(14.50 hodin)

Poslanec Cyril Svoboda: Pane místopředsedo, podle mne se zde naprosto účelově vykládá to ustanovení, protože to přece zní takto: Předseda sněmovny zajistí vytištění usnesení výboru k návrhu zákona, nebo popř. oponentní zprávu. Ale musí být napřed usnesení výboru, potom k usnesení výboru oponentní zpráva. To je v logice věci. Myslím, že bychom zde zaváděli nové tradice.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Kolegové, dovolím si v tuto chvíli - abychom skutečně četli přesné ustanovení § 92 odstavec 2. Tam se hovoří, že předseda sněmovny zajistí vytištění usnesení výboru, popř. oponentní zprávy k návrhu zákona. Nikoliv k usnesení výboru, pane poslanče Svobodo.

Nicméně domnívám se, že v tuto chvíli je možné postupovat pouze podle ustanovení § 57 odstavec 1, to znamená, že není-li poslancům doručen ve lhůtě 24 hodin před projednáváním sněmovní tisk k návrhu zákona, resp. nebyla-li taková lhůta dodržena, může být navrženo odročení o takovémto pořadu do doby, kdy takováto lhůta podle mého názoru uplyne. Toto je jediný návrh, který je v této chvíli hlasovatelný. Já ho nevznáším a prosím kolegy, kteří s takovým návrhem koketují, aby jej vznesli v duchu, jak to přednáším.

Pan poslanec Škromach.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Já si tento návrh osvojuji a vznáším ho.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: S dovolením ocituji § 57 odstavec 1, aby všichni kolegové a kolegyně věděli, na základě kterého ustanovení jednacího řádu budeme v této chvíli postupovat: "Projednávání bodu pořadu, k němuž má sloužit jako podklad sněmovní tisk, se zahájí, byl-li všem poslancům takový podklad doručen. Sněmovní tisk, nejde-li o návrh zákona, se poslanci doručí nejméně 24 hodin před jeho projednáváním. Nebyla-li tato lhůta dodržena, může poslanec navrhnout odročení jednání o takovémto bodu pořadu. O návrhu na odročení jednání rozhodne sněmovna hlasováním bez rozpravy."

To znamená, že v tuto chvíli bez rozpravy rozhodneme o návrhu na odročení projednávání tohoto bodu do doby doručení takovéhoto podkladu pro jednání Poslanecké sněmovny.

Chci se zeptat, jestli je námitka o takovémto hlasování. Námitku nevidím.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Jen drobné upřesnění: do doby 24 hodin od doručení tohoto sněmovního tisku.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano. V tuto chvíli nejprve zagonguji. Prosím všechny, kteří se chtějí zúčastnit hlasování, aby se dostavili do jednacího sálu. Na vaši žádost vás odhlašuji a prosím, abyste se zaregistrovali svými hlasovacími kartami, neboť budeme hlasovat o návrhu pana poslance Škromacha na odročení.

 

V tuto chvíli zahajuji hlasování pořadové číslo 11. Kdo je pro předložený návrh na odročení? Kdo je proti?

Z přítomných 167 pro návrh 85, proti 82. Návrh byl přijat.

 

Přece jen počkám, neboť vidím pohyb některých kolegů ke stolku, kde budou moci zjistit konkrétní výsledky hlasování. Už v tuto chvíli vidím některé kolegy zpochybňující hlasování.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Vážený pane předsedající, já jsem zmáčkl "ne" a rozsvítilo se mi "ano", takže tímto zpochybňuji hlasování. Prosil bych o nové. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pan poslanec Pejřil.

 

Poslanec František Pejřil: Vážený pane předsedající, promiňte, bohužel se mi stala stejná věc.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené kolegyně a kolegové, i před chvílí - jakkoli jsme měli pochybnosti o smysluplnosti námitky - jsme rozhodli hlasováním. Prosím všechny, aby zaujali svá místa. Budeme rozhodovat o námitce pánů poslanců Pejřila a Kladívka.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 12. Kdo je pro předložený návrh zpochybňující předcházející hlasování? Kdo je proti?

Z přítomných 169 pro návrh 125, proti 23. Návrh byl přijat.

 

Rozhodneme tedy ještě jednou hlasováním o návrhu pana poslance Škromacha na odročení.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 13. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Z přítomných 169 pro návrh 85, proti 84. Návrh byl přijat.

 

V tuto chvíli ještě nebudu pokračovat v projednávání bodu. Koneckonců v rámci 18. schůze není již co projednávat, ale počkám na to, zda ještě některý z kolegů nezpochybní předcházející hlasování. Žádnou námitku nevidím.

V tuto chvíli přerušuji jednání Poslanecké sněmovny, a to 18. schůze Poslanecké sněmovny, v duchu právě přijatého návrhu pana poslance Škromacha.

V tuto chvíli se dostáváme k pořadu 17. schůze. Vzhledem k tomu, že je potřeba změnit hlasovací zařízení, vyhlašuji přestávku na 17 minut do 15.15 hodin.

 

(Schůze přerušena v 14.58 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP