(16.00 hodin)

(pokračuje Gross)

Odhlásil jsem vás v tuto chvíli, takže prosím o novou registraci.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 14, ve kterém rozhodneme o tomto návrhu. Kdo je pro procedurální návrh pana poslance Škromacha, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 179 pro 82, proti 91. Návrh nebyl přijat.

 

V tuto chvíli pokračujeme dále v projednávání. Je otevřena rozprava. Táži se, zda se do ní ještě někdo hlásí. Ne. Rozpravu uzavírám. V tuto chvíli prosím pana zpravodaje, aby zrekapituloval rozpravu a řekl, o jakých návrzích v tuto chvíli můžeme hlasovat. Pak se zeptám pana ministra, zda si přeje závěrečné slovo.

 

Poslanec Milan Cabrnoch: V obecné rozpravě zazněla řada argumentů, jejichž opakování pokládám za zbytné, a jeden návrh, a to návrh na zamítnutí návrhu zákona.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Vidím zdviženou ruku místopředsedy vlády České republiky pana Vladimíra Špidly. Hovoří první místopředseda vlády pan Špidla.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Dámy a pánové, nebudu již reagovat na rozpravu, ale dovolte mi, abych předložil z pověření předsedy vlády zhruba toto sdělení: pokud bude na jednání sněmovny zařazen samostatný bod, který se bude týkat případného setrvání ministra zdravotnictví ve funkci, premiér bez ohledu na to, že ústavní pořádek jej k tomu nenutí, bude reagovat a odvolá pana ministra do 1. 12. tohoto roku. (Ohlas v sále.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji místopředsedovi vlády ČR panu Špidlovi. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Ne. Uzavírám rozpravu, protože byla otevřená.

 

V tuto chvíli budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí tohoto návrhu zákona. Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 15 na zamítnutí předloženého návrhu zákona.

Zahajuji toto hlasování a ptám se: Kdo je pro, nechť zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 179 pro 90, proti 89. Návrh byl přijat.

 

Počkáme, zda nedojde ke zpochybnění tohoto hlasování. (Po chvíli:) Žádné zpochybnění v tuto chvíli nevidím. Konstatuji, že vládní návrh zákona byl zamítnut.

Kolegyně a kolegové, tím končím projednávání tohoto vládního návrhu. Tím byl obsah 18. schůze Poslanecké sněmovny vyčerpán. Končím 18. schůzi Poslanecké sněmovny, neboť není co na této schůzi projednávat.

Vracíme se zpátky ke schůzi sedmnácté. Jelikož je zapotřebí přepnout hlasovací zařízení, vyhlašuji na 15 minut přestávku v jednání.

 

(Schůze ukončena v 16.05 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP