(14.41 hodin - zahájeno po přerušení)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Je 14 hodin 41 minut. Prosím, aby ti, kteří nejsou zaregistrováni svými identifikačními kartami, tak učinili, a já věřím, že tentokrát již - a to napotřetí - se mi podaří přednést návrh usnesení.

V tuto chvíli zatím ještě ne pane poslanče, pouze s procedurálním návrhem.

 

Poslanec Ladislav Korbel: Vážený pane předsedající, vážení kolegové, chtěl bych zpochybnit to hlasování pořadové číslo 7. Omlouvám se, že jsem zde nebyl, bylo to způsobeno mnou, ale byl jsem zjistit, jak jsem hlasoval. Já tam mám, jako že jsem nehlasoval, přitom jsem hlasoval "ano", takže zpochybňuji toto hlasování.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: To bylo hlasování pod písm. C pana poslance Václavka? Ano. A domníváte se, že rozdíl hlasů byl natolik těsný, že je třeba hlasování zpochybnit, pane poslanče? Zpochybňujete. Dobře. Je to námitka, jakkoli rozdíl činil šest hlasů, zřejmě pan poslanec má podstatně větší sílu, než všichni si dokážeme představit, ale námitka zazněla. O této námitce rozhodneme hlasováním.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 8. Ptám se, kdo je pro. Kdo je pro námitku pana poslance, nebo kdo souhlasí s touto námitkou. Kdo je opačného mínění?

Z přítomných 164 pro se vyslovilo 103, proti 28. Námitka tedy byla schválena a my budeme opakovat hlasování, kterým jsem měli rozhodnout o pozměňovacím návrhu, který je uveden ve sněmovním tisku č. 335/2 pod písmenem C.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 9 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Z přítomných 165 pro návrh 75, proti 75. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní věřím, že na čtvrtý pokus se mi podaří onen návrh usnesení přednést. Pan předseda Kühnl má slovo. Prosím všechny kolegy o klid.

 

Poslanec Karel Kühnl: Pane předsedající, kolegyně a kolegové, nebudu žádat o další přestávku. Jenom bych chtěl konstatovat, že tím, že jsme neschválili tento pozměňovací návrh, se chystáme schválit zákon ve stejné podobě, v jaké ho Ústavní soud označil za protiústavní - jen aby nám bylo jasné, čeho se tímto hlasováním dopouštíme. Zároveň si myslím, že je velmi obtížné nehlasovat pro tento zákon.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Slyšeli jsme jasné stanovisko předsedy poslaneckého klubu Unie svobody. Ptám se, kdo další z předsedů se hodlá vyjádřit. Žádný takový zájem nevidím, a proto přednesu návrh na usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákon o odejmutí dalšího platu za druhé pololetí roku 1999 a za druhé pololetí roku 2000 představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům, státním zástupcům a členům prezidia Komise pro cenné papíry, podle sněmovního tisku 335."

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 10 a ptám se, kdo je předložený návrh. Kdo je proti?

Z přítomných 167 pro návrh 162, proti 3. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu ministrovi. Děkuji panu zpravodaji. Pan kolega Škromach - výhradně s procedurálním návrhem, ano?

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, chtěl bych upozornit před projednáváním dalšího bodu na to, že byla přijata oponentní zpráva menšiny výboru pro sociální politiku a zdravotnictví podle § 92 odst. 2 jednacího řádu. Tato zpráva je sněmovně předložena jako sněmovní tisk a tím pádem se domnívám, že nelze pokračovat dalším bodem, což je druhé čtení vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 148/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tisk č. 336. Čili bude nutné asi přerušit toto mimořádné jednání a pokračovat v něm poté, co obdržíme tisky a uplyne lhůta 24 hodin.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano. Vidím pana poslance Krásu - opět ale kolegové upozorňuji, že nevedeme rozpravu, pouze procedurální návrhy. Takže pan poslanec Krása.

 

PoslanecVáclav Krása: Pane předsedající, já si dovoluji zpochybnit návrh pana předsedy Škromacha, protože výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal žádné usnesení, a tudíž proto není žádné většinové usnesení a není možné proti němu přijímat menšinové usnesení.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano, Stanislav Gross - prosím.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové. Já rozumím té logice, o které hovořil pan kolega Krása. Platila by v okamžiku, kdy by oponentní zpráva byla vůči usnesení výboru, ale o tom v jednacím řádu vůbec nic není. Oponentní zpráva je vůči textu zákona a myslím si, že § 92 odst. 2 jasně hovoří o tom, k čemu oponentní zpráva je, a tudíž že je možno oponentní zprávu dát i v okamžiku, kdy není usnesení výboru, a z toho, co říkal předseda výboru, jasně plyne, že menšina výboru dala oponentní zprávu vůči tomuto zákonu z důvodů, že výbor nebyl schopen dospět k závěru.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ještě stále má slovo pan poslanec Gross, poté se rozpoutá smršť dalších procedurálních návrhů.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Já bych chtěl připomenout, že jsme zde již - pokud si dobře vzpomínám a myslím si, že i vy si vzpomenete - takovýto precedent měli. Pokud si dobře vzpomínám, byl projednáván jednou návrh zákona o státním rozpočtu, kde nebylo usnesení výboru a projednával se rozpočet na základě oponentní zprávy.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Prosím, další - pan poslanec Payne a potom se hlásím též, respektive upozorňuji, že přednesu také své stanovisko. Prosím.

 

Poslanec Jiří Payne: Já bych poprosil o vysvětlení, proti čemu ta zpráva oponuje. Jestliže ta zpráva podporuje vládní návrh, tak to není žádná oponentura a takovou zprávu si páni poslanci mohli odpustit. (Potlesk v části sálu).

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Já jsem tolerance sama, nicméně musím v tuto chvíli napomenout pana kolegu Payna. Jak jinak. S obsahem jeho vystoupení souhlasím, jako řídící této schůze ho musím napomenout, že takovouto poznámku v tuto chvíli přednášet neměl. Prosím.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP