nehlasovatelný. Pan poslanec Matulka má další procedurální poznámku.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Mám jen požadavek na vás, paní předsedající, abyste řekla, podle kterého ustanovení jednacího řádu je návrh pana poslance Recmana nehlasovatelný.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Já to samozřejmě za chvíli sdělím. Poprosím v této chvíli o konzultaci legislativu. Budeme pokračovat v hlasování a k tomuto bodu se vrátíme před ukončením tohoto bodu.

Paní poslankyně Kupčová navrhla, aby bod 7 návrhu pořadu, sněmovní tisk 257, "Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/63 Sb., občanský soudní řád", byl zařazen za bod 39 jako poslední bod bloku zákonů projednávaných ve druhém čtení.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP