(15.40 hodin)

(pokračuje Krása)

Je na odpovědnosti pana premiéra a pana ministra zdravotnictví, aby po novém roce nedošlo k narušení systému zdravotní péče. Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: To byl pan kolega Krása. Nyní bude hovořit předseda poslaneckého klubu KSČM pan kolega Filip. Potom faktická pan kolega Šulák.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Pane předsedající, paní a pánové, dovolte, abych vyslovil svůj podiv nad tím, že pan kolega Krása není schopen, když ho předsedající upozorní, aby mluvil k věci, přestat číst z papíru a mluvit opravdu k věci, ale pouze přečíst to, co mu někdo napsal.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Dále řádně přihlášený do rozpravy je pan poslanec Miroslav Ouzký, připraví se paní kolegyně Taťána Jirousová.

Omlouvám se, hlásí se předseda poslaneckého klubu Kasal. Omlouvám se, pane poslanče, kamera, která je před vámi, zkomplikovala situaci.

 

Poslanec Jan Kasal: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, rád bych vás seznámil v několika větách se stanoviskem poslaneckého klubu KDU-ČSL.

Nebyl to náš poslanecký klub, který si přál existenci novely tohoto zákona spojovat s personálními otázkami. Byl to pan premiér Miloš Zeman, byť se to paní poslankyni Orgoníkové nezdá. Dá se to dokladovat.

Nerad bych se dopustil některé chyby jako někteří kolegové z vládní strany, aby strašili naše občany tím, že nebude-li přijata tato novela, dojde k nějakému chaosu. Nedojde. Troufám si ale tvrdit, že pokud premiér této vlády spojil otázku novely tohoto zákona s otázkou životnosti ministra zdravotnictví, neudělal dobře. Jednak se to dle mého soudu nedělá, není to obvyklé, a jednak tuto novelu pohřbil.

Musel bych opakovat to, co tady několikrát zaznělo, že pan ministr David nejen mezi politickými stranami, ale především mezi odbornou veřejností nepožívá důvěry, kterou by ministr vlády ČR měl mít.

Poslanecký klub KDU-ČSL si nepřeje, aby došlo k prohlubování chaosu ve zdravotnictví, a proto podpoří pozměňovací návrh pana poslance Škromacha, který bude předmětem hlasování v co nejbližší době, nejen proto, že je to návrh pana poslance Škromacha, ale také proto, že na rozdíl od návrhu pana ministra je to návrh, který je časově limitován jedním rokem. Myslím, že je to seriózní nabídka. Nepočítejte ale s tím, že do budoucna by bylo možno otázku důvěry v jednoho ministra spojovat s některým ze zákonů.

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Hovořil předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL pan Jan Kasal. Nyní bude hovořit pan kolega Ouzký, připraví se paní kolegyně Jirousová.

 

Poslanec Miroslav Ouzký: Děkuji, pane předsedající. Když jsem viděl bouři nevole, která se strhla při vystoupení kolegy Krásy, nevím, jak dlouho necháte hovořit mne.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Krátce, pane kolego.

 

Poslanec Miroslav Ouzký: Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, dnes projednáváme novelu zákona, která se vrací v různých podobách do parlamentu a za dobu opakovaného projednávání se stala symbolem nespokojenosti Poslanecké sněmovny s prací Ministerstva zdravotnictví. Je to symbol, který měl upozornit premiéra této vlády na nutnost zásadní změny v čele tohoto resortu.

Víte, že Poslanecká sněmovna nemá ze zákona mnoho možností, jak vyjádřit nespokojenost s prací jednoho ministra, pokud nechce vyslovovat nedůvěru vládě jako celku. Má možnost pouze přijímat usnesení, v interpelacích či ve vystoupeních jednotlivých poslanců či zástupců jednotlivých klubů dávat najevo svou nespokojenost a žádat premiéra vlády o řešení daného stavu. To se za uplynulý rok opakovaně stalo, naposledy v této sněmovně před dvěma měsíci při prvním čtení tohoto tisku. Myslím, že každý moudrý premiér by měl naslouchat signálům, které z Poslanecké sněmovny přicházejí. Předseda této vlády prohlásil, že by odvolal ministra zdravotnictví, který by - zkráceně cituji - se stal nástrojem lobby zaměstnaneckých pojišťoven nebo nástrojem lobby zahraničních farmaceutických firem, odvolal by toho ministra zdravotnictví, který by se stal nástrojem lékárenské lobby, který uzavřel smlouvu na vrtulníkovou záchrannou službu s firmou, která vůbec nemá vrtulník.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pane kolego, v souladu s § 59, odst. 4 vás volám k tomu, abyste hovořil k věci.

 

Poslanec Miroslav Ouzký: Děkuji za upozornění.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Mám k dispozici dvě tato upozornění.

 

Poslanec Miroslav Ouzký: Pouze tohoto pana ministra by pan premiér odvolal. To vše ministr David skutečně nezpůsobil.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pane kolego, musím konstatovat, že jsem i podruhé povinen vás upozornit, že nehovoříte k věci. Situaci nechci eskalovat, ale obávám se, že se tomuto nevyhneme, pokud kolegyně a kolegové, kteří zde diskutují, se alespoň částečně nebudou dotýkat materie, kterou v tuto chvíli projednáváme.

 

Poslanec Miroslav Ouzký: Chtěl jsem pouze zdůvodnit, proč se hodlám připojit k návrhu na zamítnutí tohoto tisku. Jestliže si vysvětlení sněmovna nežádá či odmítá…?

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Myslím, že argumenty, které jste vznesl, jsou zřetelné.

 

Poslanec Miroslav Ouzký: Ještě mi nebyla dána možnost vznést argumenty. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji vám za pochopení. Pokud se takovéto diskusní příspěvky budou opakovat, bude muset sněmovna podle jednacího řádu rozhodnout o námitce, kterou poslanec, který je přerušen, může vznést. Říkám vám nástroj, kterým se můžete bránit proti mně, že vznesete námitku proti tomu, jak v tuto chvíli interpretuji vaše vystoupení. O této námitce se bude hlasovat.

 

Poslanec Miroslav Ouzký: Nehodlám využívat této možnosti a nehodlám stupňovat napětí v tomto sále.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji vám. Věřte, že ani pro mne to není jednoduché. Fakticky se hlásí pan kolega Janeček.

 

Poslanec Josef Janeček: Obávám se, pane řídící schůze, že v tomto výjimečném případě nemáte pravdu, protože to byl pan premiér, který rozšířil projednávání právě o otázku důvěry. Znamená to, že on rozšířil tento bod a k tomuto celému bodu se diskutuje. Všichni poslanci vědí, že uvnitř problém není; problém je v interpretaci premiéra a řada diskutujících na tuto interpretaci reaguje. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Budeme pokračovat dále v diskusi. Přihlášena je paní kolegyně Jirousová. Paní kolegyně, prosím, přistupte k řečništi. Poté se přihlásil pan kolega Petr Šulák. Prosím, paní kolegyně.

 

Poslankyně Taťána Jirousová: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, klub KSČM podpoří vládní novelu zákona 48/1997 Sb., tisk č. 336, protože jsme si vědomi, že situace, která by nastala neprodloužením platnosti tohoto zákona, by mohla rozvrátit celé zdravotnictví. Nebyly by ze zákona dány povinnosti zdravotních pojišťoven, ale ani práva pacientům.

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji paní kolegyni Jirousové. Nyní vystoupí Petr Šulák, připraví se Zdeněk Škromach.

 

Poslanec Petr Šulák: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, sleduji-li rozpravu o tomto zákoně, domnívám se, že je to vydírání, dokonce je to velmi nebezpečné vydírání.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pane kolego, i vás musím volat k tomu, abychom hovořili k věci. Měřítko musím mít pro každého stejné.

 

Poslanec Petr Šulák: Máme obecnou rozpravu, myslím si, že tyto věci je třeba tady říci.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP