(15.50 hodin)

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pane kolego, berte toto jako první upozornění na jednání k této věci.

 

Poslanec Petr Šulák: Prostě toto vydírání…

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Je to druhé napomenutí, abyste hovořil k věci. Já vás v tuto chvíli upozorňuji, že můžete vznést námitku proti mému rozhodnutí se chystat odejmout vám slovo. Děkuji.

 

Poslanec Petr Šulák: Opakuji - je to vydírání a rukojmími deset milionů lidí.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Dále hovoří pan kolega Zdeněk Škromach. Prosím.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené dámy a pánové, zákon č. 48/1997, který projednáváme, má zásadní význam pro naše zdravotnictví. Samozřejmě to, o čem hlasujeme, je jeden jediný paragraf nebo část paragrafu - a to je vlastně datum. Datum účinnosti tohoto zákona.

Vzhledem k tomu, že výbor nepřijal většinové usnesení v této věci, zůstává v platnosti návrh původní, to znamená, že se účinnost tohoto zákona prodlužuje na dobu neurčitou. Já hodlám v podrobné rozpravě přednést návrh na to, aby účinnost tohoto zákona byla omezena do konce roku 2000.

Z tohoto hlediska samozřejmě by bylo možné, abychom se seznámili podrobně s celým zákonem. Tento zákon by bylo dobré si přečíst, aby sněmovna věděla, o čem vlastně jednáme, v případě, že by docházelo k tomu, že by se směšovala diskuse o tomto zákonu s diskusí o situaci v resortu zdravotnictví. Samozřejmě to je problém. To spojování tohoto zákona se situací v resortu zdravotnictví - na to nepřišel pan premiér, ale od počátku to bylo spojováno i na výboru vždy ze strany opozice s tímto zákonem. Situaci, která tady je, budeme řešit.

Ještě navrhuji - a je to procedurální návrh - abychom před ukončením obecné rozpravy přerušili toto jednání do devíti hodin zítřejšího dne. Důvodem tohoto návrhu je to, aby se mohl tohoto jednání zúčastnit - protože tady byl často vzpomínán a mohl by říci svůj názor - premiér Miloš Zeman. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pane kolego, děkuji. Váš procedurální návrh registruji. Ptám se, jestli o něm chcete hlasovat bezprostředně, nebo až po vyčerpání všech přihlášek. Po vyčerpání všech přihlášek.

V tuto chvíli písemnou přihlášku do rozpravy nemám. Hlásí se místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věci pan kolega Vladimír Špidla.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené poslankyně, vážení poslanci, v debatě o zákonu 48 je velmi důležité rozlišovat mezi tím, co je podstatné, a co je naopak nepodstatné. Musím zcela jasně říci, že podstatný je zákon a nepodstatný je osud jakkoliv kritizovaného resortního ministra. Podstatné je to, že naše rozhodnutí může zasáhnout zdravotnictví jako celek. A může se nám stát, že se zpronevěříme jedné ze základní povinností odpovědného politika, totiž - udržet jakýkoli děj pokud možno pod kontrolou. Odmítneme-li zákon, vstupujeme do světa, kde neznáme důsledky. A znamená to, že se dáme na cestu svým způsobem dobrodružnou a sněmovny nehodnou.

Jiné možnosti, které byly naznačeny - legislativní nouze, případně využití jiného zákona - jsou cesty, které jsou spojeny s mnoha úskalími, snižují pravděpodobnost správného rozhodnutí. Neschválení zákona by zasáhlo naprosto všechny. Zasáhlo by poskytovatele, ať jsou jimi nemocnice, nebo privátní lékaři, zasáhlo by lékárníky, zasáhlo by celý systém jako celek a v prvé řadě by zasáhlo pacienty.

V okamžiku, kdy rozhodujeme o této důležité věci, jsme uzavřeni do stěn sněmovny a za stěnami sněmovny je ovšem situace jiná. Odmítnutí zákona a hledání nějaké jiné, poněkud opožděné cesty, nás postaví do situace, kdy prostě budeme pohrdat občany, budeme pohrdat onou tetou z Orlických hor, které dáme pár dnů nejistoty, jak to bude s jejími léky na srdce.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, snad ještě nikdy nebylo naše rozhodování ve sněmovně tak vyhrocené, ještě snad nikdy jsme nestáli tak těsně na hranici mezi dobrem a zlem. Hlasovat proti znamená pohrdat důstojností prostého života, znamená pohrdat důstojností tisíců, znamená pohrdat uměřeností a přitakávat chaosu. Nikdo z těch, kdo tak učiní, se neobhájí ani před svým svědomím, ani před veřejností.

Dámy a pánové, Erich Fromm svého času řekl: "Přežití lidstva záleží na lidském srdci, na tom, zda přitaká životu, nebo smrti." Dámy a pánové, ponořte se do svých srdcí a poslechněte hlas, který přitakává životu. Máme čas. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Hovořil pan místopředseda vlády České republiky Vladimír Špidla. Písemnou přihlášku do rozpravy nemám, nicméně registruji přihlášku zpravodaje pana kolegy Cabrnocha. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Milan Cabrnoch: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, nejsem přesvědčen, že bychom měli do nekonečna protahovat debatu nad tímto velmi jednoduchým návrhem zákona. Cítím povinnost ohradit se proti dvěma argumentům, které zde v diskusi zazněly. Není pravda, jak konstatoval předseda výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, že byl tento zákon vždy právě námi spojován s osudem ministra. Pokládám za zcela nutné přiznat - a je legitimní říci nahlas - že my jsme to byli, kteří navrhovali zařazení odděleného bodu na výboru, a nikoliv ti, kdo to zablokovali. Stejně tak tomu bylo i ve sněmovně.

Velmi vážně, podobně jako vy, vnímám slova pana místopředsedy vlády pana Vladimíra Špidly. Slova, která poměrně dramatickým způsobem popisují rizika, která by mohla snad nastat v případě vzniku neúčinnosti zákona o veřejném zdravotním pojištění.

Chci jen konstatovat se vší vážností, že lituji, že tato rizika nezvážil pan místopředseda vlády ve chvíli, kdy jako předseda výboru pro sociální politiku a zdravotnictví časové omezení tohoto nadmíru důležitého zákona prosazoval. Děkuji. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Hovořil pan kolega Škromach. Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy? Ne. Obecnou rozpravu uzavírám.

V tuto chvíli… Pardon, byl zde procedurální návrh pana kolegy Škromacha, takže mé uzavření rozpravy je tudíž neplatné, protože jsem nemohl uzavřít rozpravu, když dříve zazněl procedurální návrh. Procedurální návrh zazněl na přerušení projednávání tohoto bodu do devíti hodin před ukončením obecné rozpravy.

Nejprve budeme tedy hlasovat o tomto návrhu a poté jsem ještě registroval… Ne, další přihláška není.

Je zde procedurální návrh, aby bylo přerušeno projednávání tohoto bodu. Nicméně musím zagongovat, aby poté nedocházelo ke zpochybnění hlasování.

V hlasování pořadové číslo 14 rozhodneme o návrhu pana kolegy Škromacha na přerušení projednávání tohoto bodu před ukončením obecné rozpravy do devíti hodin zítřejšího dne.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP